Ferske Handelsbanken-prognoser: Spår negativ rente i Norge neste år

Handelsbanken tror Norges Bank fyrer av resten av «rentearsenalet», og frykter at oppgang i oljeprisen kan gi en dobbel negativ effekt for norsk økonomi.

SER MINUSRENTER: Sjeføkonom Kari Due-Andresen og resten av makroteamet i Handelsbanken er ute med nye prognoser for norsk økonomi.
  • Anders Park Framstad
Publisert: Publisert:

– Det er betydelig motvind både globalt og fra norsk hold, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets til E24.

Meglerhuset er onsdag ute med en fersk konjunkturrapport som har fått overskriften «Nordavind fra alle kanter». Her tegnes det et ikke så voldsomt lyst bilde av tilstanden i norsk økonomi.

Som et resultat av dette ser økonomene for seg at sentralbanksjef Øystein Olsen vil måtte grave enda dypere i verktøykassen:

I Handelsbankens forrige rapport fra oktober var det snakk om nullrenter, og prognosene for 2016 er uendret. Men inn i neste år tror makroteamet i Handelsbanken at det vil være duket for ytterligere rentekutt fra et slikt nivå.

– Det nye er at vi ser for oss at renten beveger seg inn i negativt territorium neste år. Grunnen er at Norges Bank har åpnet for denne muligheten. I mars sa de at renten kunne bli negativ dersom det skulle gå dårligere i norsk økonomi enn de så for seg, og mye tyder på at det gjør nettopp det, sier Due-Andresen.

Konkret ser Handelsbanken for seg at foliorenten vil falle til minus 0,10 prosent i andre kvartal 2017, før den kuttes videre til minus 0,25 prosent ved utgangen av året og deretter ligge på tilsvarende nivå ved utgangen av 2018.

Foliorenten er renten bankene oppnår på sin brukskonto hos sentralbanken, og er i dag Norges Banks styringsrente. Den fungerer i praksis som et gulv på rentene norske banker må forholde seg til.

PASSERER NULLSTREKEN: Makroteamet i Handelsbanken tror sentralbanksjef Øystein Olsen vil senke renten inn i negative leie neste år.

– Rebalanseringen går veldig sakte

Bakteppet for Handelsbankens spådom er at den norske økonomien er preget av fallende og deretter vedvarende lave oljepriser fra sommeren 2014. Due-Andresen trekker også frem at oljeprisforventningene er lave langt ut i tid.

Samtidig legger beskjeden etterspørselsvekst globalt begrensninger på den tradisjonelle eksportindustrien. Det er altså disse samtidige effektene som ligger til grunn for frasen «Nordavind fra alle kanter».

– Gitt at Norge er et høykostnadsland ser det, tross den betydelige kronesvekkelsen vi har hatt, vanskelig ut for den tradisjonelle norske industrien å vokse mye. Overføring av kapasitet, både arbeidskraft og kapital, fra den oljerelaterte næringen til andre næringer, går derfor veldig sakte, sier Due-Andresen.

Handelsbanken venter en BNP-vekst på fastlandet på minimale 0,6 prosent neste år.

Les også

Derfor har vi rekordlave renter

I rapporten står det:

«Vi venter at Norges Bank vil fyre av resten av rentearsenalet for å forsøke å motvirke at nedgangskonjunkturen ikke blir dypere enn nødvendig. Negative renter kommer trolig til Norge neste år, og etter det vil antakelig styringsrenten holde seg svært lav, svært lenge.»

– Dette er rett og slett et syn på at rebalanseringen og normaliseringen av norsk økonomi – det strukturelle skiftet vi må gjennom – vil ta lengre tid enn Norges Bank har lagt opp til i sine prognoser, sier sjeføkonomen.

Kan få dobbel negativ effekt

Hvilke konsekvenser vil det få dersom Handelsbanken får rett i sine prognoser?

– Vi tror at dette betyr at ledigheten kan stige videre og holde seg høy de nærmeste årene, sier Due-Andresen.

Mange nordmenn vil også merke de eventuelle rentegrepene i form av lavere utlånsrenter hos banken, og de vil kunne oppleve lave renter lenge.

– Det er ikke sikkert at bankene vil følge etter én-til-én i takt med rentenedsettelsene fra Norges Bank. Bankene gjør en vurdering i forhold til sine marginer, og det kan bety at de setter ned renten mindre enn Norges Bank. Men vi tror altså at de vil følge etter.

Les også

Sjeføkonom: – Norges Bank er trengt opp i et hjørne

Når det kommer til den svake norske kronen, peker utviklingen mot at denne kan forbli svak i lang tid.

Handelsbankens prognoser lyder på 9,50 kroner per euro fra andre kvartal 2016, og et tilsvarende nivå helt frem til utgangen av 2017.

Her er det imidlertid flere faktorer som kan påvirke utviklingen.

– Vi ser risiko både på oppsiden og nedsiden for kronen. På kort sikt kan kronen styrke seg dersom oljeprisen stiger vesentlig. Problemet er at om ikke oljeprisforventningene også løfter seg markert, er det ikke gitt at dette er gode nyheter for norsk økonomi. Det kan kanskje bli en dobbel negativ effekt, der vi får en sterkere krone samtidig som oljeselskapene ikke gjør vesentlige justeringer på sine investeringsforventninger. På kort sikt er dette en risiko, sier Due-Andresen.

– På den andre siden: Dersom man får resesjon i norsk økonomi tror vi at kronen kan svekke seg mer enn vi legger til grunn nå.

Les også

– Dersom disse fire ikke leverer, må alle andre levere for å redde situasjonen

Les også

Slik vil oljeprisen påvirke lommeboken din:
– Vi kan glemme skatteletter

Les også

– Får nye runder med betydelig volatilitet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Rente
  2. Norges Bank
  3. Oljebransjen

Flere artikler

  1. Handelsbanken tror på nytt rentekutt

  2. Flere banker spår tidligere rentehopp. Særlig én ting vil avgjøre når lånet blir dyrere.

  3. Økonomer om varslet renteheving: – Det er lysere tider i møte

  4. I morgen kommer «fasiten» for norsk økonomi: Tror oppsving gir en sterkere krone

  5. Sjeføkonom: Dette gjør at vi unngår rentesmell