PMI-tall tyder på at produksjonen i Norge gikk ned i august

Norske innkjøpssjefer varsler fortsatt fall i industriaktiviteten.

PMI var fortsatt lav i august.
Publisert:

En undersøkelse tyder på at produksjonen i Norge gikk ned i august.

Innkjøpssjefindeksen (PMI) steg med 3,3 poeng til 46,1 poeng, og peker dermed mot en videre svekkelse av aktiviteten i industrien. Det viser undersøkelsen gjort av DNB i samarbeid med Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk.

På forhånd ventet DNB Markets en PMI på 50,0.

En indeks under 50 tyder på nedgang i industriaktiviteten.

«Det var særlig delindeksene for nye ordre og produksjon som trakk opp, mens sysselsettingsindeksen fortsatte videre ned», heter det i en oppdatering.

DNB og Nima skriver at disse tre indeksene totalt steg med 3,5 poeng, og reverserte dermed kun halvparten av fallet i juli.

Les også

Norske innkjøpssjefer varsler nytt fall: Svakeste PMI siden april

Reviderer ned

Tallene for juli ble revidert ned etter å ha falt. Den ble revidert ned med 0,5 poeng til 42,8.

Produksjonsindeksen steg med 3,4 poeng til 46,3 i august. Det er likevel tydelig lavere enn 50 og tyder på at produksjonen gikk ned i august.

Indeksen for nye ordre steg med 6,9 poeng til 39,8 i august. Der hvor ordrene var delt inn
etter hjemmemarked og eksport, falt indeksene med henholdsvis 2,1 og 0,9 poeng.
Produksjon og ordre er særlig usikre i juli og august med store sesongmessige utslag.

Trolig transportproblemer

DNB og Nima skriver at sysselsettingsindeksen falt med 1,3 poeng til 43,6.

«Denne delindeksen nådde bunnen i april med en verdi på 33,3, og det har hele tiden etter det vært en tydelig overvekt som rapporterer om lavere sysselsetting i forhold til de som rapporterer om økt sysselsetting», heter det.

«Leverandørenes leveringstid og lager Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,2 poeng til 56,6 i august. En høy indeks betyr lang leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men nå reflekterer det trolig transportproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer avtok med 4,9 poeng til 45,7 i august, og lager av sluttprodukter steg med 5,8 poeng til 42,0», skriver DNB og Nima.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om