KrF vil endre sukkeravgiften

Brus med med mindre sukker bør få mindre avgift enn de sukkerrike, mener KrF.

SØTT SKILLE: KrFs Kjell Inge Ropstad vil ikke fjerne sukkeravgiften, men endre den.
Publisert: Publisert:

Partiets finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, bekrefter overfor VG at KrF i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett på forsommeren, kommer til å kreve en utredning for å få til en omlegging av sukkeravgiften på drikkevarer.

– Vi ønsker å målrette avgiften bedre, hvor det blir lav avgift på vann tilsatt smak og brus med lavt sukkernivå og høy avgift på brus med høyt sukkerinnhold, sier han.

– Hvordan skal det skje i praksis?

– Det har blitt hevdet at det er for komplisert eller vanskelig. Jeg mener det argumentet ikke holder lenger, fordi en slik differensiert avgift er innført i Storbritannia, Finland og nå i vår i Irland. Da er det ingen grunn til at vi ikke skal få det til i Norge også.

I budsjettforliket mellom KrF og Venstre og regjeringspartiene Høyre og Frp i ble sukkeravgiften økt med 83 prosent og avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer økte med 42,3 prosent.

Les også

Frps landsmøte ber stortingsgruppen vurdere å skrote sukkeravgiften

– Det har vakt stor harme og har bidratt til økt grensehandel: Går det en grense for dere?

– Vi ønsker enda bedre helseeffekt og ikke økte avgiftene. Når det gjelder økningen av sukkeravgiften så førte det til at avgiften på en halvliter sukkerholdig brus økte med 78 øre: Det ga ingen veldig stor økning. Ja, det går en grense, men det er vel så mye kjøtt, alkohol og røyk som er årsak til grensehandel. Den økte importen over internett er årsaken til at vi vil fjerne 350-kronersgrensen for momsfri netthandel.

Irland

For å forsvare sitt endringsforslag viser Ropstad til at Europakommisjonen har godkjent Irlands sukkeravgift på brus og andre sukkerholdige drikkevarer: Avgiften innebærer ikke statsstøtte.

– I Irland er eksempelvis avgiften for vann- og juicebaserte drikkevarer være 20 cent per liter for drikkevarer som er tilsatt mellom 5 og 8 gram sukker pr milliliter, og 30 cent per liter for de som er tilsatt mer enn 8 gram pr. milliliter, sier han.

– Hvordan vår differensierte sukkeravgift bør innrettes, vil jeg ikke binde meg til. Vi ønsker en utredning som kan vise hvordan innretningen kan være best mulig, gjerne med Irland som mal. Avgiften er gammel, og begrunnelsen har vært å skaffe staten inntekter på varer som ikke er «nødvendighetsvarer» og i tillegg har den senere når folkehelseutfordringene knyttet til sukker også fått viktige helsemessige argumenter. Ved en bedre målretting vil vi trolig lykkes enda bedre med å vri forbruket mot sunnere produkter.

Han sier det er viktig at ulike sider kommer frem i utredningen og at de ikke vil presse frem noe vedtak før konsekvensene er utredet.

Les også

Godterigiganter bruker «smutthull» i tollgrensen

Skeptisk

Administrerende direktør Petter Nome i Bryggeri og drikkevareforeningen, er skeptisk.

– Vi er usikker på effektene og vil vektlegge at dette må konsekvensutredes. Irland er en øy uten grensehandel og ikke sammenliknbar. Problemet er det høye avgiftsnivået og at alle økninger over tid på ulike avgifter, samlet gir en heftig vridning til grensehandel.

Frp er for lavere avgifter, men når de sitter i regjering, så er livet ikke alltid avgiftslett:

‭– FrP ønsker lavere avgifter på alle varer som skaper grensehandel og tap av norsk verdiskaping og arbeidsplasser, men vi forhandler selvsagt ikke gjennom media og håper vi også fremover blir enig med KrF, sier finanspolitisk talsperson i FrP, Helge André Njåstad.

– Denne næringen trenger forutsigbarhet så nye justeringer som betyr skjerpelser for noen produkt, er FrP imot. Vi vil heller få ned sukkerinntaket gjennom samarbeid med næringen, det har vist seg å være mer effektivt enn gjennom avgiftene siden vi har grensehandel, sier han.

Les også

Frp: – Ikke overraskende at folk bestiller godteri på nett

Les også

Her kan sukkeravgiften stanses

Les også

Orkla mener økt sukkeravgift er EØS-stridig

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om