Regjeringen tapper fortsatt Oljefondet for å budsjettet til å gå opp

Regjeringens oljeinntekter øker, men regjeringen må likevel hente ut mer penger fra Oljefondet neste år. 

SVAKERE OLJEINNTEKTER: Regjeringen venter å måtte ta ut mer penger fra Oljefondet neste år, selv om oljeinntektene øker. Dette er et illustrasjonsbilde fra riggen Deepsea Atlantic.

Foto: Tore Meek NTB scanpix
Publisert:

I mange år sparte regjeringen penger i Oljefondet, men neste år blir tredje på rad hvor pengene flyter motsatt vei.

Regjeringen venter å ta ut 72,3 milliarder kroner ut fra Oljefondet neste år, sammenlignet med et uttak som anslås til 57 milliarder kroner i år.

I 2016 tok regjeringen ut 83,6 milliarder kroner fra fondet, ifølge Nasjonalbudsjettet.

Det var første gang at fondet ble tappet for penger, etter at regjeringen i snitt hadde overført hundrevis av milliarder kroner til sparing i fondet hvert år.

«I fjor var rente- og utbytteinntektene i fondet for første gang større enn statens inntekter fra petroleumsnæringen», skriver regjeringen i Nasjonalbudsjettet.

Noe av årsaken til at staten ikke lenger klarer å opparbeide seg sparepenger, er at inntektene fra olje og gass er lavere enn før, mens bruken av oljepenger holder seg høy.

LAVERE OLJEINNTEKTER: Mens regjeringens inntekter fra olje og gass faller kraftig, har Oljefondets rente- og utbytteinntekter steget. I fjor var Oljefondets inntekter for første gang større enn statens olje- og gassinntekter.

Foto: Nasjonalbudsjettet 2018

Tjener mer på olje

Statens netto kontantstrøm fra olje- og gassnæringen, som inkluderer direkte inntekter, skatter og avgifter samt utbytte fra Statoil, øker fra 175 milliarder kroner i år til 183 milliarder kroner neste år, ifølge regjeringen.

Men det er ikke nok til å kunne sette av sparepenger.

Det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet er nemlig på 255 milliarder kroner. Trekker man fra pengene regjeringen tjener på petroleum, får man de 72 milliardene som må tas ut fra Oljefondet.

Les mer: Eksperter advarer om denne statsbudsjett-grafen

Har tappet mindre

I helgen skrev E24 at regjeringen har tappet mindre fra fondet i august enn i foregående måneder.

Les mer: Tapper mindre fra Oljefondet

Fra starten i 1996 til 30. juni 2017 overførte regjeringen til sammen 3.360 milliarder kroner til Oljefondet, mens avkastningen var på 3.622 milliarder og kroneverdien hadde løftet fondets verdi med 1.076 milliarder.

Dermed var Oljefondets totale verdi på 8.020 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal i år.

Les mer: Kroneløft vil ramme Oljefondet

Eksponert for markedet

Oljefondets verdi har steget massivt de siste årene, og regjeringen anslår at veksten vil fortsette hvert eneste år frem til 2025 – men det er ikke gitt.

Fall i aksjemarkedene og sterkere krone er faktorer som kan bidra til å redusere fondets verdi, som i dag er på rundt 8.000 milliarder kroner.

Oljefondet har selv sagt at en svakere krone har løftet fondets kroneverdi med over 1.000 milliarder kroner, og at denne valutaeffekten kan reverseres.

Et verdifall på 1.000 milliarder kroner vil isolert sett redusere beløpet regjeringen kan bruke innenfor handlingsregelen med 30 milliarder kroner.