Én av fem lever på penger fra Nav

21 prosent av den norske befolkningen i alderen 18 til 66 år mottok en ytelse til livsopphold til enhver tid i 2016, viser nye tall fra Nav.

MANGE MOTTAR: Omkring en av fem mottar penger fra NAV, viser nye tall.

Foto: Helle Gannestad VG
Publisert:

Brutt ned på måned fikk 712.000 innbyggere enten dagpenger, tiltakspenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller stønad til enslige foreldre.

I løpet av hele 2016 mottok i underkant av 1,2 millioner innbyggere disse ytelsene fra Nav for en kortere eller lengre periode. Det tilsvarer hver tredje innbygger i alderen 18 til 66 år.

Det er store fylkesvise forskjeller når det gjelder hvor mange som mottar livsoppholdsytelser fra Nav.

I gjennomsnitt mottok 15 prosent av innbyggerne i Oslo slike ytelser hver måned i fjor, fulgt av Akershus på 17 prosent og Sogn og Fjordane på 18 prosent.

I den andre enden av skalaen finner vi Østfold og Aust-Agder der 27 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottagere av livsoppholdsytelser fra Nav.

Les også

Dette må du vite om dagpenger

– Fylker som Oslo, med en relativ ung befolkning og stort arbeidsmarked, vil naturlig nok ha lavere andel innbyggere med livsoppholdsytelser enn andre, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Blant kommunene er det ikke overraskende enda større forskjeller enn mellom fylkene. De fem kommunene med lavest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser fra Nav er Bærum (12,4 prosent), Bykle (13,3 prosent), Hemsedal (13,6 prosent), Sogndal (13,9 prosent) og Asker (14,1 prosent).

Blant de fem kommunene med høyest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser ligger fire i Nord-Norge. De fem er Ballangen (39,1 prosent), Dyrøy (33,5 prosent), Hasvik (33,4 prosent), Gjerstad (33,4 prosent) og Lavangen (33,3 prosent).

Totalt i løpet av 2016 utbetalte Nav nærmere 174 milliarder kroner i livsoppholdsytelser til innbyggere bosatt i Norge.

Les også

Dette skjer denne uken

Les også

SSB: Arbeidsledigheten stiger

Les også

Norsk økonomi øker veksten

Her kan du lese mer om