Verdens villeste vekst

Boligprisøkningen i Oslo det siste året har vært enorm, men det er ikke bare i Oslo at prisene stiger.

ENORM VEKST: Boligprisene i Toronto har steget med nesten 100 prosent på 10 år.

Foto: Mark Blinch Reuters
  • Eirik Amb Nysveen
Publisert:

Norges Bank ga i forbindelse med rentemøtet torsdag ut «Pengepolitisk rapport 2017», hvor de peker på de viktigste tingene for norsk økonomi neste år.

De har blant annet sett på boligpriser - og der hentet inn tall fra flere andre storbyer i verden.

Tallene viser at ingen av de utvalgte byene har hatt like vill boligprisøkning som Oslo det siste året.

Fra begynnelsen av januar i år og frem til slutten av september steg boligprisene i hovedstaden med 16,82 prosent.

Til sammenligning har prisene på leiligheter i Stockholm steget med 2,39 prosent, og Helsinki med 3,43 prosent så langt i år. Stockholm var også en prisversting helt til myndighetene innførte strengere krav.

Falt under finanskrisen

Ser man på tiden fra 2007 og utover var boligprisene i Oslo på sitt laveste i kjølvannet av finanskrisen i fjerde kvartal 2008.

Den samme tendensen ser man også i flere av de andre utvalgte byene.

Våren 2010 var prisene for første gang over 2007-nivået, og siden da, har boligprisene steget med 10,4 prosent i snitt hvert år.

10 ÅR: Tabellen viser utviklingen i boligprisene i utvalgte byer siden første kvartal 2007 og frem til slutten av september 2016.

Foto: Norges Bank

Toronto med størst vekst

Av tabellen kan man lese at det er Toronto som er den byen som har hatt den største økningen i perioden, med en boligprisvekst på 96,13 prosent.

I løpet av de ni første månedene i år steg prisene i den kanadiske byen med 13,22 prosent.

Les også

Stor økning i boligbyggingen

Men det først og fremst etter sommeren at veksten har kommet. I tremånedersperioden fra juli og ut september steg prisene med 8,73 prosent.

Jason Mercer, direktør for markedsanalyse ved Toronto Real Estate Board forteller til E24 at det er flere årsaker bak den enorme veksten.

– Et relativt sterkt arbeidsmarked og lav ledighet i Toronto og omegn har ført til at forbrukertilliten er høy i mange husholdninger, sier Mercer.

– Den sterke veksten i regionen har også hjulpet til slik at Toronto er «top-of-mind» for folk som ankommer Canada for første gang, og i tillegg til dette har boligkjøpere dratt fordel av historisk lave lånekostnader, selv om disse den siste tiden har steget noe, sier han.

Mercer forklarer at boligmarkedet i byen de siste årene har kommet i en ond sirkel der folk vegrer seg for å selge, og heller velger å pusse opp.

– Et av hovedproblemene er den sterke etterspørselen sett opp mot et begrenset tilbud av boliger til salgs, sier han.

Det har blitt tatt politiske grep for å roe ned markedet, men Mercer mener at det ikke er tilstrekkelig for å løse boligproblematikken.

Les også

– Meglerne ønsker solide honorarer, men minst mulig jobb

– De politiske initiativene som har blitt tatt har fokusert på å redusere etterspørselen, men den eneste bærekraftige måten å få balanse i markedet på, vil være å åpne for større tilførsel av boliger.

Nordmann i Toronto

Norske Jon Worren som jobber for innovasjons-klyngen MaRS Discovery District i Toronto forteller til E24 at det i Canada som i Norge er kultur for å eie egen bolig fremfor å leie, til tross for at de ikke har incentiver som gjør det så fordelaktig å eie som i Norge.

Selv flyttet han til Canada i 2004, og etter å ha leid de første seks årene, kjøpte han en leilighet i sentrum av Toronto i 2010.

Siden da har boligprisene i byen steget med over 71 prosent.

– Problemet til myndighetene er at de ikke har helt oversikt over hva som driver markedet, noe som gjør det vanskelig å gjennomføre presise inngrep for å dempe veksten, sier han.

Han mener det er tre hovedårsaker til den voldsomme veksten i boligprisene: Immigrasjon, begrensede landområder og store utenlandske investeringer.

Kanadisk eiendom blitt sett på som «trygg havn» spesielt blant rike kinesere. Dette var årsaken til at Vancouver i august i år innførte en 15 prosent boligskatt for utenlandske boligkjøpere, ifølge The Wall Street Journal.

Les også

Professor avviser drastisk boliglånhopp: Spår lav rente i lang tid

Tiltaket har fungert, og i november falt boligprisene i byen for andre måned på rad, skriver Business Vancouver.

Bygger i høyden

Siv Jensen annonserte denne uken at det vil bli innført et egenkapitalkrav på 40 prosent for sekundærboliger i Oslo.

I Toronto har det de siste 10 årene handlet om å tilpasse på reguleringssiden fra myndighetshold.

– De har sagt at dersom det er landområder innenfor bygrensen som skal utvikles så har man foretrukket å tilpasse fortettet befolkning. De siste 10 årene er det ingen byer i Nord-Amerika som har hatt flere høyhus under bygging, sier Worren.

Nordmannen har tidligere vært bosatt i Oslo-området og han er overrasket over at ikke det også bygges høyhus i Oslo.

– Det virker å være en aversjon mot å bygge i høyden, det syntes jeg er rart. Når man har en politikk hvor man ønsker å opprettholde markagrensen da må man bygge i høyden, sier han.

Svensk boligbrems

Ser man på tiårsveksten har også Stockholm hatt høyere vekst i boligprisene enn Oslo. Siden 2007 har prisene steget med 90,79 prosent, med toppåret i 2015 da prisene i den svenske hovedstaden steg med 18,55 prosent ifølge tallene fra Norges Bank.

Men i år har pilen snudd og i mai opplevde den svenske hovedstaden sitt største

boligprisfallsiden finanskrisen.

Årsaken til at markedet i Sverige har roet seg ned er de innskjerpede lånekravene som ble innført 1. juni (se faktaboks).

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Storbank: Her er det størst risiko for boligboble

  2. Storbank: I disse byene er det størst risiko for boligboble

  3. Foreslår «skyggerente» for å stagge boligprisveksten

  4. Annonsørinnhold

  5. Vi deler boligprisfallet med svenskene. Eksperter tror de vet hvorfor

  6. Boligprisoppgang i Oslo i juli