Jan Tore Sanner nekter å gripe inn i Nicolai Tangen-ansettelsen

Sentralbanksjefen har ikke brutt sentralbankloven, mener Finansdepartementet.

Påtroppende sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen, og finansminister Jan Tore Sanner (H).
Publisert:

I en stortingshøring om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef anklaget leder av Norges Banks representantskap, Julie Brodtkorb, sentralbanksjef Øystein Olsen for å ha brutt sentralbankloven da han ikke informerte finansminister Jan Tore Sanner (H) om at Nicolai Tangen beholder sitt eierskap Ako Capital som oljefondssjef.

Det er ikke Finansdepartementet enig i.

– Ved at hovedstyret har eneansvaret for ansettelsen og loven anviser at departementet kun bør bli orientert om aktuelle kandidater, mener vi det rettslig sett er opp til Norges Bank hva den anser som relevant å informere departementet om i tilknytning til de mest aktuelle kandidatene. Finansdepartementet mener derfor at Norges Bank ikke har brutt sentralbankloven i denne saken, skriver Finansdepartementet til Aftenposten/E24.

– Finansdepartementet mener også at den samme delen av sentralbankloven (§2-13) fullt ut regulerer hvilken dialog det skal være mellom departementet og Norges Bank i forbindelse med ansettelse av daglig leder av SPU (Statens pensjonsfond utland, red.anm.). Vi mener at sentralbankloven §1–6 om Norges Banks plikt til å informere departementet om saker av viktighet derfor ikke er relevant, skriver de videre.

De mener også at Sanner ikke har myndighet til å gripe inn i ansettelsen.

Tirsdag gikk jusekspertene Gøril Bjerkan og Hans Petter Graver ut i Aftenposten/E24 og mente at finansminister Jan Tore Sanner (H) har myndighet til å stoppe ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Den vurderingen deler altså ikke departementet.

– Vår vurdering er at Stortinget har lagt oppgaven med å ansette daglig leder av SPU til Norges Banks hovedstyre uten noen form for instruksjonsmuligheter for overordnede statsorganer. Både ordlyden i loven (sentralbankloven § 2–13 første ledd) og særlig dialogen mellom departementet og Norges Bank som er omtalt i forarbeidene til loven, anviser klart en slik forståelse. Vår vurdering er dermed den at instruksjonsadgangen som gjelder for forvaltningen av SPU, ikke gjelder innenfor den delen av sentralbankloven som særskilt regulerer oppgaven med å ansette daglig leder av SPU, skriver departementet til Aftenposten/E24.

Mistillit fra SV og Rødt

Allerede har både SV og Rødt bedt finansminister Sanner gripe inn i Tangen-ansettelsen. Blant ankepunktene mot Tangen er at han har midler plassert i skatteparadiser, og at han ikke har solgt seg ut av selskapet sitt, AKO Capital.

Tidligere har imidlertid flere, deriblant statsminister Erna Solberg (H), bedyret Norges Banks uavhengighet fra regjeringen i spørsmålet om hvorvidt ansettelsen kan stoppes.

– Det er en misforståelse. Når noe blir gjentatt mange nok ganger, blir det en sannhet, sa siviløkonom, samfunnsøkonom og jurist (ph.d.) Gøril Bjerkan til Aftenposten/E24 tirsdag og fikk støtte fra professor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo.

Siviløkonom, samfunnsøkonom og jurist (ph.d.) Gøril Bjerkan.

Mener Norges Bank har brutt loven

I sentralbankloven heter det at Norges Bank ikke kan instrueres i sin virksomhet. Forvaltningen av Oljefondet er imidlertid ikke en del av den tradisjonelle sentralbankvirksomheten, som er definert i sentralbankloven. Tvert imot skilles det mellom styringen av pengepolitikken og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet.

Aftenposten/E24 har siden tirsdag forsøkt å få en kommentar fra Finansdepartementet om deres tolkning av lovverket og hvorvidt Jan Tore Sanner kan hindre Tangen i å tiltre, noe han etter planen gjør 1. september.

Julie Brodtkorb, leder av Norges Banks representantskap, gikk mandag hardt ut mot sentralbanksjef Øystein Olsen og mente hovedstyret har brutt regler, lover og retningslinjer i ansettelsesprosessen. Representantskapet er Norges Banks stortingsoppnevnte kontrollorgan.

Sentralbanksjef Olsen bestrider å ha brutt regler og lover, bortsett fra offentlighetsloven da Tangen ikke ble ført opp på den offentlige søkerlisten før ansettelsen ble gjort.

Høring i Stortinget om Tangen-ansettelsen i Norges Bank med blant andre Julie Brodtkorb, leder for Norges Banks representantskap. Sentralbanksjef Øystein Olsen til venstre.

Norges Bank vil ikke kommentere

Aftenposten/E24 var tirsdag i kontakt med juridisk direktør Marius Ryel i Norges Bank om hvorvidt departementet kan overprøve bankens ansettelse av oljefondssjef. Han bad om at spørsmålet sendes til kommunikasjonsavdelingen for svar.

Onsdag morgen kom svaret fra presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank:

– Vi har kommet frem til at det er mest naturlig at Finansdepartementet svarer på spørsmålet ditt siden det er departementet som forvalter loven. Når det er sagt, er Norges Banks fortolkning av den aktuelle bestemmelsen helt på linje med departementets.

Publisert: