Slik rammer oljeprisfallet statens økonomi:
Vårt direkte oljesalg har falt med 139 mill. dagen

I tillegg kommer skatteinntekter som stuper og uteblitt utbytte fra Statoil, om Høyre får det som de vil.

MINDRE Å RUTTE MED: Finansminister Siv Jensen (FrP) (t.v.) og statsminister Erna Solberg (H) på vei til pressekonferansen der de presenterte Regjeringen sitt forslag til endringer i Statsbudsjettet 2016, det såkalte asylbudsjettet, i Oslo i fjor høst.
 • Johann D. Sundberg
Publisert:

Rundt sankthanstider 2014 stod oljeprisen i nær 115 dollar fatet, nå er den nær 20-tallet.

Oljeprisfallet har kostet tusenvis av norske oljearbeidere jobben. Senest tirsdag meldte BP at de skal kutte stillinger i Nordsjøen.

Oljebremsen medfører også at statens inntekter stuper.

Regjeringen anslo i det vedtatte statsbudsjettet (saldert budsjett) at staten netto skulle tjene 204 milliarder kroner på petroleumsvirksomheten i 2016. Det er ned fra 312 milliarder kroner i toppåret 2014.

Men anslaget for inntektene i 2016 er basert på en oljepris på 440 kroner per fat.

Tirsdag morgen lå prisen på 274 kroner per fat.

Les også

Nå tømmes verdens oljefond

10 kroner ≈ 4,5 milliarder

I nasjonalbudsjettet skriver regjeringen at de antar at en reduksjon i oljeprisen på 10 kroner i forhold til forutsetningen vil redusere statens inntekter med 4,5 milliarder kroner.

Basert på det vil dagens oljepris bety at statens inntekter vil havne på 129 milliarder kroner, og ikke de 204 milliarder kronene finansminister Siv Jensen (Frp) har budsjettert med.

Med andre ord en budsjettsprekk på nesten 80 milliarder kroner.

Les også

Jensen: Oljepenger er ikke et skjellsord

Tre viktige inntektskilder

Staten inntekter fra olje- og gassproduksjonen kommer hovedsakelig på tre måter:

 • Statens eierandel i olje- og gassfeltene som forvaltes av statsselskapet Petoro.
 • Ordinær skatt fra oljeselskapene.
 • Særskatt fra oljeselskapene.

I tillegg kommer utbytte fra Statoil, som staten eier 67 prosent av.

I det siste gode oljeåret 2014 ga de tre postene følgende gigantinntekter:

 • Statens egen oljevirksomhet ga nettoinntekter, etter at utgifter til nyinvesteringer og driftskostnader var trukket fra, hele 111,1 milliarder kroner til statskassen.
 • Den ordinære skatten på utvinning av petroleum ga 64,2 milliarder kroner til statskassen, mens særskatten på petroleumsutvinning ga 105,8 milliarder.
 • I tillegg fikk staten over 15 milliarder kroner i utbytte på sine aksjer i Statoil.
Les også

Oljeprisen dundrer ned til nytt bunnivå

Dramatisk oljeprisfall i kroner

Siden toppen i juni 2014 har imidlertid oljeprisen altså stupt.

Målt i dollar har prisen stupt med over 70 prosent, til like over 30 dollar tirsdag morgen.

Med en dollarkurs som nærmer seg ni kroner betyr det en oljepris i norske kroner på 274 kroner.

Det er betydelig lavere enn de 617 kronene staten i gjennomsnitt oppnådde for sin andel av oljefeltenes produksjon i 2014.

Det er også lavere enn de 417 kronene staten oppnådde i de tre første kvartalene i 2015, og de 440 kronene finansminister Siv Jensen la til grunn for oljeprisen i 2016, da hun presenterte statsbudsjettet i oktober.

I 2014 produserte staten i gjennomsnitt 407.000 fat olje per dag som ga brutto inntekter på 251 millioner kroner per dag.

Les også

Oljegigant kutter 4.000 jobber

(Saken forstetter under grafikken, som viser at ingen av de planlagte norske feltene er lønnsomme med dagens oljepris)

Gass gir gass

Med dagens oljepris på 274 kroner, og en oljeproduksjon som er litt høyere, har statens bruttoinntekter per dag sunket til 112 millioner kroner.

Det betyr et inntektsfall på oljeproduksjonen per dag på 139 millioner kroner, noe som beløper seg til et årlig inntektsfall på nesten 51 milliarder kroner - om dagens oljepris skulle bli gjennomsnittet for 2016.

Men alt er ikke like trist for staten.

I 2015 ble produksjon og salg av gass økonomisk sett viktigere for staten. Det skyldes at gassproduksjonen økte kraftig i tillegg til at gassprisene har holdt seg relativt bra i løpet av oljeprisfallet.

I fjorårets ni første måneder økte gassinntektene med 8,5 milliarder kroner til 64 milliarder.

Men samtidig har statens andel av driftskostnadene på oljefeltene staten er medeier i økt og vil trolig passere 60 milliarder kroner med klar margin i 2015.

Les også

Arbeiderpartiet vil kutte bruken av oljepenger

Skattestup

Skattestatistikken for de første 11 månedene i 2015 forteller at både den ordinære skatten og særskatten på utvinning av petroleum faller med 51 milliarder fra 2014 til 2015. Og med dagens oljepriser vil de falle ytterligere i 2014.

Statoil har foreløpig sagt at de ønsker å opprettholde utbytteutbetalingene til tross for lavere oljepriser.

Men nå møter selskapet, som har staten som hovedeier, motbør på Stortinget hvor Høyres Nikolai Astrup (H) har sagt at han mener det er umusikalsk å opprettholde Statoils utbytter samtidig som Statoil reduserer bemanningen.

Kilder: Petoros regnskaper, SSB og budsjettdokumenter

Les også

Vi betaler hans stat for å låne våre penger

Les også

Kun to ganger har Oljefondet tapt mer enn i 3. kvartal

Les også

Kvittet seg med Lehman-tap natten før konkurs

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljebransjen
 2. Oljefondet

Flere artikler

 1. Siv sparer seks oljemilliarder

 2. Tapper langt mindre fra Oljefondet

 3. Jensen vil spare i Oljefondet

 4. Statens oljeskatter stuper

 5. Kan unngå uttak fra Oljefondet