Pundet faller etter britisk rentebeslutning

Kun én stemte for å heve renten i Storbritannia.

RENTERO: Bank of Englands klassiske bygning i London.
Publisert:

Bank of England besluttet i dag, helt som forventet, å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Der har den for øvrig ligget siden mars 2009.

Rentebeskjeden sørget imidlertid for å sende pundet på retur.

Den britiske valutaen har styrket seg markert mot kronen den siste tiden, men nå (kl. 13.30) handles pundet for 12,81 kroner, mot 12,92 kroner like før rentebeskjeden kom.

Årsaken pundsvekkelsen er at ting kan tyde på at en første renteheving nå synes å ligge lenger ut i tid.

Den pengepolitiske komiteen stemte nemlig for å la renten være uendret med åtte mot en stemme.

Ved forrige korsvei var man enstemmige, men det var i dag ventet at to av medlemmene kunne kom til å stemme for å heve renten.

Frykter inflasjon

RENTEHAUK: Ian McCafferty, medlem av den pengepolitiske komiteen i Bank of England.

Rentehauken Ian McCafferty stemte for å heve renten til 0,75 prosent og grunngir sitt

syn med at han ser en økt risiko for en «vesentlig» økning i inflasjonen over inflasjonsmålet.

McCafferty tror ikke at man vil få større klarhet i inflasjonsutsiktene i løpet av de kommende måneder, men han mener at om man utsetter en renteheving ytterligere så vil risikoen øke for at man eventuelt vil komme til å se en stor bevegelse i prisveksten.

Før rentebeslutning var spekulert i om Martin Weale, som i fjor høst stemte for heve renten, også vil komme til å stemme for en heving. Det gjorde han altså ikke.

Ifølge DNB Markets har også uttalelser fra medlemmene Kristin Forbes og David Miles også tydet på at de er på gli for en første renteheving.

Komiteen var enstemmig i å opprettholde obligasjonskjøprsprogrammet på 375

TIDEN NÆRMER SEG: Sentralbanksjef Mark Carney.

milliarder pund.

– Renteheving rykker nærmere

På den påfølgende pressekonferansen sier sentralbanksjef Mark Carney at rentehevningene vil komme gradvis og forsiktig da de først kommer.

– Spekulasjonen rundt den første bevegelsen øker og det er er forståelig, timingen for en første renteheving rykker nærmere, men den kan ikke forutsies, den vil være dataavhenging.

Bank of England slapp også sin kvartalsvise inflasjonsrapport, og der sier sentralbanken at inflasjonsutsiktene på kort sikt er dempet og at nedgangen i energiprisene vil ha en effekt som varer minst til midten av 2016.

UTFORBAKKE: Slik gikk det med pundet da rentebeskjeden kom klokken 13.00.

– For høye forventninger

– Selve rentebeslutningen kommer ikke som noen overraskelse, men forventningene til signaler om renteheving i år var kanskje skrudd noe høyt i forkant hvor en ventet at to medlemmer av pengepolitisk råd ville stemme for heving, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB til E24.

FOR HØYE FORVENTNINGER: Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

Han peker på at man i forkant var spent på inflasjonseffekten, som ifølge rapporten vil bli dempet noe av et svært sterkt britisk pund. Han legger også til at DNB tror på en renteheving i november.

– Før vi kommenterer effekten på pundet er det verdt å merke seg at resten av Europa nå er i feriemodus, og med tanke på at forventningene som sagt nok var skrudd litt høyere enn en hadde forventet så er det ikke rart at markedet reagerer som de gjør, sier Østnor.

– Kan komme over 13 kroner

– Pundet er nå også preget av ting, nemlig den kraftige kronesvekkelsen vi har hatt den siste tiden, så vel som et strekt pund. Vi mener at kronen er svakere enn den skal være og at den vil styrke seg fremover, men pundet vil fortsatt være sterkt, fortsetter Østnor.

– Betyr det at vi ikke vil se et pund over 13 kroner?

– Er det en ting vi har lært det siste året er det at en skal aldri si aldri. Faller oljeprisen med fem dollar har vi fort et pund som koster godt over 13 kroner, sier Østnor.

Les også

Pundet har ikke vært dyrere på åtte år

Les også

Store budsjettkutt i vente i Storbritannia

Les også

Tidenes britiske privatiseringsprosess er i gang

Publisert: