Norges Bank-rapport: Produksjonsveksten boligbremses

Produksjonsveksten i Norge har tiltatt siden mai, men dempes av mindre boligbygging, viser sentralbankens nye regionale nettverk.

VEKSTEN TILTAR: Høyere aktivitet i oljesektoren dempes av fall i boligbyggingen, ifølge fersk Norges Bank-rapport.
Publisert:

Samtidig er bedriftenes investeringsplaner nå litt redusert, mens sysselsettingsveksten holdes uendret.

Produksjonen i norske bedrifter har økt 2,7 prosent de siste tre månedene, en økning fra 2,5 prosent ved forrige korsvei.

Norges Bank beskriver veksten som bred – drevet av høyere aktivitet i oljebransjen, utbygging av infrastruktur og mer digitalisering i både næringslivet og det offentlige.

Tror renteheving er spikret

Rapporten blidgjør økonomene.

– Det er friske tall, og godt i tråd med Norges Banks prognoser, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov til E24.

– Rapporten indikerer at norsk økonomi vokser bra, med mellom 2,5 til 3,0 prosent på årsbasis. Det er mer enn nok til at Norges Bank hever renten både neste uke og på rentemøtet i mars neste år, sier makroanalytiker Kjetil Martinsen til E24.

Les også

Ferske BNP-tall innfrir: – Fortsatt god vekst i norsk økonomi

Bedriftenes samlede vekstutsikter holdes uendret i den nye rapporten. Det betyr at de fortsatt øyner 2,9 prosents produksjonsvekst det neste halvåret.

Den siste tiden har produksjonsveksten særlig tatt seg opp i bygg og anlegg samt oljeleverandørnæringen, ifølge Norges Bank. Oljeleverandører melder om produksjonsvekst på 3,1 prosent.

Økte investeringer i vindkraft og kraftnett bidrar også til vekst i eksportindustrien og hjemmemarkedet, ifølge Norges Bank.

Boligbrems

Men:

«Fall i boligbyggingen har dempet veksten i både bygg og anlegg og hjemmemarkedsindustrien og bidratt til at veksten i disse næringene har vært svakere enn ventet», skriver sentralbanken i sin oppsummering.

Martinsen lar seg overraske litt over at eksportnæringer ikke viser svakere veksttegn.

– Selv om kronekursen er svak, er uroen knyttet til handelskrigen mellom blant andre USA og Kina noe som man kunne ventet ville gi svakere vekstimpulser fra eksportrettede næringer. Men det ser ikke ut til at det slår ut i særlig grad, så samlet sett viser denne rapporten et bilde av en sterk utvikling i norsk økonomi, sier makroanalytikeren.

– Norges Bank peker på at veksten dempes av boligbyggingen, er det bare der det er lite trykk om dagen?

– Boligsektoren kommer fra et veldig høyt nivå, men det har hentet seg inn igjen i takt med at boligmarkedet har bunnet ut og stabilisert seg, samtidig som boligbyggingen har begynt å ta seg opp igjen, forklarer Martinsen.

Les også

Økonom tror vi vil se tegn til at veksten i bedriftene er nær toppen

Årslønn

Norges Banks kontakter forventer at veksten i årslønningene i år blir på 2,8 prosent, noe som er uendret fra mai.

Det ventes høyere lønnsvekst i oljeleverandørnæringen og industrien, noe som trekker opp snittanslaget.

Samtidig øyner bedriftene høyere prisvekst fremover, særlig i varehandelen og blant oljeleverandører.

Disse prognosene følger prisoppgang de siste tolv månedene.

Tidligere onsdag slapp SSB nye BNP-tall som blidgjorde analytikere.

I juli måles BNP-veksten til 0,2 prosent, som kan fremstå beskjedent, men her tynger et markant fall i bilsalget i kjølvannet av endret hybridbil-beskatning.

Når bilsalget holdes utenfor var BNP-veksten på solide 0,8 prosent, ifølge en utregning fra Swedbank.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om