Riksrevisjonen med ny Nav-kritikk

Bedre samarbeid mellom stat og kommune er nødvendig for at brukerne skal få nødvendig veiledning og hjelp fra Nav-kontorene, sier Riksrevisjonen.

LANGER UT: Riksrevisjonen langer ut mot Nav - igjen. Her er riksrevisor Jørgen Kosmo.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Gjennom partnerskapet i Nav skal staten og kommune samarbeide om å gi brukerne av Nav-kontorene et best mulig tjenestetilbud.

Nå har Riksrevisjonen vurdert om dette partnerskapet fungerer hensiktsmessig og i tråd med de føringene Stortinget ga for Nav-reformen.

KOSMO: Urovekkende Nav-avsløringer

Et flertall av ansatte og ledere ved Nav-kontorene mener at samarbeidet mellom den statlige og den kommunale delen av kontoret alt i alt fungerer godt. Men samtidig viser undersøkelsen at samarbeidet kan bli bedre på flere områder og at det er mulig å utnytte ressursene bedre på tvers av statlige og kommunale skiller i Nav.

Mange statlig ansatte har ikke tilgang til nødvendig informasjon fra kommunale saksbehandlingssystemer, og mange har heller ikke fått tilstrekkelig opplæring i disse systemene, påpeker Riksrevisjonen i rapporten som ble oversendt Stortinget torsdag.

Både blant kommunalt og statlig ansatte er det mange som ikke har fått tilstrekkelig opplæring til å kunne gi informasjon og veiledning til brukere om ytelser og virkemidler på den andre parts ansvarsområde, framgår det av rapporten.

Les også:

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Riksrevisjonens med en rekke kritiske punkter:«Superminister» Sannerfår nok å stri med

  2. Renteøkning kan rasere velferd i mange kommuner

  3. Riksrevisjonen vil ha mer elektronisk samhandling

  4. Riksrevisjonen: Flere tog i rute for fem år siden

  5. Kosmo spår nye
    kostnadssprekker