Nav: Ledigheten fortsetter å øke

Flere registrerte arbeidsledige i desember, melder Nav.

Det er innen yrkesgruppene industriarbeidere, ingeniør og IKT at ledigheten har økt mest siden november, viser tallene fra Nav.

Det er innen yrkesgruppene industriarbeidere, ingeniør og IKT at ledigheten har økt mest siden november, viser tallene fra Nav.

Norsk Hydro
Publisert:,

I desember økte antall registrerte ledige i Norge med 500 personer fra november, ifølge sesongjusterte tall* fra Nav.

Summen av antallet personer som er helt ledige og antallet som er registrert som arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak, er nå på 90.067 personer, ifølge de sesongjusterte tallene*.

Det er første gang siden juni i 2010 at dette tallet passerer 90.000.

Nav har dermed ikke hatt flere arbeidssøkere inne i systemet på 3,5 år.

Økningen vil fortsette til neste år, tror Arbeids- og velferdsdirektoratet.

– Vi har hatt en jevn økning i ledigheten siden i sommer, og selv om økningen i desember er lavere enn i november forventer vi at ledigheten vil fortsette å øke i 2014, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Ifølge Nav økte økte ledigheten mest for industriarbeidere og yrkesgruppen ingeniør og IKT-yrker.

Annonsørinnhold

Ledigheten falt derimot mest blant butikk- og salgsmedarbeidere, samt barne- og ungdomsarbeidere. I disse to gruppene har ledigheten økt i flere måneder på rad.

Ledigheten for bygge- og anleggsarbeidere, som også har vært stigende de siste månedene, var uendret i desember.

Prosentvis økte ledigheten mest i Sogn og Fjordane og Aust-Agder denne måneden, mens den falt mest i Oppland og Finnmark.

Oppgangen i desember kommer etter at ledigheten økte med 1.000 personer i november.

Les også

Nordea Markets: Halverer vekstanslag for norsk økonomi

Oppgang fra i fjor

Sammenlignet med samme måned i fjor ser man også en liten oppgang i antallet som har oppsøkt Nav for å melde seg ledige:

Disse tallene er ikke justerte for sesongvariasjoner*, og avviker dermed fra de korrigerte tallene øverst i saken. De ikke korrigerte tallene egner seg kun for å sammenligne med samme måned året før.

Nå i desember er 70.300 personer registrert som helt ledige hos NAV. Dette er 7.800 flere enn for ett år siden.

Når 70.300 personer er ledige, betyr det at arbeidsledigheten nå er på 2,6 prosent av arbeidsstyrken. I fjor på samme tid var andelen derimot 2,4 prosent.

Tilsvarende økning ser man i de samlede tallene for de to gruppene «helt ledige» og «deltager på tiltak». Det er nå 87.100 personer i disse to gruppene tilsammen, og det innebærer en økning på 7.600 personer sammenliknet med desember i fjor.

Antallet ledige pluss tiltaksdeltagere tilsvarer nå 3,2 prosent av arbeidsstyrken, sammenlignet med 3,0 prosent for ett år siden.

Les også

DNB Markets spår grått nytt år i 2014

Annonsørinnhold