Forbrukertilliten faller til det laveste på ett år

Optimismen blant norske forbrukere har falt kraftig de siste ukene, trolig knyttet til økende smitte og frykt for nye inngripende tiltak og restriksjoner.

Publisert:

Optimismen blant norske forbrukere snur ned i november. Det viser forbrukertillitsindeksen fra Opinion, som faller til minus 0,5 poeng fra 6,1 måneden før.

Det er det laveste nivået siden november i fjor og innebærer at det nå er omtrent like mange pessimister som optimister, mens det siden vårparten i år har vært en overvekt av optimister i befolkningen.

Det er særlig indikatoren for synet på Norges økonomi om 12 måneder som trekker ned.

– Nordmenns vurdering av egen økonomi nå, sammenlignet med for ett år siden og troen på egen økonomi om 12 måneder, sammenlignet med i dag, får seg også en tydelig knekk i denne målingen, sier fagsjef Henrik Høidahl i Opinion i en pressemelding.

Han påpeker også at snittet de siste 12 månedene ligger på 4,0 poeng, og at indeksen i november i år er 3,1 poeng høyere enn på samme tid i fjor.

Les på E24+

– Lite sannsynlig at du gjør den beste dealen nå

– Nye tiltak kan sette økonomien på prøve

Siden coronapandemien slo inn for fullt i mars 2020 har det vært kraftige utslag i forbrukertilliten.

– Vi opplevde at forbrukertilliten falt til et historisk bunnivå i april 2020, og for så å
stige til en historisk høy toppnotering i juli i år, sier Høidahl.

Optimismen har steget i takt med gjenåpningen av samfunnet.

– Samtidig har økende smitte- og innleggelsestallene nasjonalt og internasjonalt den senere tiden vist at nye inngripende tiltak og restriksjoner fortsatt kan forstyrre
denne trenden og sette både egen og norsk økonomi på prøve igjen.

Høidahl karakteriserer fallet i november som oppsiktsvekkende, men leser det som en reaksjon på utviklingen de siste ukene.

Forbrukertilliten er et gjennomsnitt av forbrukernes vurderinger av husholdningens økonomi nå og om ett år, og forventninger til landets økonomi, og husholdningenes kjøp av større forbruksgoder de siste 12 månedene.

Les også

Overraskende høy shoppevekst i oktober

Publisert: