Norske nøkkeltall

Fastlandsøkonomien stiger 0,5 prosent i februar

Økonomien utenom oljesektoren tar seg mindre opp enn ventet, mens total BNP fortsetter den sterke veksten takket være høye olje- og gasspriser.

  • Camilla Knudsen
Publisert:

Fastlands-BNP, altså økonomien utenom oljesektoren, vokste med 0,5 prosent i februar etter et fall på 0,9 prosent måneden før, ifølge ferske tall fra SSB.

På forhånd var det ventet en vekst på 1,0 prosent i fastlands-BNP, ifølge Bloomberg.

Veksten i fastlandsaktiviteten var særlig trukket opp av fiskeriene, men det var også god vekst i flere tjenestenæringer etter lettelser i smitteverntiltak.

– Dette var svakere enn ventet, da vi og Norges Bank hadde sett for oss en vekst på 0,8 prosent, skriver Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i en kommentar.

Han viser også til at det var nullvekst utenom fisk.

– Med andre ord et svakere momentum enn hva man skulle tro ut ifra gjenåpningen.

Sjeføkonomen legger imidlertid mer vekt på de lave arbeidsledighetstallene vi har sett den siste måneden, og tror fortsatt at Norges Bank setter opp renten som planlagt i juni.

Nullvekst utenom fiske

Det tradisjonelle fisket sto for det største enkeltbidraget til fastlands-BNP i februar. Denne næringen påvirkes av ikke-konjunkturelle forhold, som tidvis gir betydelige utslag i månedlig nasjonalregnskap.

Utenom tradisjonelt fiske var fastlands-BNP omtrent uendret fra januar til februar.

Tjenestenæringene vokste samlet sett en prosent i februar. Her er det spesielt næringer hvor aktiviteten har vært begrenset av smitteverntiltak som trekker opp, herunder hotell- og servering, kultur og passasjertransport.

– Som forventet ga gjenåpningen i februar økt aktivitet i enkelte tjenestenæringer som har vært hardt rammet gjennom pandemien. Samtidig var det nedgang i andre deler av økonomien, blant annet i industri og bygg og anlegg, sier seksjonssjef i SSB, Pål Sletten.

SSB viser også til at flere industribedrifter i første halvdel av februar har rapportert om kapasitetsbegrensninger som var ventet å dempe den videre veksten.

Høye priser styrker total BNP

Total BNP steg 0,7 prosent i februar etter et fall på 1,6 prosent måneden før.

– Olje- og gassprisen var fortsatt høy i februar, drevet blant annet av den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland og påfølgende invasjon 24. februar. Dermed fortsetter den sterke veksten i nominelt BNP og eksport som vi har sett siden andre halvår 2021, sier Sletten.

Husholdningenes forbruk steg med 1 prosent fra januar til februar. Her bidro tjenestekonsumet med 3,4 prosent oppgang, mens varekonsumet fortsatt ned 0,9 prosent.

– Lettelser på reiserestriksjoner har gjort det enklere å dra over grensen og handle i Sverige, som også kan ha bidratt til nedgangen i mat- og drikkevarekonsumet, skriver SSB.

Husholdningenes strømforbruk har vært betydelig lavere i årets to første måneder enn samme periode i fjor, noe som skyldes mildere vær i 2022, forklarer byrået videre.

Eksporten økte 4,4 prosent fra januar til februar, trukket opp av eksporten av olje og gass.

Det ble også eksportert mer tradisjonelle varer og tjenester i februar enn måneden i forveien. Målt i verdi, er eksporten nesten doblet på et år sammenlignet med februar 2021. Dette skyldes i stor grad rekordhøye priser på gass.

Importen økte 3,3 prosent, og tilskrives vekst i import av tradisjonelle varer og tjenester.

SSB: Gjenåpning og fiske trakk opp aktiviteten
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norske nøkkeltall
  2. BNP

Flere artikler

  1. Økonomien hentet seg kraftig inn i 2021, men dabbet av mot slutten

  2. Norsk økonomi falt i første kvartal

  3. Overraskende tilbakegang for norsk fastlandsøkonomi

  4. Inflasjonen faller mer enn ventet, hindrer ikke renteheving

  5. Norsk fastlandsøkonomi krympet mer enn ventet i januar