E24s renteråd: Dette må du gjøre, Olsen

Selv om det er opplest og vedtatt at styringsrenten blir værende på stedet hvil denne gangen, mener flertallet i Renterådet at sentralbanksjef Øystein Olsen bør varsle tidligere rentehevinger enn før.

RENTEBESLUTNING: Sentralbanksjef Øystein Olsen skal kunngjøre hovedstyrets rentebeslutning torsdag.
Publisert: Publisert:

Når sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank kunngjør den nye rentebeslutningen torsdag klokken 10.00 vil styringsrenten etter all sannsynlighet bli liggende i ro på rekordlave 0,5 prosent.

Der har renten ligget en god stund, nærmere bestemt i 637 dager.

Siden det siste rentekuttet våren 2016 har imidlertid tonen endret seg på Bankplassen, i takt med at norsk økonomi har kommet til hektene etter oljenedturen.

Arbeidsledigheten har falt, veksten i fastlandsøkonomien har frisknet til og oljeprisen har steget.

Sentralbanken har gått fra å snakke om flere kutt til å melde at første renteendring blir opp, men ikke før godt ut i 2019.

Dermed er det prognosen for renteutviklingen fremover det er knyttet mest spenning til, ikke minst når Norges Bank tror den første renteøkningen kommer.

E24 følger rentebeslutningen fra Norges Bank torsdag. Rentebeskjeden kommer klokken 10, mens pressekonferansen starter en halvtime senere. Få nyheter og reaksjoner først her.

Maner til tidligere renteheving

Som resten av analytikerkorpset tror ikke E24s Renteråd at styringsrenten blir endret ved denne korsveien, men flere mener at Norges Bank bør løfte den såkalte rentebanen, altså gi en beskjed om at første renteøkning kommer tidligere.

Sjefstrateg Erica Blomgren i SEB sier en slik beskjed om at renten skal opp vil være fornuftig. Hun peker på at veksten i fastlandsøkonomien har akselerert dette året og at økonomiske nøkkeltall i stor grad har innfridd.

Les også

DNB Markets: Fire faktorer som kan gi rentehopp neste år

Faktorer som sterkere vekst hos Norges handelspartnere og klare signaler om en bedring i oljeinvesteringene er faktorer som bør få Norges Bank til å justere opp synet på fastlandsøkonomien, ifølge Blomgren.

– Norges Bank bør ta inn over seg de lysere økonomiske utsiktene ved å løfte rentebanen, mener sjefstrategen.

Øystein Børsum, sjeføkonom i Swedbank, er enig:

– Korttidsutviklingen har faktisk vært bedre enn Norges Bank ventet. Veksten er sterkere og arbeidsledigheten fortsetter å falle i raskt tempo. Og nå kommer oljeaktiviteten til å trekke opp igjen og global økonomi går så det griner.

– Norges Bank bør være modig nok til å fortsette å løfte rentebanen og dermed signalisere at vi gradvis går mot normalisering av renten også her til lands, mener han.

Rentero er den riktige beslutningen denne gangen, er makroøkonom Jeanette Strøm Fjæres vurdering. Også Fjære peker på at økonomien er i bedring.

– Nedkjølingen i boligmarkedet ser så langt ikke ut til å ramme realøkonomien, annet enn gjennom et moderat fall i boliginvesteringene. Samtidig sikrer en svak krone gode rammevilkår for norsk eksportindustri. Dermed er det ikke behov for lavere rente nå.

– På den annen side er inflasjonen godt under målet, lønnsveksten ventes å holde seg lav fremover og pengepolitikken hos våre viktigste handelspartnere forblir svært ekspansiv en stund til. Derfor er det for tidlig å heve renten, sier DNB Markets-økonomen.

saken fortsetter under

RENTERÅDET: F.v. porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand, sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank, DNB Markets-økonom Jeanette Strøm Fjære og sjefstrateg Erica Blomgren i SEB.

Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand mener Norges Bank bør varsle rentehevinger tidligere. Han viser til at norsk økonomi bedrer seg, arbeidsledigheten faller videre og at kronen har svekket seg markert mer enn ventet, noe som etter hvert vil gi høyere inflasjon.

– Nedkjølingen i boligmarkedet er også et ønsket utfall og utvikler seg som forventet, mens gjeldsveksten ikke har falt noe særlig. Det har heller ikke gitt negative ringvirkninger til resten av økonomien av nevneverdig grad.

– Oljeprisen har også steget og holder seg høy, som etter hvert vil løfte oljeinvesteringer. Dette vil fra et samlet ståsted trolig motvirke det forventede fallet i boliginvesteringene som mange frykter fremover også, argumenterer Chen.

– Boligbremsen er slått på

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen mener sentralbanksjefen hverken bør endre styringsrente eller renteprognose, men være klar til å anbefale kutt i den såkalte motsykliske kapitalbufferen om boligmarkedet forverres.

Les også

BN Bank kutter boliglånsrenten

Denne bufferen er et ekstra kapitalkrav bankene er pålagt for å bli mer robuste. Norges Bank gir råd til Finansdepartementet om størrelsen på kapitalbufferen.

– Kort fortalt er boligbremsen slått på akkurat i det oljebremsen slipper opp, Avgjørende blir om boligbremsen får ringvirkninger til resten av økonomien, sier Andreassen.

Sjeføkonomen har stund ment at boligbyggingen vil falle kraftig.

Han frykter at dette, sammen med boligprisfall neste år, vil trekke med seg nordmenns pengebruk nedover. Konsumet av varer og tjenester utgjør brorparten av økonomien.

– Avgjørende for min prognose om at det blir behov for nye pengepolitiske lettelser er at husholdningene velger seg 2018 som et konsolideringsår, med økende sparing i finansielle objekter og nedgang i boliginvesteringene, sier Andreassen.

– De neste ukene er det overhengende fare for at julehandelen skuffer i år, og at dette blir nok til å tippe mange hardt prøvede handelsbedrifter over til nedstengning, mislighold og konkurs. Det er fare for at havarerte boligprosjekter drar med seg underleverandører i dragsuget, frykter han.

Publisert:

Her kan du lese mer om