DA CORONAPLANENE BLE PRESENTERT: Fra prressekonferansn om kompensasjonsordning til bedrifter. Finansminister Jan Tore Sanner (H) (t.v.), administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid (nr. 2 f.v.), administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen (nr. 2 f.h), administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer (bak) og leder i LO, Hans-Christian Gabrielsen (bak t.h.).

Trepartssamarbeidet viser sin verdi

Når krisen rammer, får vi demonstrert verdien av tilliten mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Det er den avgjørende faktoren når norsk økonomi skal gjenoppbygges.

 • Ole Erik Almlid og Idar Kreutzer
  Ole Erik Almlid og Idar Kreutzer
  Administrerende direktører i henholdsvis NHO og Finans Norge
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Vi tar vår evne til å takle kriser for gitt, men den evnen avhenger av en tillit bygget opp over lang tid. Det må vi huske på. Det er langt enklere å ivareta en tillit man har, enn å bygge opp igjen en tillit man har mistet.

Frem til 12. mars så 2020 ut til å bli et ganske vanlig år.

Årets lønnsoppgjør var akkurat startet og regjeringen skulle straks ha sin konferanse om neste års statsbudsjett. NHOs og Finans Norges medlemsbedrifter meldte om en relativt god markedssituasjon.

Men så endret alt seg.

Siden da, har vi lagt bak oss uker med uro, usikkerhet og frykt – for smitte, for arbeidsledighet og for fremtiden.

Les også: Regjeringen vil ikke love nye krisepakker med det første

Utsiktene for norsk økonomi har endret seg dramatisk. Bedriftenes virkelighet er snudd på hodet. Lønnsoppgjøret er utsatt til høsten. På regjeringens budsjettkonferanse ble dokumentene som var laget for neste års budsjett, lagt vekk.

Alt tyder på at vi står foran det største tilbakeslaget i økonomien på snart 100 år. I NHOs nyeste medlemsundersøkelse melder syv av ti bedrifter om omsetningssvikt. Mer enn én av fem ser en reell risiko for konkurs. SSB spår den kraftigste reallønnsnedgangen siden 1979.

En krise med så stor betydning og så stort omfang som den vi står i nå, krever at alle gode krefter forenes. Etter 12. mars er det heldigvis akkurat det vi har sett. 

Regjeringen og partiene på Stortinget har invitert arbeidslivets parter og næringslivsorganisasjonene til et avgjørende samarbeid for å redde bedrifter og arbeidsplasser.

Oversikten: Slik er krisetiltalene

Dette samarbeidet har blant annet resultert i kompensasjonsordningen.
Den kom på plass på rekordtid.

Det hadde vi ikke fått til uten tilliten mellom organisasjonene som har jobbet den frem.

Vi har tradisjon for å jobbe sammen – derfor kunne vi ha gode samtaler om prinsippene for ordningen, og organisasjonene kunne gi viktige innspill.

Myndighetene har også vist tillit til at private aktører kan lage løsningene vi trenger – slik bankene nå har bidratt til å lage kompensasjonsordningen på rekordtid.

Ordningene som er kommet på plass, har ført til et lite, men voksende håp hos bedriftene. 38 prosent av NHOs medlemsbedrifter tror kompensasjonsordningen vil hjelpe dem.

IKKE KAST BORT EN KRISE: Det sa angivelig Winston Churchill, da han møtte Franklin D. Roosevelt og Josef Stalin på Jalta på Krim-halvøya i februar 1945. De tre landene som da styrte mot seier i andre verdenskrig møttes – og Churchills replikk falt da han så muligheter for å forene tre svært ulike parter i et samarbeid.

I reiselivet, luftfarten, servicebedriftene og i handelen tror mellom 60 og 70 prosent av bedriftene at ordningen vil være til hjelp.

Ordningene innebærer også en tillitserklæring av de sjeldne til bedriftene. Den tilliten må selvsagt bedriftene vise seg verdig.

Det hevdes at Churchill skal ha sagt på Jalta, mot slutten av andre verdenskrig at man ikke skulle kaste bort en god krise, i betydningen av at han så en mulighet til å forene tre svært ulike parter og legge grunnlaget for mer internasjonalt samarbeid.

Les også: Reiselivet er i full gang med å finne ut hva norske turister vil ha i sommer. Dette er trekkplastrene (+)

Slik må vi også tenke. Det er nå vi kan få til ekstraordinære ting. Vi må bruke denne krisen for å legge grunnlaget for omstillingen av norsk økonomi. 

Partene i arbeidslivet og regjeringen må trekke i samme retning for å sikre vekst i form av bærekraftig verdiskapning. Det må vi skape gjennom økt fart i digitaliseringen, omstilling av energisektoren, en grønnere transportsektor til lands og til vanns, og store investeringer i karbonfangst- og lagring – for å nevne noe.

Vi må sørge for at vi utvikler et kapitalmarked som gjør at gode ideer og nye initiativ i alle sektorer har tilgang til nødvendig kapital. Her vil vi peke på konklusjonene fra Kapitaltilgangsutvalget som nyttige innspill.

Vi har de siste ukene opplevd hvilken relevans trepartssamarbeidet har i økonomien og i arbeidslivet. Næringslivet er i endring. En av konsekvensene er at andelen organiserte i noen næringer faller. Hvis trepartssamarbeidet skal fungere og bli enda sterkere, forutsetter det at det er oppslutning om samarbeidet. En felles utfordring vi har er å legge til rette for at bedrifter og arbeidstagere som i dag ikke er organisert, har mulighet til og ønsker å bli det.

Men først og fremst må vi i det videre arbeidet vise overfor samarbeidspartnere at vi er deres tillit verdig. Tillit er kanskje den aller viktigste ressursen vi har. Det er gjennom tillit vi sørger for et samfunn preget av små forskjeller, velferd, levende bedrifter, levende bygder og levende byer, på den andre siden av denne krisen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Økonomi
 2. Lønnsoppgjør
 3. NHO
 4. Omstilling
 5. Reiseliv
 6. Coronaviruset

Flere artikler

 1. Reiselivsbedrifter raser over regjeringens krisepakke: – Titusener vil miste jobben

 2. Hotelltopper om opposisjonens krisepakke: – Helt nødvendig

 3. Regjeringen vil gi ny kompensasjonsordning for reiselivet på inntil én milliard kroner

 4. NHO vil gjøre fem endringer i kompensasjonsordningen

 5. 1,4 milliarder i ny krisepakke til reiselivet: – Ikke tilstrekkelig, sier LO-leder