Finanstilsynet er bekymret for høy gjeld: Renteøkning kan ramme norsk økonomi hardt

Finanstilsynet er bekymret for nordmenns høye gjeld, og mener en sterk renteøkning kan ramme norsk økonomi bredt.

BEKYMRET FOR HØY GJELD: Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.
Publisert:

Gjeldsbelastningen til norske husholdninger er i gjennomsnitt høy, og en stor andel av husholdningene har meget høy gjeldsbelastning, skriver Finanstilsynet i nyeste utgave av rapporten Finansielt utsyn.

Siden nesten hele husholdningsgjelden har flytende rente, er husholdningene svært sårbare for renteøkninger.

– En sterk renteøkning kan utløse et betydelig og brått fall i husholdningenes kjøp av varer og tjenester, som vil ramme norsk økonomi bredt og føre til svekket inntjening og soliditet i norske bedrifter og finansforetak, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en pressemelding.

Ber Siv Jensen lytte til råd

I tilrådningen til Finansdepartementet 28. februar foreslo Finanstilsynet å videreføre boliglånsforskriften på ubestemt tid etter at gjeldende forskrift utløper 30. juni.

I rapporten påpeker Finanstilsynet at veksten i husholdningenes gjeld har holdt seg høy og at utviklingen etter dette styrker grunnlaget for å videreføre boliglånsforskriften som foreslått av Finanstilsynet.

Dessuten har boligprisveksten tiltatt, noe som vil bidra til fortsatt høy opplåning blant husholdningene.

Finanstilsynet anbefaler å gjøre endringene som de har foreslått: At kravet om maksimal belåningsgrad på 60 prosent for lån til sekundærbolig i Oslo oppheves, og bankenes fleksibilitet til å gi lån som ikke oppfyller alle krav i forskriften settes til 8 prosent i hele landet.

Foreslår å låse forskrift per fylke

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) deler Finanstilsynets bekymring for sammenhengen mellom boligprisvekst og gjeldsvekst.

– Vi mener det er nødvendig å videreføre en stram utlånspraksis de nærmeste årene for å redusere husholdningenes sårbarhet for fremtidige fall i boligverdier og økte lånekostnader, sier NEF-sjef Carl O. Geving.

NEF mener imidlertid at bankenes fleksibilitet i boliglånsforskriften bør låses per fylke, slik at man ikke risikerer at fleksibiliteten brukes opp i pressområder som for eksempel Oslo, sier Geving.

Samtidig må det tas grep for å sikre at unge i etableringsfasen med god betjeningsevne, men som mangler økonomisk støtte fra familie, får mulighet til å kjøpe bolig til sunne lånebetingelser, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om