Siv Jensen foreslår tre milliarder kroner i nye skattelettelser

Regjeringen legger opp til nye skattelettelser neste år, men skjerper bruttoskatten på lønn og pensjon.

LEGGER FREM BUDSJETT: Finansminister Siv Jensen (Frp) lanserte statsregnskapet.no tidligere i uken.
Publisert:

Regjeringen foreslår nye skattelettelser på i alt tre milliarder kroner i Statsbudsjettet for 2018.

Imidlertid vil brorparten av endringene først få effekt fra 2019.

Få alt om statsbudsjettet i vårt direktestudio:

– Regjeringen gir skattelettelser som fremmer vekst og investeringer i norske arbeidsplasser. Vi senker skattesatsene for personer og bedrifter og vil gjøre det mer lønnsomt å investere i Norge, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding.

Gjennom skatteforliket i fjor er det allerede bestemt at den alminnelige skattesatsen skal ned fra 24 prosent i år til 23 prosent neste år.

Det følger regjeringen opp i budsjettet. Reduksjonen i skattesatsen gir isolert sett skattelette til personer med 11,3 milliarder kroner mens bedriftenes skattebyrde reduseres med 2,7 milliarder.

Les også

Ny økning av «moroskatten»

Få siste nytt om statsbudsjettet rett til din mobil!

Last ned minE24 i App Store eller Google Play for mobil og nettbrett.

Øker trinnskatten

Men samtidig øker regjeringen trinnskatten, som er en bruttoskatt på lønn og pensjon, slik at de henter inn igjen 10,2 milliarder kroner.

Trinnskattesatsene økes med mellom 0,47 og 0,89 prosent.

Det innebærer at den laveste trinnskattesatsen er mer enn tredoblet fra 2016 da den var på 0,44 prosent til 1,4 prosent neste år.

Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for fradrag for kost og losji slik at skatteinntektene øker med 750 millioner kroner. En foreslått avvikling av skatteklasse 2 gir 285 millioner i økt skatt.

Det blir også foreslått at satsen i minstefradraget i lønn og trygd øker fra 44 til 45 prosent, noe som gir en isolert skattelette på 125 millioner kroner.

Regjeringen skriver i sin pressemelding at deres skatteopplegg gir redusert marginalskattesats (skatten på den siste kronen du tjener) for de fleste.

Les også

Siv Jensen gir litt gass igjen

Øker aksjerabatten

Regjeringen følger også opp skatteforliket fra 2016 når det gjelder å øke rabatten i verdsettelsen av aksjer og driftsmidler til 20 prosent i formuesskatteberegningen. Dette gir isolert sett en formuesskattelette på 765 millioner, ifølge regjeringens anslag.

Det blir i budsjettet også foreslått å øke den såkalte finansskatten med 600 millioner kroner.

På avgiftssiden er forslaget om å øke den laveste satsen i merverdiavgiften den endringen som slår ut mest. Økningen fra 10 til 12 prosent er ventet å gi 700 millioner kroner i økte inntekter neste år.

Les også

Mener regjeringen er i overkant optimistisk

Strammer inn eiendomsskatt

Regjeringen gjør enkelte endringer i eiendomsrelatert beskatning.

Blant annet fjernes skattefritaket for inntekter fra korttidsutleie av egen bolig.

Det som kanskje vi ha størst effekt er at regjeringen foreslår å stramme inn kommunenes muligheter til å inndrive kommunal eiendomsskatt.

De foreslår å redusere den maksimale skattesatsen i innføringsåret fra to til en promille og at denne senere maksimalt kan øke med en promille i året, mot dagens to promille.

Les også

– I overkant optimistiske

Les også

Jekker opp veksten i 2018

Les også

Siv Jensen: – Budsjettet er tilpasset en ny virkelighet

Publisert:

Her kan du lese mer om