SAS-TILLITSVALGT: SAS-TILLITSVALGT: Raser mot danskene

Ryktene rundt et oppkjøp av SAS har igjen brakt uenighetene mellom norske og danske fagforeninger opp til overflaten.

Publisert:

Striden står om hva som vil skje med Kastrup lufthavn i København hvis Lufthansa skulle bli eier av SAS

OSE

SAS

.

Tirsdag brakte en fire år gammel rapport som antydet at SAS ville tape milliarder av kroner hvis selskapet blir kjøpt opp av tyskerne, og at danskene må ta mesteparten av støyten.

SAS gikk senere på dagen ut

Liker ikke danskenes metoder

Dette får lederen i Norsk Kabinforening, Jon Lyng, til å reagere.

- Det er langt fra tilfeldig at denne rapporten blir trukket frem nå, dette er danske fagforeningers måte å jobbe på, raser han til E24.

Lyng mener danskene allerede har altfor mange av SAS sine langruter ut fra Kastrup, og at de i lengre tid har oppført seg som om de har eid disse.

Fjellaper?

Foran landskampen mellom Danmark og Norge i København i 2003 omtalte danske aviser nordmenn for "fjellaper".

Fult så sterke ord tar ikke leder for den danske fagforeningen Luftfartfunktionærene Nicholas E. Fisher i sin munn, men han mener nordmennene har lite å klage over.

- Vi betrakter ikke dette som nasjonale hensyn i det hele tatt, SAS har alltid sagt at København skal være "hub" for selskapet. Dette er ikke noe Danmark har bestemt, sier han til E24.

Fischer mener at årsaken til at rapporten nå er trukket frem igjen er at de ønsker å gjøre SAS-ledelsen oppmerksom på innholdet i den rapporten de selv bestilte for fire år siden.

Vil fortsette som før

- Vi ønsker bare "business as usual", også ved et eventuelt oppkjøp, fortsetter han.

Fagforeningslederen er opptatt av at alle de tre skandinaviske landene har aksjer i SAS og at danskene slett ikke har mer enn de andre.

- Vi viser bare til hva SAS selv har sagt, påpeker Fischer.

Kan ramme dansk luftfart hardt

E24 skrev fredag om at et eventuelt Lufthansa-oppkjøp av SAS vil kunne gjøre at Kastrup mister sine langdistanseruter til Norge, Sverige og Tyskland som en følge av at flyplassen blir litt "til overs".

SAS-analytiker i Glitnir Sverige Mats Hyttinge tror dette kan få alvorlige konsekvenser for danskene som ikke har noe innenriksmarked å snakke om.

Han sier til E24 at det stort sett alltid har vært en "landskamp" mellom fagforeningene i SAS, men at det i Sverige har vært rolig de siste årene.

Fagforeningene ødelegger

Høyres stortingsrepresentant og medlem av Næringskomiteen Torbjørn Hansen er ikke overrasket over at selskapets fagforeninger nå er i tottene på hverandre.

- SAS-systemet har blitt gradvis svekket over tid på grunn av nasjonalt forankrede fagforeninger, sier han til E24.

Han håper selskapet hever seg over de enkelte lands fagforeninger og interne krangler.

Bryr seg ikke om danske arbeidsplasser

Kollega i Næringskomiteen og representant for Fremskrittspartiet, Øyvind Korsberg, uttaler til E24 at hans partis fokus uansett er at den norske stat skal selge aksjene i SAS.

- Vårt utgangspunkt er at staten skal selge aksjene, om det går på bekostning av danske arbeidsplasser har ikke jeg tenkt å bekymre meg for.

Korsberg sier at dette er et prinsipielt spørsmål og at også oppsigelser i Norge vil være greit så lenge selskapet klarer å stå på egne bein.

Stolt av Brustad

Hansen tar det som en selvfølge at det har vært kontakt mellom regjeringene i de tre skandinaviske landene etter at ryktene om Lufthansa begynte å svirre, men at saken, så vidt han kjenner til, foreløpig ikke har vært løftet på høyt politisk nivå.

- Jeg vil berømme næringsminister Sylvia Brustad for den fullstendige endringen som kom i pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med denne saken. Her er det en helt ny og mer pragmatisk tilnærming, helt annerledes enn hva som var tilfellet med hennes forgjenger (Dag Terje Andersen red. anm.).

Hansen sier han i utgangspunktet er åpen for ethvert forslag som SAS-styret vil komme til å fremme, men at noen statlig emisjon ikke kommer på tale.

- Eventuelle penger må de finne i aksjemarkedet, sier han.

Les også:

Flere nyheter på E24.

Publisert:

Her kan du lese mer om