Her «taper» Sveits 444 milliarder kroner

Beslutningen om å la den sveitsiske francen flyte, gir blodrøde tall i sentralbankens regnskap.

DYR BESKJED: Sentralbanksjef Thomas Jordan annonserte beslutingen om å la sveitserfrancen flyte fritt på en pressekonferanse 15. januar.

Arnd Wiegmann
  • Johann D. Sundberg
Publisert: Publisert:

Den sveitsiske sentralbanken utløste 15. januar rystelser i verdens finansmarkeder da den annonserte at den ikke lenger ville forhindre at en euro skule koste mindre enn 1,2 sveitserfranc.

Beslutningen forsterket uroen i et allerede svært turbulent valutamarkedet og førte til at valutaspekulantene umiddelbart kastet seg over danske kroner.

Den sveitsiske valutakurspolitikken hadde ført til at internasjonale investorer valgte å sende pengene sine til Sveits, noe som forut for beslutningen om å slippe valutakursen, var forsterket av krisen i Russland som fikk russiske kapitalister til å flytte pengene til Sveits.

Les også

Holdt ut i 29 dager. Derfor ga Sveits opp å forsvare sin valuta

Sveits hadde forsvart sin valutakurspolitikk ved å kjøpe store mengder utenlandsk valuta for å svekke sin egen valutakurs.

Men da de sluttet med det, gikk kursen på den sveitsiske valutaen til værs.

Utløste harryhandel

Det var bra for sveitsere som ville legge handlingen sin til butikkene i nabolandene hvor man betaler med euro. Men det var negativt for sveitsiske eksportbedrifter som plutselig fikk svekket sin konkurranseevne.

Det var også negativt for den sveitsiske sentralbanken selv – i hvert fall i regnskapsmessig forstand.

HARRYHANDEL: Den sterke kursoppgangen for sveitserfrancen i januar gjorde at så mange sveitsere reiste til nabolandene for å handle at det ble kødannelser ved grenseovergangen til Tyskland i den sveitsiske byen Kreuzlingen.

Arnd Wiegmann

I halvårsregnskapet til den sveitsiske sentralbanken som ble lagt frem fredag ,fremgår det svart på hvitt at tapet var enormt.

Les også

Kommentar: Ustabil stabilitet i Sveits

Kursoppgangen for sveitserfrancen førte nemlig til valutatap for alle den sveitsiske sentralbankens investeringer i utenlandsk valuta, ifølge regnskapsrapporten.

– I første halvdel av 2015, summerte disse seg opp til totalt 52,2 milliarder sveitserfranc, heter det i rapporten.

Det tilsvarer 444 milliarder kroner med dagens valutakurs.

Tjente også

Men sentralbanken tjente også penger på sine investeringer i utlandet. I alt mottok den 3,5 milliarder franc i renter og 1,2 milliarder i utbytte. Rentebærende papirer hadde en samlet kursnedgang på 3,9 milliarder, mens aksjeinvesteringer ga kursgevinster på 4,2 milliarder.

Men beslutningen om å slippe valutakursen har skapt en ny inntektskilde for sentralbanken. Da kursen ble sluppet, ble styringsrenten satt til under null.

I første halvår tjente sentralbanken 530 millioner sveitserfranc på at banker og spekulanter har hatt innskudd i sentralbanken.

Inkludert et verditap på 3,2 milliarder sveitserfranc på gullbeholdningen innebærer det at sentralbanken fikk et halvårsunderskudd på 50,1 milliarder franc i første halvår.

Les også

Sveits får betalt for å låne penger: - Kan bli enda lavere renter i Europa

Les også

Danskene vinner valutakrigen

Les også

– Det som skjer i dette markedet, er unikt

Publisert:

Flere artikler

  1. Nå flokker investorene seg rundt danskekronen. Igjen...

  2. Rekordtap for Sveits’ sentralbank

  3. Her gikk boliglånsrenten opp da styringsrenten ble negativ

  4. Annonsørinnhold

  5. Mener dette oppdrettsselskapet kan bli rammet av «brexit»

  6. Nå må privatkunder betale for å ha penger i banken her