Frp: – Arbeidsmiljøloven har overlevd seg selv

Fremskrittspartiet vil ha en ny og mer fleksibel arbeidsmiljølov, man avviser at partiet vil svinge noen pisk over arbeidstakerne.

VIL HA NY ARBEIDSMILJØLOV: Frps Per Sandberg ønsker en mer fleksible arbeidsmiljølov.
Publisert: Publisert:

Partiet innrømmer imidlertid at forslagene vil svekke fagforbundenes makt til å bestemme turnuser og arbeidstid, blant annet ved at nye turnuser skal kunne fremforhandles lokalt uten mulighet for fagforbundene til å legge ned veto.

Resolusjonen ble vedtatt av landsmøtet søndag.

Omstridte punkter fjernet

Etter en intern debatt kom redaksjonskomiteen med et forslag der noen av de mest omstridte punktene i det opprinnelige forslaget var fjernet. Dette gjaldt blant annet forslag om at overtid kan pålegges når det er behov for det, at det ikke skal være bestemmelser for overtidsarbeid, at det ikke skal være noen bestemmelse om endring av arbeidsplan og at det ikke skal være noen fastsettelse av hvor lang en pause skal være.

Første nestleder Per Sandberg understreker at Frp ikke vil frata arbeidstakerne noen rettigheter, men at partiet tvert imot vil gjøre det lettere å bestemme sin egen arbeidsdag.

– Det har aldri vært vår intensjon å pålegge arbeidstakere noen som helst økt byrde. Vårt hovedønske er fleksibilitet og valgfrihet. Arbeidstakere og arbeidsgivere kan etter vårt forslag tilpasse arbeidstiden til beste for begge parter, sier han.

Oppmyking av overtid

Frp vil at dagens bestemmelser om normalarbeidstid skal opprettholdes. Overtidsbestemmelsene knyttet til frivillig overtid skal mykes opp og liberaliseres, men ikke på en slik måte at samlet arbeidstid overstiger 13 timer i løpet av 24 timer, eller 48 timer i løpet av sju dager, slik reglene også er i dag. Grensen for maksimal arbeidstid i en enkelt uke skal ikke overstige 60 timer, eller overstige 48 timer i gjennomsnitt over åtte uker.

Frp vil øke grensen for tillatt overtid i året fra 200 til 400 timer.

Reglene for hvem som skal jobbe søndager skal liberaliseres og lovens bestemmelser om nattarbeid skal mykes opp.

Frp vil også tillate «nordsjøturnus» i helse- og omsorgssektoren og i servicenæringen.

Publisert: