Regjeringen vurderer å stenge norske havner for russiske skip – havnedirektør bekymret

Tromsøs havnesjef frykter både for det langsiktige samarbeidet og fremtidig fiskeriforvaltning om Norge følger EUs forslag.

Havnesjefen Jørn-Even Hanssen er bekymret for hvilke konsekvenser et eventuelt forbud mot russiske anløp kan få for Tromsø.
Publisert:

EU foreslår å stenge havnene for russiske skip som en del av den femte pakken med straffetiltak mot Russland etter invasjonen av Ukraina.

Regjeringen vil nå vurdere om de skal følge forslaget.

Det vil i så fall ramme næringslivet i Tromsø hardt.

Bekymret over samarbeid og fiskeriforvaltning

Direktør i Tromsø Havn, Jørn-Even Hanssen, er ikke bekymret for hvordan et eventuelt forbud vil bli håndhevet. Han er derimot mer bekymret for det langsiktige samarbeidet, og fremtidig fiskeriforvaltning.

– Det er jeg mer bekymra for. Russiske fiskefartøy leverer mye fisk til Tromsø, kjøper tekniske tjenester her, proviant, bunkers, skifter mannskap her. De er rett og slett en viktig del av verdiskapingen i byen, sier Hanssen, og legger til:

– Det som er enda mer bekymringsfullt er jo fiskeriforvaltning i Barentshavet.

For det er nettopp denne felles forvaltningen av Barentshavet som kan få Norge til å «vurdere tilpassede tiltak» når Norge skal følge EUs forslag.

Les også

Regjeringen vurderer å stenge havnene for Russland

Usikker fremtid

Havnedirektøren forteller at Tromsø Havn har fått signal om at Norge vil gjøre det samme som EU, med et aber:

– Men med sannsynlige unntak når det gjelder fiskeri, sier direktøren til iTromsø.

Regjeringen har uttalt at de vil følge EU sin femte sanksjonspakke, men om de vil gjøre unntak for fiskeri er usikkert. Fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran, melder at det vil bli tatt «vurdert behov for tilpasninger»:

– Nå vil vi gå gjennom forslagene fra kommisjonen og vurdere om det er behov for tilpasninger når pakken skal innarbeides i norsk rett, uttalte Skjæran til E24 onsdag.

Les også

EU-kommisjonen vil innføre importforbud på russiske varer

– Stor betydning for mange næringsaktører

Frode Nilssen er professor ved Nord universitet, og jobber blant annet med fiskeriøkonomi, internasjonal handel og markedsføring. Han er enig med havnedirektøren om at en stenging for russiske skip vil få konsekvenser for alt som er knyttet opp mot nordnorske havner.

– Det har ganske stor betydning for mange næringsaktører, sier Nilssen.

Han peker både på tjenester som er direkte knyttet til fiskeri, som frysekapasitet og transport, men også tjenester som vedlikehold, fylling av drivstoff og påfyll mat.

– Det har blitt normalsituasjonen at russiske skip er en del av denne økonomien i norske havner, sier professoren.

Den felles fiskeriforvaltningen i Barentshavet fremover er Nilssen derimot ikke like bekymret for.

– Jeg vil tro russerne fortsatt er motivert for å ha et forvaltningssamarbeid, men det er vanskelig å være kategorisk.

Nilssen peker på at samarbeidet har pågått lenge, at det har fordeler også for Russland og at det har bestått gjennom andre kriser.

– Forvaltningssamarbeidet er et velsmurt apparat. Jeg håper russerne tenker at det er dumt å bare sette en strek over det, sier Nilssen.

Les også

Oligark-eid skip kom fra Russland: – Norge vurderer også å stenge havnene

Rent praktisk

Havnedirektør Jørn-Even Hanssen forklarer at et eventuelt forbud mot russiske anløp rent praktisk vil bli håndhevet av politiet, og ikke Tromsø Havn selv.

– Når det gjelder krigen synes vi situasjonen er like forferdelig som alle andre. Rent faglig forholder vi oss til det norske myndigheter bestemmer. Og dersom norske myndigheter bestemmer at russiske myndigheter ikke får anløpe våre havner, forutsetter vi det skjer på en ryddig og organisert måte, sier direktøren.

Rent praktisk vil ikke Tromsø Havn heller måtte ta hensyn til båter på vei til Tromsø, da de vil bli stoppet av Kystvakten.

– Vi vet jo ikke utfallet ennå, la meg understreke det. Men hvis det skulle bli slik at russiske fiskefartøy ikke får komme til norske havner, så vil det også innebære at skip som ligger til kai må forlate. Det tror vi vil gå greit. Dersom det ikke gjør det så vil det være politiet som har myndighet til å bortvise. Og det er jeg trygg på vil skje på en ryddig måte, sier Hanssen.

Publisert:
Gå til e24.no