Nav-rapport: Må regne med betydelig høyere ledighet enn før krisen

I en fersk rapport har Nav laget tre scenarioer for arbeidsmarkedet i 2020 og 2021. Selv i det mest optimistiske spås høy ledighet i lang tid fremover.

Her tok cruiseturister farvel med Geiranger etter et besøk i 2017. Reiselivsbransjen er en av bransjene Nav tror vil slite med å få alle permitterte tilbake i jobb.
  • Sigrid Moe
Publisert: Publisert:

– Det er svært stor usikkerhet knyttet til utviklingen videre, noe som betyr at vi også i de mest positive scenarioene må regne med at ledigheten vil bli betydelig høyere neste år enn den var før krisen, skriver Nav i den ferske rapporten «Den store nedstengningen».

I rapporten beskrives en utvikling i arbeidsmarkedet som har vært uten sidestykke. I løpet av de fire første ukene etter innføringen av smitteverntiltakene 12. mars ble antallet registrerte arbeidssøkere mer enn firedoblet.

Toppen ble nådd tirsdag 7. april, og summen av arbeidssøkere hadde da økt fra 106.200 til 432.700 siden 10. mars.

Les på E24+

For tre måneder siden ble Nina permittert fra hotelljobben. Nå benytter hun og tusenvis av andre tiden til å ta fagbrev.

167.000 arbeidsledige

Tirsdag 16. juni var det registrert 304.700 helt eller delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er 16.900 færre enn for en uke siden. Det tilsvarer en bruttoledighet 5,8 prosent av arbeidsstyrken. Før krisen lå ledigheten på 3,8 prosent.

I rapporten ser Nav fremover, og har laget et hovedscenario, i tillegg til ett scenario som er mer positivt og ett som er mer negativt. Uansett hvilket scenario man velger, tror de arbeidsledigheten vil ligge høyere i år enn det gjorde før krisen.

I hovedscenarioet tror de at gjennomsnittet av bruttoledigheten i 2020 vil ligge på 5,9 prosent av arbeidsstyrken, det tilsvarer 167.000 helt ledige og arbeidssøkere på tiltak.

Les også

Tiden etter corona: Vinnerne er dem med jobb og høy gjeld

Forutsetninger

I 2021 venter Nav at nedgangen i ledigheten å fortsette, slik at gjennomsnittet vil ligge på 4 prosent av arbeidsstyrken. Det er 114.000 personer.

Dette forutsetter at den største smittetoppen er bak oss, og at coronasmitten kommer under kontroll. Flere bedrifter enn normalt vil gå konkurs, og de tror det vil være vanskeligere for enkelte næringer å kalle tilbake alle permitterte. Dette gjelder blant annet reiselivsnæringen.

Nav forventer også her at oljeprisen vil holde seg på dagens lave nivå, og at veksten i den globale økonomien tar seg noe opp mot slutten av 2020 og inn i 2021.

– En opplagt nedsiderisiko er at smitten ikke kommer under kontroll og at flere av tiltakene som er planlagt myket opp eller opphevet, blir strammet inn igjen, skriver de i rapporten. Det er også risiko for at verdensøkonomien blir rammet hardere og mer vedvarende, står det i rapporten.

Les også

SSB ser litt lysere på utsiktene, men spår fortsatt dyp coronakrise

Strenge tiltak igjen

I det pessimistiske scenarioet vil dette skje, og smitteverntiltakene gjeninnført. Det vil føre til at ledigheten vil øke igjen utover høsten, etter nedgangen i april og mai.

Da regner de med at arbeidsledigheten i 2020 gjennomsnittlig vil være på 6,9 prosent, og at den i 2021 vil ha noe bedring til 6,1 prosent.

På oppsiden kan gjenåpningen gå bedre og fortere enn ventet, både i Norge og i verden.

I dette scenarioet er også oljeprisen høyere, og verdensøkonomien kommer raskere tilbake. Dette tror de innebærer en bruttoledighet på 5,5 prosent, med gjennomsnittlig 156.000 helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i år. I 2021 vil det da være en gjennomsnittlig bruttoledighet på 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

NHO sa i en rapport slutten av mai at de ventet at arbeidsledigheten i Norge vil havne på 6,6 prosent i år, og at det ville falle til 5,5 i 2021.

– Hvor godt de tre scenarioene treffer vil i stor grad bli bestemt av varigheten på myndighetenes smitteverntiltak, og effekten på bedrifter og deres ansatte av de finans- og pengepolitiske virkemidlene som er satt i kraft, og hvordan husholdningene tilpasser seg en gradvis oppmykning av smitteverntiltakene, står det i rapporten.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Coronaviruset
  2. Arbeidsledighet
  3. Nav
  4. Coronaviruset

Flere artikler

  1. Nav: 3.300 flere arbeidssøkere den siste uken

  2. 5.300 permittert på èn uke etter nedstenging på Østlandet

  3. 5.500 færre arbeidssøkere hos Nav i juli

  4. Arbeidsledigheten går litt ned

  5. Arbeidsledigheten mer enn halvert siden coronatoppen