Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent

Sentralbanken gjør som analytikerne ventet, og lar renten ligge i ro. I september kommer første heving, varsler Øystein Olsen.

UENDRET RENTE: Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjør rentebeslutningen torsdag.
Publisert:

Renten skal snart opp, er beskjeden fra sentralbanken.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Der vises det til at oppgangen i norsk økonomi fortsetter.

– Kapasitetsutnyttingen synes nær et normalt nivå, og det er utsikter til at den vil tilta raskere enn tidligere ventet, skriver Norges Bank.

Samtidig har sentralbanken tror på at inflasjonene, som har vært lavere enn ventet i det siste, vil stige.

– Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men høyere kapasitetsutnytting tilsier at lønns- og prisveksten etter hvert vil øke, er vurderingen.

Videre skriver Norges Bank at pengepolitikken er ekspansiv, og at utsiktene for norsk økonomi tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten.

– Usikkerhet om virkningene av en høyere rente taler for å gå varsomt frem. Som i mars tilsier utsiktene og risikobildet samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover, skriver sentralbanken.

Les også

Renterådet: – Vi har en kriserente. Og det er absolutt ingen krise lenger

Lysere tider i økonomien

Renten har ligget på dagens rekordlave nivå siden våren 2016, da Norges Bank besvarte oljenedtur med rentekutt. Sist gang renten ble hevet var i 2011.

Siden den gang har norsk økonomi kommet seg på føttene igjen, og sentralbanksjefen har gitt beskjed om at renteøkningen nærmer seg.

Spenningen før dagens beslutning dreide seg derfor om hvilket tidspunkt Olsen mener er passende for den første hevingen. Tidligere har han sagt at det mest sannsynlige er en økning etter sommeren.

Nå er han altså enda litt mer spesifikk, og sier at september er mest trolig.

I norsk økonomi har pilene pekt oppover en god stund.

Arbeidsledigheten har ifølge Nav falt til det laveste siden januar 2009, bedriftene melder om bedre tider og kronen er fortsatt svak.

Oljeprisen har klatret til over 75 dollar per fat, et nivå som ikke er langt unna det høyeste siden 2014. Ifølge Norges Banks regionale nettverk melder også oljeleverandørene om vekst etter noen tunge år.

– Det er utsikter til at veksten i norsk økonomi blir høyere i år enn i fjor, og anslagene for veksten den nærmeste tiden er oppjustert, skriver hovedstyret i Norges Bank i sine vurdering.

Les også

Norges Banks regionale nettverk: Venter at veksten øker fremover

I prognosene til sentralbanken vokser fastlandsøkonomien med 2,6 prosent i år, før veksten avtar til 2,3 prosent neste år. Anslaget for 2019 er justert opp med 0,3 prosentpoeng.

Renteoppgangen internasjonalt

Alt er likevel ikke rosenrødt.

Internasjonalt har den økonomiske veksten i spesielt Europa bremset i år. I tillegg er det frykt for at handelsspenningene mellom USA og Kina skal ramme verdenshandelen.

Her hjemme har inflasjonen vært lavere enn det Norges Bank trodde.

– Konjunkturoppgangen hos Norges handelspartnere fortsetter, men utviklingen den siste tiden tyder på at vekstutsiktene internasjonalt er litt svakere enn tidligere lagt til grunn, skriver hovedstyret.

Internasjonalt er rentene på vei opp.

Først i løypa ligger USA, som har hevet styringsrenten syv ganger siden 2015.

I Europa har sentralbanken varslet at krisetiltakene, i form av store verdipapirkjøp, skal avvikles i desember. Den første renteøkningen vil imidlertid ikke kommer før etter sommeren 2019, har sentralbanken signalisert.

– Markedsprisingen tilsier nå en mer gradvis renteoppgang internasjonalt enn den gjorde i mars. Politisk usikkerhet har bidratt til svingninger i renteforventningene, skriver hovedstyret i sin vurdering.

Les også

Renterådet: Dette bør du gjøre, Olsen

Les også

– Vi har en kriserente. Og det er absolutt ingen krise lenger

Les også

Finanstilsynets stresstest viser en sårbar økonomi: – Vi håper dette går bra

Publisert:

Her kan du lese mer om