Island kutter renten overraskende mye

Den islandske sentralbanken senker renten med 1 prosentpoeng.

RASENDE ISLENDINGER: Hundrevis av islendinger protesterte utenfor boligen til Islands president Olafur Grimsson i januar i år, før han etter planen skulle signere nye betingelser for tilbakebetaling av Icesave-penger til Storbritannia og Nederland.
Publisert:

Sedlabanki, den islandske sentralbanken, kutter onsdag styringsrenten med 1 prosentpoeng til 7 prosent, opplyser Sedlabanki i en pressemelding.

Det overraskende store kuttet kommer i kjølvannet av en styrking av den islandske kronen, og lavere inflasjon.

I riktig retning

Det har kommet flere oppmuntrende tegn fra Islands kriserammede økonomi etter at landets banker og finanssystem kollapset sammen med valutaen i slutten av 2008.

Midlene fra store långivere som Det internasjonale pengefondet (IMF) har bidratt til å stabilisere utviklingen, selv om innenlandsk økonomi fortsatt er under betydelig press.

Dette har gjort det mulig for Sedlabanki å senke styringsrenten skritt for skritt, og den har gradvis blitt redusert fra nivået på rekordhøye 18 prosent i 2009.

Overraskende kutt

Denne gangen var det imidlertid ventet blant analytikerne at Sedlabanki ville nøye seg med et rentekutt på 0,5 prosentpoeng til en styringsrente på 7,5 prosent.

At sentralbanken valgte å gå lenger enn de fleste så for seg, skyldes først og fremst mindre press på valutaen. Dette ga mulighet for å stimulere veksten gjennom ytterligere rentekutt.

- Ettersom inflasjonen faller raskt, og den islandske kronen fortsetter appresieringen (styrkingen, journ. anm.), har Sedlabanki spillerom for å endre pengepolitikken. De kan bruke mindre krefter på å stabilisere valutaen, og rette rentesettingen inn mot å støtte opp om den problematiske, innenlandske økonomien, skriver 4Cast i en analyse ifølge Reuters.

Usikkerhet om valutalån

Like fullt hersker det stor usikkerhet rundt veien videre.

- Det er ennå vedvarende utfordringer knyttet til landets Icesave-konflikt og legitimiteten på valutalån, som ennå vurderes av islandsk rett, påpeker 4Cast i rapporten.

I juni i år slo Islands høyesterett fast at det er ulovlig å knytte islendingers lån opp mot en indeks av valutakurser. Slike lån har satt mange islendinger i en svært vanskelig situasjon etter at kronen stupte i verdi, i kjølvannet av bankkollapsen.

Finansminister Steingrimur Sigfusson anslår at bankene nå kan bli nødt til å skrive ned mellom 40 og 60 prosent av låneverdiene. Dermed kan bankvesenet igjen stå overfor svært vanskelige utfordringer.

Kan utsette liberalisering

Sedlabanki mener høyesterettsdommen er en sentral usikkerhetsfaktor.

- Det er fortsatt betydelig usikkerhet om styrken i det finansielle systemet, etter den ferske høyesterettsdommen, heter det i en melding fra sentralbanken.

Etter planen skal kapitalkontrollen som ble innført etter krisen kunne liberaliseres når IMF har gjennomført en tredje gjennomgang av Islands økonomi, og dermed gjort klart for nye utbetalinger av kriselånet. Sedlabanki åpner imidlertid for at dette kan bli skjøvet lenger frem i tid.

- Som et resultat av dommen, er det nødvendig å evaluere den nåværende libseraliseringsstrategien i lys av de endrede omstendighetene og forsinkelsene som allerede har skjedd.

Les flere økonominyheter på E24

Publisert: