Derfor satte ikke USA opp renten

Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, letter på sløret og avslører hvorfor de ikke satte styringsrenten opp i september.

FASIT: Torsdagskveld offentliggjorde den Federal Reserve referatet som røper hvorfor de valgte å holde styringsrenten uendret på 0,25 prosent, her representert med sentralbanksjefen Janet Yellen.
  • Tone Iren Sørheim
  • Cecilie Storbråten Gjendem
Publisert:

Torsdag kveld kom fasiten på hvorfor Federal Reserve valgte å la styringsrenten ligge i ro i september.

– Mellom rentemøtet i sommer og frem til september steg bekymringene rundt global økonomisk vekst, og turbulensene i finansmarkedene første til større usikkerhet blant investorene. Dette senket muligheten for renteøkning i september noe, skriver sentralbanken i rapporten fra rentemøtet.

Videre skriver Den amerikanske sentralbanken at inflasjonen fortsatt er lavere enn målet på 2 prosent. Derfor mener den at det er riktig å vente med en renteheving til en får bekreftet at både inflasjonen og lønnsveksten vil stige i tiden som kommer.

Det var et enstemmig sentralbankstyre som stemte for uendret rente.

Les også

Advarer Yellen mot renteheving: – Aksjemarkedene er ikke forberedt

Ingen renteøkning i sikte

– Med den nye informasjonen vi har fått i månedsskiftet september/oktober er det svært lite sannsynlig vi vil få en renteheving i år. Det vil være problematisk å øke renten i desember når det er lite likviditet i markedet, sier Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika-gruppen til E24.

Og legger til:

– Jeg tror heller ikke det blir noe høyere rente enten i 2016 eller 2017.

Andreassen fant ingen nye overraskelser i det ferske rentereferatet.

– Samtidig utelukker ikke Federal Reserve at de kan komme til å heve renten uten at det foreligger en faktisk lønnsvekst, en ventet kan være nok, sier Eikas sjeføkonom.

Saken fortsetter under bildet

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika

Vil vente på ny informasjon

– Det vi ser fra rapporten er at Fed er bekymret for utsiktene i verdensøkonomien, og utviklingen i inflasjonen i USA, som fortsatt er svak. Det en kan lese fra denne rapporten er at de er usikre på hva en bør gjøre, og derfor velger å vente med rentehevingen til de har fått mer informasjon, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets.

Hun legger til at arbeidsmarkedsundersøkelsen i forrige uke trolig ga motsatt beskjed av hva Fed ønsket seg.

– Tallene fra undersøkelsen var svake, og vi hadde ventet at tallene fra undersøkelsen i august ville bli revidert opp, men i stedet ble de revidert ned. Dette kan tyde på at de svake tallene ikke var et blaff, men snarere et tegn på at momentum i den amerikanske veksten nå virker å ha svekket seg, sier Due-Andresen til E24.

– På bakgrunn av dette tror jeg det er tvilsomt at vi vil se noen renteheving i desember, og en skal ikke se bort ifra at den vil drøye også neste år. Akkurat hvor lenge Fed vil utsette rentehevingen synes jeg er vanskelig å si nå, og det kommer an på hvordan utviklingen i inflasjonsforventningene blir.

Saken fortsetter under bildet

Sjeføkonom i Handelsbanken Kari Due-Andresen til høyre. Erica Blomgren til venstre.

Blandet syn

Norske økonomieksperter som E24 snakket med tidligere i høst var delte i synet om hvilket valg Den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) Janet Yellen burde ta.

Det store spørsmålet var om tiden nå var inne for å øke renten fra det rekordlave renteintervallet 0-0,25 prosent i forkant av det som ble beskrevet som «det viktigste» rentemøtet på lang tid.

7 av 10 økonomer spådde uendret rente – og fikk rett.

Rentemøtet ble omtalt som det viktigste på lang tid.

Forrige gang styringsrenten ble satt opp var tilbake i juni 2006. Den gang hevet daværende sentralbanksjef Ben Bernanke styringsrente fra 5,00 til 5,25 prosent – et nærmest utenkelig nivå sett med dagens lavrentebriller.

Forrige gang det i det hele tatt ble gjort noe med renten, var da finanskrisen tvang Bernanke til å avslutte en lang serie med rentekutt ved å 16. desember 2008 kutte renten fra 1,00 til 0-0,25 prosent.

Les også

Yellen varsler renteheving i løpet av året

Usikre tider i verdensøkonomien

Sentralbanksjef Janet Yellen ble på pressekonferansen i etterkant av rentemøtet i september spurt om usikkerheten hun peker på i verdensøkonomien vil gjøre det vanskelig å øke renten i år, eller om man vil måtte vente flere måneder, godt ut i 2016:

– Det store flertallet i komiteen venter fortsatt en økning i styringsrenten i løpet av året, selv om fire medlemmer har skjøvet deres prognose ut i neste år, uttalte sentralbanksjef Jellen.

Hun ville ikke avsløre hva hun selv forventer, men understreket at hun snakker på vegne av hele komiteen.

– Oktober forblir en mulighet, sier Yellen videre om mulighet for en renteøkning på neste møte som skjer den 27. og 28. oktober.

Det siste rentemøte som er planlagt i USA i år er planlagt til 15. og 16. desember.

Les også

Sjeføkonom: - Viktig at Fed ikke følte seg presset til å heve

Les også

Det viktigste rentemøtet på lang tid:
Hva gjør Yellen?

Les også

30 år siden disse fem halverte dollarkursen

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Fed rørte ikke renten: Åpner for renteøkning i desember

  2. Siste opptreden som Fed-sjef: Yellen rører ikke renten

  3. USA rører ikke renten

  4. Sjeføkonom: - Viktig at Fed ikke følte seg presset til å heve

  5. Fed holder renten uendret