Konkurransetilsynet varsler gebyr på 20 millioner kroner til Norgesgruppen

Dette er første gang Konkurransetilsynet har varslet gebyr for brudd på opplysningsplikten for kjøp av butikklokaler. Norgesgruppen er overrasket over varselet og sier det er snakk om en eiendomstransaksjon som ikke påvirker konkurransen.

GEBYR PÅ VEI: Konkurransetilsynet varsler gebyr på 20. mill. til Norgesgruppen. Her fra hovedkontoret på Skøyen i Oslo.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
  • NTB
  • Ingvild Sagmoen
  • Audun Flatebakken
Publisert:,

Norgesgruppen kjøpte i 2018 butikklokaler i Sædalssvingene i Bergen, der Coop driver dagligvarebutikk. Coop driftet tidligere også dagligvarebutikk i de samme lokalene, som ble leid av de forrige eierne.

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at Norgesgruppen ikke har overholdt opplysningsplikten i forbindelse med dette oppkjøpet. Det skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding lagt ut på tilsynets hjemmeside onsdag.

– Vi har gjort en foreløpig vurdering og varsler nå at vi vurderer å ilegge et gebyr. Nå får Norgesgruppen anledning til å gi sine merknader til varselet, og så vil vi vurdere merknadene de har kommet med og eventuelt treffe et vedtak, sier avdelingsleder Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet til E24.

Norgesgruppen har fått frist til 20. september med å komme med merknader.

Avdelingsleder Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet

Foto: Pressebilde Konkurransetilsynet

Gabrielsen forteller at Norgesgruppen ikke opplyste om kjøpet før tre måneder etter at fristen gikk ut.

Første gang et slikt gebyr er varslet

Konkurransetilsynet har pålagt dagligvarekjedene en opplysningsplikt som innebærer at de skal informere tilsynet om oppkjøp i dagligvarebransjen som ikke er meldepliktige etter konkurranseloven.

– Dette er første gangen vi varsler gebyr på en sak som gjelder brudd på opplysningsplikten, sier Gabrielsen.

Opplysningsplikten har vært pålagt Norgesgruppen siden 2014, og de andre dagligvarekjedene siden 2016. Dette er første gangen det er varslet et gebyr.

– Har flere ganger bedt om klargjøring

Norgesgruppen er overrasket over varselet, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Per Roskifte i dagligvarekonsernet til E24.

OVERRASKET: Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt Per Roskifte i Norgesgruppen.

Foto: Norgesgruppen

Han sier Norgesgruppen etterlyser en klargjøring av hva opplysningsplikten egentlig innebærer og at de flere ganger har bedt Konkurransetilsynet klargjøre innholdet, uten resultat.

Etter Norgesgruppens oppfatning er det ikke snakk om et oppkjøp som påvirker konkurransen i dagligvaremarkedet, men «en normal eiendomstransaksjon».

Roskifte sier dette handler om hvem som har kontroll over en leiekontrakt med varighet på 20 år, og at eiendomstransaksjonen ikke endrer Coops rett til å drive butikk i de aktuelle lokalene frem til 2038.

– Vi må nå bruke tiden frem til 20. september på å gi et grundig svar til Konkurransetilsynet, sier Roskifte.

Han vil ikke spekulere i hvorvidt Norgesgruppens merknader til varselet kan resultere i at gebyret blir lavere eller faller bort helt.

– Kan skade konkurransen

Gabrielsen i Konkurransetilsynet forteller at opplysningsplikten er viktig for at Konkurransetilsynet skal kunne overvåke konkurransen i markedet.

– Dagligvaremarkedet er veldig konsentrert og det kan skade konkurransen om dagligvarekjedene foretar oppkjøp som øker konsentrasjonen i lokale markeder. Det kan føre til høyere priser og dårligere utvalg. Hvis opplysningsplikten ikke blir overholdt blir det vanskeligere for oss å overvåke konkurransen i markedet, sier Gabrielsen.

Flere artikler

  1. Rema og Coop reagerer sterkt på prisforskjeller

  2. Rema 1000 fryser viktige forhandlinger med leverandører

  3. Kolonial-sjefen mener Konkurransetilsynet handlet for sent: – En tragedie

  4. Annonsørinnhold

  5. Forbrukerrådet bekymret over duopol-tendenser i dagligvaremarkedet

  6. Store prisforskjeller på dagligvarer: – Bra at vi nå får fakta på bordet