Norges Bank spår sterkere krone

Lavere oljepris og global handelskrig har dempet interessen for norske kroner. Fremover tror sentralbanken på kronestyrking, men kursen vil likevel være svakere enn tidligere ventet.

RENTEMØTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen tror norske kroner kan styrke seg fremover. Bildet er fra en tidligere anledning.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix
  • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

Kronekursen styrker seg markant mot både euro og dollar til det sterkeste nivået siden april, etter at Norges Bank som ventet hevet renten, og fortsatt signaliserte ytterligere hevinger fremover.

– Vi venter at et økt rentenivå i Norge i forhold til utlandet vil bidra til en styrking av kronekursen fremover, heter det i Norges Banks ferske pengepolitiske rapport.

Sentralbanken tror kronen vil styrke seg til 103,3 i snitt neste år, målt ved en kurv av våre handelspartneres valutaer (I44). Det betyr en styrking på tre prosent fra dagens kurs på 106,6.

– Vi anslår likevel en litt svakere krone enn i forrige rapport gjennom hele prognoseperioden.

Årsaken til at kronen har svekket seg mer enn ventet den siste tiden, kan være både økt usikkerhet i finansmarkedene og lavere oljepris, ifølge Norges Bank.

Les også

Norges Bank setter opp styringsrenten til 1,25 prosent

Svak krone – økt eksport

– En svakere krone enn tidligere lagt til grunn gir en bedre kostnadsmessig konkurranseevne for norske bedrifter og trekker i retning av økt nettoeksport, heter det i dagens rapport.

Kronekursen svekket seg rundt 20 prosent i etterkant av oljeprisfallet i 2014, og sikret en solid buffer for norsk økonomi.

Men svakere krone gjør også import av varer og tjenester dyrere og vil bidra til høyere inflasjon.

Forverring i handelskrigen

Norges Bank påpeker at den globale usikkerheten har økt, noe som også kan ødelegge for norsk vekst.

– Skulle handelskonfliktene trappes opp ytterligere, kan veksten hos handelspartnerne og oljeprisen bli lavere enn anslått. Det kan dempe veksten her hjemme, skriver banken.

I årene fremover venter sentralbanken at høyere renter og en gradvis styrking av kronekursen vil bidra til at veksten avtar.

– Samtidig kan vedvarende usikkerhet føre til at kronekursen holder seg svak, heter det.

Svakere enn ventet kronekurs kan tolkes som en høyere risikopremie på norske kroner som følge av økt usikkerhet og favorisering av tryggere investeringer.

– En slik risikopremie kan ventes å fases ut over tid, men det er usikkert hvor rask en slik utfasing vil være.

Les på E24+

Det store krone-mysteriet: Derfor er Norges valuta så svak

Styrking fremover

Det er flere grunner til at sentralbanken venter sterkere krone fremover.

– Vi legger til grunn at rentedifferansen mot våre handelspartnere øker gjennom prognoseperioden. Det tilsier en sterkere krone. En gradvis ut fasing av en risikopremie på norske kroner vil trekke i samme retning, skriver sentralbanken.

Lavere oljepris trekker i motsatt retning.

– Lavere terminpriser på olje gjør at vi anslår en litt svakere krone enn i marsrapporten gjennom hele prognoseperioden, til tross for at vi nå ser for oss en større rentedifferanse mot utlandet.

Kronen kan overraske

Norges Bank tar høyde for at kronekursen kan overraske.

– Et økende rentenivå relativt til våre handelspartnere kan føre til at kursen styrker seg mer enn vi ser for oss. Avtar usikkerheten internasjonalt, kan også kronen styrke seg raskere enn vi anslår, skriver banken, og legger til:

– På den annen side kan vi ikke utelukke at kurssvekkelsen er mer varig, og at kronen vil holde seg svakere enn vi legger til grunn.

Les også

Fed holder renten uendret – vil følge nøye med på utviklingen

Les også

Sjeføkonom om rentehevingen: – Det var ikke behov for dette nå

Les også

Renterådet: Dette bør du gjøre, Olsen

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte Norges Bank
  2. Kronekurs
  3. Valuta

Flere artikler

  1. Kronen styrker seg etter rentebeslutningen

  2. Norges Bank spår kronestyrking, men på klart svakere nivå enn før

  3. Sentralbanksjefen tror uvanlig svak krone er den nye normalen: – Har blitt overrasket

  4. Uenige om Olsens neste grep: Store sprik i rentespådommene

  5. Kronen klatrer til sitt sterkeste på tre måneder: – Har ikke vært lett å forklare den svake kronekursen