– Kommunene får en ekstra milliard i revidert

Regjeringen gir mer til kommunene og står klar med andre tiltak for å motvirke nedturen i oljenæringen i revidert nasjonalbudsjett. Finansdepartementet mener likevel ikke situasjonen er så prekær i norsk økonomi ennå at man vil gi bånn gass.

DELER UT, MEN IKKE ALT: Kommunene får mer å rutte med i år, men ikke like mye som de ønsket seg. Tirsdag legger Siv Jensen frem justeringene i årets statsbudsjett.
Publisert:

Tirsdag formiddag klokken 11:00 presenterer finansminister Siv Jensen (Frp) det reviderte nasjonalbudsjettet for 2015.

Ett av de store spenningsmomentene har vært om regjeringen vil kompensere norske kommuner for nedgangen i skatteinntekter som er kommet i kjølvannet av oppbremsingen i norsk økonomi.

Kilder med tett kjennskap til budsjettforslaget opplyser til E24 at kommunene vil kompenseres med rundt en milliard kroner.

Dagens Næringsliv siterer også mandag sine kilder på at beløpet skal ligge på rundt en milliard.

Kompensasjonen har vært et politisk stridstema i tidligere budsjettrunder. Saken handler egentlig om det bare er staten, eller om også kommunene må ta konsekvensen av at det er magrere tider for norsk næringsliv.

Før årets budsjettrevidering har Arbeiderpartiets avtroppende nestleder, Helga Pedersen, vært blant dem som har krevd at kommunene kompenseres for å unngå at velferdstilbudet kan bli redusert i noen kommuner.

Les også

Regjeringen varsler inntektssvikt i kommunene på 1,3 milliarder

Mener kommunene må ta ansvar for solide oppgjør

Kommunenes egen interesseorganisasjon, KS, har beregnet at skattesvikten for norske kommuner vil ende på rundt 1,9 milliarder i år.

Etter det E24 kjenner til mener Finansdepartementet det reelle beløpet ligger et sted mellom 1,3 og 1,6 milliarder, og i departementet er man uenig i kommunenes fremstilling av situasjonen.

Departementet mener at kommunene kommer til å spare 300 millioner kroner på at lønns- og prisstigningen i år blir lavere enn antatt.

Derfor legger regjeringen til grunn et fall på mellom 1,0 og 1,3 milliarder i de frie inntektene i år.

I Finansdepartementet er man også opptatt av at kommunene gikk med på krav om et lønnsoppgjør med de kommuneansatte i fjor, slik at lønnsveksten der ender på 3,2 prosent, mens resten av samfunnet ligger på rundt 2,7 prosent.

Dette, i tillegg til andre mer tekniske forhold i budsjettet, gjør at man legger seg på en milliard i ekstrabevilgning, får E24 opplyst.

Sjeføkonom i NyAnalyse, Terje Strøm har ikke forventninger om store avvik fra det eksisterende budsjettet og tror kommunene vil få maks to tredeler av det de taper.

– Regjeringen kan ikke kompensere 100 prosent når det går dårlig og samtidig la kommunene beholde ekstra skatteinntekter når det går bra, jeg forventer at de derfor legger seg på rundt halvparten eller to tredeler av estimert tap, sier han til E24.

Les også

Frp-ordførerne ber Siv om mer penger

Les også

Skattesvikt i kommunene skaper uro i Høyre

Står klar med tiltak, men trykker ikke på knappen ennå

Regjeringen og Finansdepartementet følger nå utviklingen i norsk økonomi tett. Etter det E24 kjenner til mener man foreløpig at selv om omstillingen og nedturen i oljenæringen kom raskere enn ventet, så ser man at de som mister jobben i olje- og leverandørnæringen klarer å finne seg nye jobber relativt raskt. Derfor vil man heller ikke gå inn med de store tiltakene ennå.

I regjeringen ønsker å la økonomien omstille seg og at andre næringer utenom oljen får lov til å vokse, uten at statlige kroner skal forstyrre prosessen. Det vises blant annet til «mangelen på kloke hoder» som mange andre bransjer har klaget over i flere år, og at hodene i oljenæringen må få lov til å flytte over til andre sektorer.

Etter det E24 kjenner til følger regjeringen nå nøye med på hvor fort folk som mister jobben finner seg en ny en.

En kilde forklarer at det vil være et godt handlingsrom i revidert for at man kan øke antallet tiltaksplasser hos NAV i løpet av året, hvis det blir behov for det ved at man ser at folk blir gående arbeidsledig lenger enn ønskelig.

Den økte ledigheten i selskaper tilknyttet oljenæringen betyr heller ikke at regjeringen mener det nå er tid for å gi full gass i samferdselssektoren, utover de milliardsatsingene som allerede er vedtatt.

I departementet frykter man også at man kan ende opp med at for mange av dem som mister jobben i oljenæringen går til bygg- og anlegg fremfor andre bransjer, hvis staten nå begynner å ukritisk pøse nye milliardbeløp inn i samferdsel og infrastruktur.

Dermed vil tirsdagens budsjett kun preges av mindre nysatsinger innen samferdsel, etter det E24 erfarer.

Det er først til høsten, når budsjettet for neste år legges frem, at man vil ha tatt en beslutning på hvor stort behovet for statlig stimulans er, får E24 opplyst.

Må forhandle

Som mindretallsregjering er Høyre og Frp avhengig av støtte fra KrF og Venstre for å få gjennomslag for sitt reviderte budsjett.

Det er derfor ikke ventet store endringer, men disse punktene er lekket så langt:

 • «Redningspakke» til kommunene: Kommunene ber om hjelp etter svikt i skatteinntekter som resultat av nedgang i oljesektoren. Siv Jensen (Frp) sa på Frps landsmøte at kommunene skal få kompensasjon og tapet er estimert til 1,9 milliarder. Nå får kommunene trolig én milliard som kompensasjon.
 • Syriakonflikten og flyktninghjelp: Erna Solberg (H) sa i sin redegjørelse til Stortinget om situasjonen i Syria og Middelhavet at de vil legge frem forslag for en økning i antall kvoteflyktninger med særlige medisinske behov fra 20 til 60. Støtten til Syria og nabolandene skal også økes med 250 millioner til totalt 1 milliard. Det er også ventes økt støtte til flyktningsituasjonen i Middelhavet.
 • Barnefattigdom: Regjeringen la onsdag i forrige uke frem sin strategi for å bekjempe barnefattigdom Med 64 vedtak ligger det an til en økning på 106 millioner kroner til dette i revidert budsjett.
 • Fortgang hos UDI: Justisminister Anders Anundsen (Frp) har sagt at Utlendingsdirektoratet (UDI) vil få 11,3 millioner med ekstrabevilgninger til saksbehandling.
 • Økt beredskap: Anundsen (Frp) har også lovet politiet 38,8 millioner til beredskap grunnet det økte trusselbildet.
 • Dyrepoliti: Regjeringen har besluttet å gi 3 millioner til et forsøksprosjekt med dyrepoliti i Sør-Trøndelag.
 • Øvelser i Heimevernet (HV): Midler bevilges til øvelser i Finmark, opplyste Siv Jensen (Frp) på partiets landsmøte.
 • Skredsikring: 40 millioner skal avsettes til skredsikring av E 39 i Romarheimsdalen, Nordhordland. Veien var stengt flere ganger i vinter grunnet snøskred.
 • Mindre skatt for uføre: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) vil minske skattebyrden til 10–15 000 uføre ved å redusere grensen for nedgang i overgangsordningen. Norske lønninger basert på utenlandske
 • Rokeringer for skatt og vei: Regjeringen vil skille Vegtilsynet fra Statens vegvesen og gi det mer uavhengighet, mens skattedirektoratet foreslår at 288 kommunale skattekontor skal sammenslås til 27 regionale kontor for en innsparelse av 526 årsverk og 370 millioner kroner.
 • Belønning av kommuner i vekst: Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil fremme en egen ferjeavløsningsordning og andre skattegrep som skal fremme kommuner i vekst.
 • Permittering i revers:Innstrammingen i permitteringsreglene er forventet å bli reversert i det nye budsjettet.
 • Poser på is: Den omstridte poseavgiften ble ikke innført tidligere i år og det er forventet at denne skrinlegges fullstendig.
Les også

Industrien vil ha budsjett for lavere rente

Les også

Spår 200.000 arbeidsledige i Norge

Publisert:

Her kan du lese mer om