Finanstilsynet er bekymret for høy gjeld: Renteøkning kan ramme norsk økonomi hardt

Finanstilsynet er bekymret for nordmenns høye gjeld, og mener en sterk renteøkning kan ramme norsk økonomi bredt.

BEKYMRET FOR HØY GJELD: Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.
  • Ingvild Sagmoen
Publisert:

Gjeldsbelastningen til norske husholdninger er i gjennomsnitt høy, og en stor andel av husholdningene har meget høy gjeldsbelastning, skriver Finanstilsynet i nyeste utgave av rapporten Finansielt utsyn.

Siden nesten hele husholdningsgjelden har flytende rente, er husholdningene svært sårbare for renteøkninger.

– En sterk renteøkning kan utløse et betydelig og brått fall i husholdningenes kjøp av varer og tjenester, som vil ramme norsk økonomi bredt og føre til svekket inntjening og soliditet i norske bedrifter og finansforetak, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en pressemelding.

Ber Siv Jensen lytte til råd

I tilrådningen til Finansdepartementet 28. februar foreslo Finanstilsynet å videreføre boliglånsforskriften på ubestemt tid etter at gjeldende forskrift utløper 30. juni.

I rapporten påpeker Finanstilsynet at veksten i husholdningenes gjeld har holdt seg høy og at utviklingen etter dette styrker grunnlaget for å videreføre boliglånsforskriften som foreslått av Finanstilsynet.

Dessuten har boligprisveksten tiltatt, noe som vil bidra til fortsatt høy opplåning blant husholdningene.

Finanstilsynet anbefaler å gjøre endringene som de har foreslått: At kravet om maksimal belåningsgrad på 60 prosent for lån til sekundærbolig i Oslo oppheves, og bankenes fleksibilitet til å gi lån som ikke oppfyller alle krav i forskriften settes til 8 prosent i hele landet.

Foreslår å låse forskrift per fylke

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) deler Finanstilsynets bekymring for sammenhengen mellom boligprisvekst og gjeldsvekst.

– Vi mener det er nødvendig å videreføre en stram utlånspraksis de nærmeste årene for å redusere husholdningenes sårbarhet for fremtidige fall i boligverdier og økte lånekostnader, sier NEF-sjef Carl O. Geving.

NEF mener imidlertid at bankenes fleksibilitet i boliglånsforskriften bør låses per fylke, slik at man ikke risikerer at fleksibiliteten brukes opp i pressområder som for eksempel Oslo, sier Geving.

Samtidig må det tas grep for å sikre at unge i etableringsfasen med god betjeningsevne, men som mangler økonomisk støtte fra familie, får mulighet til å kjøpe bolig til sunne lånebetingelser, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Finanstilsynet

Flere artikler

  1. Nordmenns forbruksgjeld øker til 117 milliarder

  2. Høy og økende gjeld bekymrer Finanstilsynet

  3. Finanstilsynet ser stor usikkerhet om pandemi-effekten på norsk økonomi: – Mange husholdninger er sårbare

  4. Finanstilsynet ber Siv Jensen stramme inn boliglånskravene

  5. Finanstilsynet: Rentesjokk kan gi betydelig boligprisfall