Sentralbanksjefen formaner bankeiere til ikke å ta ut høyere utbytter etter kutt i kapitalkrav: – Ha magemål, sier Øystein Olsen

Finanstilsynet frykter at fredagens kutt i bankenes krisekapital gjør at eierne tar ut høyere utbytter. Norges Bank ber eierne vise samfunnsansvar. – Ha magemål, sier sentralbanksjefen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen.
Norges Banks rentemøter
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Både regjeringen og Norges Bank tok fredag dramatiske grep for å motvirke en corona-nedtur i norsk økonomi.

I tillegg til å kutte renten og gi nødlån til bankene, anbefalte Norges Bank å redusere bankenes krisekapital (som formelt heter «motsyklisk kapitalbuffer») til én prosent, fra 2,5 prosent.

Regjeringen vedtok å følge Norges Banks råd, selv om Finanstilsynet frarådet dette.

«Bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterker en nedgang», skriver regjeringen i en melding.

Les på E24+

Regjeringen bør vise at de tar Finanstilsynets kapital-kritikk på alvor

Frykter høyere utbytter

Finanstilsynet påpeker kutt i krisekapitalen kan føre til at eierne tar ut høyere utbytter. Det kan igjen svekke bankene og forsterke en nedtur, påpeker tilsynet.

«I en situasjon der bankene må være forberedt på økte tap, er førstelinjeforsvaret bankenes overskudd. Ved vesentlig resultatsvikt, eller ved utsikter til vesentlig resultatsvikt, er det viktig at overskudd holdes tilbake for å styrke soliditeten», mener tilsynet.

Sentralbanksjef Øystein Olsen formaner vårens generalforsamlinger i bankene om å ikke vedta høyere utbytter, selv om kapitalkravet er senket.

– Noen vedtak er vel allerede fattet i styrer, men så er det generalforsamlinger som har det endelige vedtaket, og det er til disse vår henstilling eller oppfordring går om å ta samfunnsansvar, ha magemål og vise frem at de også er med på å bidra til denne dugnaden som gjelder alle andre, sier Olsen til E24.

Les også

Finanstilsynet uenig med Norges Bank: Frykter høyere utbytte og svakere banker

Frykter at bankene struper utlån

På et pressemøte sa Olsen at han ikke var ukjent med Finanstilsynets syn, etter at de to myndighetene har diskutert saken.

– Så har vi lagt betydelig vekt på risikoen for at dersom det blir ruglete, og det blir det, og det blir enda vanskeligere i økonomien, så kan den situasjonen bidra til at bankene sier nei til for mange lån, enten nyetableringer eller kanskje like mye støtte til å holde en del virksomheter i gang, sier Olsen.

– Der kan man ha ulike vurderinger, vi har lagt betydelig vekt på den risikovurderingen, sier Olsen.

I pressemøtet omtalte sentralbanksjefen budskapet sitt som en «formaning» til styrer og generalforsamlinger i bankene.

– I den dugnadstiden vi nå er inne i, hvor mange viser tilbakeholdenhet, og mange virksomheter og folk får problemer, også økonomiske problemer, så er det en henstilling til styrene om å se hen til den dugnaden, og ikke bruke anledningen som isolert sett kan følge av lavere kapitalkrav – hvis vi ser utbyttebetalinger i år og neste år i et vidt perspektiv – og bruker det rommet til å la det tyte ut i økte utbyttebetalinger, sier Olsen.

Les også

Tilsyn krever økt rapportering fra finansaktører

– Ekstraordinær situasjon

I et brev til Finansdepartementet med råd om å redusere kravet til krisekapital i bankene, skriver sentralbanken:

«Norske banker er lønnsomme. Når bankenes generalforsamlinger skal fastsette utbytte, bør de i tiden fremover ta hensyn til den ekstraordinære situasjonen landet nå er i.»

I brevet påpeker Norges Bank også at den ikke forventer å be regjeringen øke kravet til krisekapital før tidligst i første kvartal 2021.

Det betyr i så fall at bankene først kan vente seg økte kapitalkrav med virkning fra første kvartal 2022.

Les på E24+

Det er som regel klokt for banker å lytte til Finanstilsynet

– Kraftfullt og treffsikkert grep

Finansnæringens organisasjon Finans Norge anslår at kuttet i motsyklisk kapitalbuffer gir økt utlånskapasitet i bankene på mellom 500 og 600 milliarder kroner.

– Å redusere motsyklisk buffer er et kraftfullt og effektivt tiltak som treffer bedriftenes behov for økt likviditet og gir økt kredittkapasitet fra norske banker sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i en melding.

– Dette er derfor blant de mest effektive og treffsikre tiltakene regjeringen nå kunne gjennomføre, sier Kreutzer.

Sverige og Danmark kuttet sine motsykliske bufferkrav til 0, mens Norge fortsatt har et krav på én prosent.

– Det er med andre ord rom for ytterligere reduksjon av dette bufferkravet dersom det skulle bli behov, sier Kreutzer.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norges Banks rentemøter
 2. Norges Bank
 3. Øystein Olsen
 4. Finanstilsynet

Flere artikler

 1. Finanstilsynet uenig med Norges Bank: Frykter høyere utbytte og svakere banker

 2. Betalt innhold

  Norske banker sliter hvis corona-krisen treffer like hardt som kriseøvelsen til Finanstilsynet

 3. Finanstilsynet alene i Europa

 4. Krisegrep fra Norges Bank: – Ikke noe vits i å vente

 5. Øker kapitalkravet til bankene