STERKT TREDJE-KVARTAL: BP løfter Oljefondet

Oljefondet tjente 199 milliarder kroner i tredje kvartal.

GODT KVARTAL: For Yngve Slyngstad og Oljefondet.
Publisert:

Statens pensjonsfond utland (SPU), ofte omtalt som Oljefondet, hadde en avkastning på 7,2 prosent, tilsvarende 199 milliarder, i tredje kvartal i år.

- Det er det femte beste kvartalet, målt i prosent, siden fondets oppstart, sier NBIM-sjef Yngve Slyngstad under presentasjonen av rapporten i Norges Bank torsdag.

Enkeltinvesteringen som ga høyest avkastning var oljeselskapet BP, som har hentet seg inn etter krisen knyttet til lekkasjene i Mexico-golfen.

Dermed tjener Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet, penger igjen, etter at fondet skrumpet med omtrent 150 milliarder i andre kvartal.

Slo markedet

Totalt var avkastningen 0,4 prosentpoeng høyere enn avkastningen i fondets referanseportefølje.

Dermed har forvalterne skapt positiv meravkastning ved å gjøre plasseringer som avviker fra Finansdepartementets referanseportefølje, i et forsøk på å slå markedet. Det var først og fremst Norges Banks egne forvaltere som skapte denne meravkastningen. Disse sto for mer enn to tredjedeler av meravkastningen.

Meravkastningen var størst i renteforvaltningen, der investeringene ga 0,5 prosentpoeng høyere avkastning enn referanseporteføljen. På aksjeinvesteringene var meravkastningen 0,3 prosentpoeng.

Opptur i aksjer

Det var særlig aksjebeholdningen som bidro til å trekke avkastningen opp:

Aksjedelen, som i tredje kvartal utgjorde 60,4 prosent, hadde en avkastning på 9,8 prosent i tredje kvartal målt i internasjonal valuta. Dette ble drevet av stigende aksjekurser i europeiske, amerikanske og asiatiske markedene, påpeker NBIM i sin kvartalrapport.

- Aksjemarkedene kom tilbake i tredje kvartal, og alle sektorene fondet er investert i hadde oppgang, sier NBIM-sjef Yngve Slyngstad i en pressemelding.

- Bedre inntjeningstall enn ventet fra en rekke selskaper og mindre frykt for et økonomisk tilbakeslag i Europa, bidro til oppgangen i aksjemarkedet, sier Slyngstad.

Særlig selskaper innen finans, industri og materiale overrasket med bedre inntjening.Sterkere vekst enn ventet i Kinas industriproduksjon i august og september ga også et løft i en rekke investeringer.

"Aksjeinvesteringene i materialsektoren, som blant annet består av metall-, gjødsel- og kjemikalieprodusenter, fikk en avkastning på 18,6 prosent i tredje kvartal", heter det i rapporten.

Mindre statsgjelduro

Fondets rentebeholdning, som utgjorde 39,6 prosent av fondet, fikk samtidig en avkastning på 3,4 prosent.

- I løpet av tredje kvartal avtok også noe av usikkerheten rundt statsgjeld i noen søreuropeiske land.

Det var imidlertid fortsatt uro i rentemarkedet, legger Slyngstad til.

- Særlig landene Irland og Portugal så rentenivået øke mye.

"Prisene på statsobligasjoner fra europeiske land som Irland, Portugal, Spania og Hellas svinget mye i løpet av kvartalet på grunn av usikkerhet rundt landenes evne til å betjene gjelden. Samtidig økte etterspørselen etter statsobligasjoner fra land som Tyskland, USA og Storbritannia", skriver NBIM i rapporten.

Sterkere krone

Markedsverdien av fondet steg med 116 milliarder kroner til 2908 milliarder kroner i tredje kvartal.

Fondet fikk en avkastning på 199 milliarder kroner i kvartalet, mens tilførslene fra staten utgjorde 49 milliarder kroner.

En oppgang i kronekursen reduserte imidlertid markedsverdien med 132 milliarder kroner.

Les også: Oljefondet blar opp 4,2 milliarder for London-luksus

Les flere nyheter på E24.

Publisert:
Gå til e24.no