Bankenes rentekutt spriker: – Vi er absolutt med på dugnaden, sier DNB

Bare noen få banker har kuttet rentene like mye som Norges Bank. – Urettferdig, sier Huseiernes Landsforbund, som nå maner storbanker som DNB til å ta sin del av dugnaden.

Morten Andreas Meyer, generalsekretær for Huseiernes Landsforbund er kritisk til at storbanker som DNB ikke kutter boliglånsrenten mer. DNBs Cecilie Skjennald understreker at de er med på dugnaden.
Publisert:

Norges Bank kuttet renten med 0,50 prosent forrige uke samtidig som det ble lettet på bankenes kapitalkrav og tilbudt ekstra likviditet.

Fredag kom det nytt krisekutt til rekordlave 0,25 prosent.

De aller fleste bankene fulgte raskt etter forrige ukes rentekutt, men bare noen få har kuttet like mye som Norges Bank.

Det mener generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund er urettferdig.

– Når hele Norge blir invitert til dugnad, så er det viktig at det er en balanse mellom de ulike gruppene som skal bidra. Det er viktig at vanlige lønnsmottager, familier og boligeiere opplever at de med penger og de store bankene også bidrar, sier han til E24.

E24 snakket med Meyer og bankene før fredagens nye krisekutt. Det ligger dermed an til en ny runde med rentekutt fra bankene.

Les også

Ekspert om rentekuttet: Krever rask handling fra bankene

Meyer forstår at bankenes innlånskostnader ikke nødvendigvis reflekteres av Norges Banks rentekutt, men mener bankene og bankenes eiere også må delta når hele Norge blir invitert til dugnaden.

– Det har noe med vanlige folks opplevelse av rettferdighet og balanse å gjøre. I ukene fremover blir det enda viktigere for vanlige lønnsmottagere som mister jobben eller får redusert lønn, å oppleve at alle deltar i dugnaden.

– Da mener vi det er veldig viktig at bankene setter ned renten i samme takt som Norges Bank gjør.

Les på E24+

Norske banker sliter hvis corona-krisen treffer like hardt som kriseøvelsen til Finanstilsynet

Unnskyldninger og bortforklaringer

Meyer påpeker også at boliglånskundene i årevis har gjort det mulig for bankene å bygge kapital for å innfri nye krav, uten at eierne har måttet bidra. Det har muliggjort overskudd og økte utbytter til bankenes eiere.

Flere banker hevder imidlertid at avdragsfrihet og utsettelser er vel så viktig som rentekutt i dagens situasjon.

– Slik snakker de som er mest opptatt av eiernes interesser. Det er veldig bra at bankene bidrar med avdragsfrihet, men det kommer også til å bety at bankene tjener mer, fordi lånene løper over lengre tid og renteinntektene totalt sett stiger, sier Meyer.

– Det skal ikke brukes som en bortforklaring eller unnskyldning for at de ikke setter ned rentene for vanlige lønnsmottagere og folk med helt vanlige boliglån.

Huseierne er en landsomfattende forbrukerorganisasjon for alle som eier sin egen bolig eller leilighet, og har rundt 225.000 medlemmer.

– Vi er med på dugnaden

Norges største bank, DNB, har i likhet med de fleste andre norske banker foreløpig ikke kuttet renten med mer enn 0,35 prosent. Det er det ikke alle som forstår.

På grunn av den ekstreme situasjonen, førte ikke Norges Banks rentekutt til at prisen på penger for bankene falt tilsvarende. Bankene låner ikke penger av Norges Bank, men forholder seg til pengemarkedsrenten, forklarer kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i DNB til E24.

De norske pengemarkedsrentene (tre måneders nibor) falt bare rundt 0,20 prosentpoeng samme dag som Norges Banks kutt på 0,50 prosentpoeng, etter betydelig oppgang dagen før, men har falt videre i dagene etterpå.

Årsaken til at disse rentene ikke falt like mye, er den store usikkerheten i finansmarkedet, som fører til et ekstra risikopåslag.

– Vi er så absolutt med på dugnaden – akkurat nå jobber nesten 10.000 i DNB døgnet rundt for å holde hjulene i norsk økonomi i gang, hjelpe bedrifter fra å unngå konkurs, behandle tusenvis av søknader om avdragsfrihet, sikre at betalingssystemene fungerer og at pensjoner blir utbetalt, sier Skjennald.

Ferske tall fra Nav viser en kraftig økning i antall varsler om masseoppsigelser og permitteringer. På under en uke har Nav mottatt søknader om dagpenger ved permittering for rundt fire prosent av den norske arbeidsstyrken.

Les på E24+

Slik har et tiår med lave renter skapt et gjeldsberg i risikable selskaper

John Sætre er direktør for personmarkedet i Nordea.

Kunder ventet større kutt

Kommunikasjonsdirektør Lars N. Sæthre i Handelsbanken, som også bare kuttet med 0,35 prosentpoeng, sier at mange kunder ventet et større kutt.

– Det er en utfordring å forklare kunder at banker ikke kjøper penger av Norges Bank, men i pengemarkedet, og i pengemarkedet er det urolig om dagen.

Sæthre tror de fleste nok har forståelse for at banker setter sine renter ut fra prisene i det internasjonale rentemarkedet, kapitalkravene til bankene og konkurransesituasjonen.

– Akkurat nå er markedet tungt rammet av coronaviruset. Dette vil nok prege hvilke renter som tilbys i tiden fremover, sier han videre.

Flere tusen nye ber om hjelp hver dag

Norges nest største bank, Nordea, kuttet derimot med 0,50 prosentpoeng.

– Markedsrentene er veldig volatile, men vi har vurdert det slik at vi kan gi hele rentekuttet videre til kundene, sier Nordeas direktør for privatmarkedet, John Sætre, til E24.

Men han tror det nå kan være vel så viktig med avdragsfrihet.

– For kundene som plutselig står der uten jobb eller blir permittert, er det å slippe avdrag det som virkelig betyr noe for å få hverdagen til å gå rundt, sier han.

Tirsdag søkte rundt 3.000 Nordea-kunder om hjelp i form av avdragsfrihet og torsdag var dette antallet mer enn doblet til om lag 6.500.

– Vi ønsker å være med på dugnadsinnsatsen på den måten at vi viser at vi er der for kundene når de virkelig trenger det, og holder kontorer og telefoner åpne for å sikre at de får den økonomiske støtten de trenger også fremover, sier Nordea-direktøren.

Bankene må også ta med i beregningen at egne tap vil øke beroende på hvor lang krisen blir.

– Foreløpig er vi ikke altfor nervøse. Vi tror og håper at dette er en midlertidig situasjon som løser seg etter at vi er kommet gjennom den akutte krisen, sier Sætre.

Sjef for Fana Sparebank Lisbet K. Nærø forteller at de nå ringer alle boliglånskundene for å hjelpe dem gjennom viruskrisen.

Kutter fullt ut

Fana Sparebank kuttet også med hele 0,50 prosentpoeng.

– Vi skal ta vår del av dugnaden. Rentekuttet på 0,50 prosentpoeng er vår måte å vise samfunnsansvar på, sier banksjef Lisbet K. Nærø til E24.

Hun forteller at de ansatte i banken nå tar kontakt med alle boliglånskunder. De har også fjernet alle typer gebyr på tjenester som avdragsutsettelse og opplåning.

– Vi har fått veldig positiv respons fra kundene, særlig på mulighet for avdragsutsettelser, samt måten vi håndterte rentenedsettelsen på. Selv om mange ikke trenger hjelp ennå, er de glad for å bli kontaktet så de vet at vi er der dersom det trengs senere, sier hun.

Fana Sparebank er en lokalbank i Bergen med totalt rundt 50.000 kunder (inkludert rene innskuddskunder som ikke vil bli ringt opp).

Les Dine Pengers guide for dem som er rammet av corona:

Permitteres du? Her er den store guidenDine Pengers guide til coronarammede frilansere og selvstendig næringsdrivendeDen store coronaguiden for småbedrifter
Publisert:
Gå til e24.no