SENTRALBANKSJEF SVEIN GJEDREM: Tror krisen blir mildere enn på 90-tallet

Svein Gjedrem har så mye krutt på lager, at han skal hindre at lavkonjunkturen blir så svak som tidlig på 1990-tallet.

  • Øystein Sjølie
Publisert:

De fleste analytikere og observatører mener at verdensøkonomien er på vei inn i sin verste krise siden krigen. Norge skal derimot slippe ganske bra unna. Krisen her blir betydelig mindre enn hva vi opplevde mot slutten av 1980-tallet. Det mener sentralbanksjef Svein Gjedrem.

- Krisen vi hadde mot slutten av 1980-tallet var svært sterk, og ble forsterket av et kraftig fall i oljeprisen i 1986. Dagens krise er internasjonal, og kommer utenfra. Men vi har større handlefrihet nå, sa Svein Gjedrem på en pressekonferanse tirsdag.

Han pekte på at staten har mye penger på lager, og på at rentepolitikken er helt forskjellig.

- På slutten av 1990-tallet måtte renten holdes høy og settes opp gjennom bankkrisen. Det var fordi Norges Bank måtte forsvare kronekursen, og fordi inflasjonsforventningene ikke var stabile. Vi har nå full handlefrihet, etter 15 år med lav og stabil inflasjon. Det har vært en god investering, slo Gjedrem fast.

Det betyr i praksis rentekutt. Mange rentekutt.

Tøffeste krise siden krigen

Konjunkturkomiteen i USA slo mandag fast at amerikansk økonomi har vært i tilbakegang eller resesjon siden desember 2007. Alt tyder på at denne resesjon blir den lengste og dypeste siden krigen. Også verdensøkonomien står foran sin svakeste periode i etterkrigstiden.

- Men vi blir også rammet av det store tilbakeslaget i internasjonal økonomi, sa Gjedrem.

Les også: - Resesjonen har vart et år

SSB beholder troen

Gjedrem får støtte for sine konklusjoner i Statistisk sentralbyrå.

- I tillegg til at myndighetene har mer på lager, får vi også hjelp av oljesektoren nå, sier forskningsdirektør Ådne Cappelen i SSB.

Investeringene i oljesektoren falt med 19 prosent fra 1987 til 1988. BNP i Norge falt med over 1 prosent både i 1988 og 1989.

- Visse industrigrener, som aluminiumsindustrien og bildelprodusentene, får seg en på trynet nå. Men store deler av industrien, blant annet de som leverer til oljesektoren, går bra, sier Cappelen.

På torsdag offentliggjør SSB en undersøkelse over oljeselskapenes planlagte investeringer i 2009.

Publisert:

Flere artikler

  1. Ny kjøpefest fra neste år

  2. Tror ikke på full krise

  3. Spår dyster norsk økonomi

  4. Betalt innhold

    KS utelukker ikke nytt 80-tallskrasj for økonomien

  5. KS utelukker ikke nytt 80-tallskrasj for økonomien