Økt risiko for dobbel renteheving etter nytt fall i arbeidsledigheten

Ledigheten faller ytterligere i alle yrkesgrupper, og mer enn både økonomer og Norges Bank ventet. Flere økonomer ser nå økt risiko for dobbel heving i juni.

LAVESTE PÅ ÅREVIS: Arbeidsledigheten har falt til nivåer vi ikke har sett på mange år etter gjenåpningen i kjølvannet av coronapandemien.
Publisert:

Ved utgangen av mai er det registrert 47.100 helt arbeidsledige, ifølge Nav. Det tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken.

– I mai var ledigheten på 1,6 prosent og på laveste nivå siden 2008, samtidig som etterspørselen holder seg svært høy. Nå er det svært gode muligheter for å inkludere flere i arbeidslivet, og det er viktig at vi griper den muligheten, sier Nav-sjef Hans Christian Holte.

På forhånd ventet økonomene at ledigheten skulle avta til 1,7 prosent fra 1,9 prosent måneden før, ifølge tall fra Bloomberg.

Inkludert delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak er det totalt 86.800 arbeidsledige, noe som utgjør 3,0 prosent av arbeidsstyrken.

Økt risiko for dobbel heving

Swedbanks sjeføkonom Kjetil Martinsen sier dagens tall taler i retning av at renten burde settes opp raskere.

– Det hadde ikke vært feil å heve med 50 punkter (et halvt prosentpoeng) i juni, spørsmålet er om de er klare for å heve så raskt, sier han til E24.

Selv holder han fortsatt en knapp på en vanlig heving på et kvart prosentpoeng, men tror til gjengjeld at Norges Bank også hever på det såkalte mellommøtet i august. På disse møtene skjer det normalt ingen endringer.

– Dette henger sammen med at de ønsker å være gradvise, at de ikke skal overraske hverken husholdninger eller bedrifter, forklarer han.

Også Handelsbanken mener risikoen for dobbel heving nå har økt, ifølge en fersk analyse. Meglerhuset vil imidlertid avvente neste ukes inflasjonstall og rapporten fra Norges Banks regionale nettverk, før en konklusjon om renteforventningen.

Nordea Markets påpeker også at dagens tall er enda en faktor som argumenterer for høyere rentebane i Juni.

– Men vi tror fortsatt Norges Bank holder seg til planen om å heve en gang per kvartal, skriver Nordea-økonomene i en kommentar.

Norges Bank har varslet ny renteheving til 1,0 prosent 23. juni, fra dagens nivå på 0,75 prosent.

HØYERE RENTE: Swedbanks sjeføkonom Kjetil Martinsen påpeker at sterke ledighetstall, høy inflasjon og boligprisvekst taler for høyere rentenivå på kort sikt.

Fall i alle yrker

Arbeidsledigheten faller i alle yrkesgrupper i mai (justert for sesongvariasjoner).

Nedgangen var størst blant de med bakgrunn fra reiseliv og transport, med 900 færre arbeidssøkere. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid, samt butikk og salgsarbeid med en nedgang på 700 arbeidssøkere hver.

Ved utgangen av mai var andelen helt ledige høyest innen reiseliv og transport med 2,7 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen undervisning og akademiske yrker, med 0,5 prosent.

Oslo hadde den største nedgangen, men alle fylker opplevde lavere ledighet i mai, med unntak av Nordland, der den var uendret.

Andelen helt ledige er høyest i Oslo, samt Vestfold og Telemark med 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Trøndelag har lavest arbeidsledighet, med 1,2 prosent.

Det er særlig blant de eldste at ledigheten faller mest, men aldersgruppen over 60 år er likevel den eneste aldersgruppen hvor det fortsatt er flere arbeidssøkere enn det var i februar 2020, like før pandemien.

Aldersgruppene 20–24 år og 30–39 år har den høyeste ledigheten, med 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Lavest ledighet er det blant dem under 20 år og personer i 50-årene med 1,1 prosent.

Høy etterspørsel

I løpet av mai ble det registrert 64.400 nye ledige stillinger hos Nav, som er på samme nivå som mai fjor. Justert for sesongvariasjoner gikk antallet ledige stillinger noe ned fra april til mai, men er fortsatt på et høyt nivå.

Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg, butikk- og salgsarbeid, samt reiseliv og transport.

De siste månedene har antallet ledige stillinger stabilisert seg på et rekordhøyt nivå, og stadig flere bedrifter hemmes av rekrutteringsproblemer.

Grunnen til det stramme arbeidsmarkedet er blant annet gjenåpningseffekter etter pandemien, men også lavere arbeidsinnvandring.

Da pandemien rammet Norge steg arbeidsledigheten bratt til en topp på over ti prosent i begynnelsen av april 2020. Inkludert delvis ledige og folk på tiltak registrerte Nav på det meste 433.000 ledige, tilsvarende drøye 15 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten fortsetter å falle - nav.no
Publisert: