Skatteeksperter om skjerping: – Veldig mye mer tyngende

Økt formues- og utbytteskatt kan føre til flere riking-exiter, mener skatteadvokater.

Partner og skatteekspert Bettina Banoun i Wiersholm
Publisert: Publisert:

Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder en rekke endringer på beskatning av formue og utbytte.

– Denne ytterligere innskjerpingen vil nå slå ut for veldig mange, sier partner og skatteekspert Bettina Banoun i Wiersholm.

Totalbelastningen for dem som har både formue og eier aksjer eller selskaper, blir nå langt over 50 prosent, påpeker advokaten.

Banoun mener en skjerping var ventet, men ikke at den skulle bli så betydelig.

Les på E24+

8 spørsmål og svar: Dette må du vite om statsbudsjettet

– Dette kommer på toppen av grunnrenteskatt på laks, så for enkelte grupper blir det veldig markante økninger. Før har selskapsskatt og utbytteskatt harmonisert, slik at om man har økt én, har man senket den andre. Nå legger man dem oppå hverandre. Totalbeskatningen er veldig mye mer tyngende, sier hun.

Advokaten viser til at skatteøkninger har stått sentralt i debatten rundt milliardærer som flytter utenlands den siste tiden.

– Jeg skal ikke si at denne siste endringen er det som velter lasset, men det går jo inn i det samme totalbildet om stadig skjerpet eierbeskatning. Man må ta ut mye utbytte for å betale formuesskatt, og så blir det samtidig dyrere å ta ut utbytte.

– Kommer flere til å flytte nå?

– Det er disse stadige tilstrammingene flere investorer har vært redd for, og det er ingen signaler om at «nå er toppen nådd». Men om tilstrammingene i dette budsjettet var så overraskende at de som allerede vurderer å flytte bestemmer seg, det er vanskelig å si.

Banoun har tidligere kritisert regjeringens forslag til den såkalte «privatfly-skatten», og ment at den strider mot menneskerettighetene. Hun er fornøyd med at dette forslaget nå er utsatt til den er nærmere utredet. En mye omtalt exit-skatt er heller ikke å se i budsjettforslaget.

– Tror du det er noe SV kan få presset inn i forhandlingene?

– Nei, forhandlingene kommer nok til å handle om å øke satser. Exit-skatt tror jeg ikke blir del av det, der er det forhold til EØS-reglement og hvor langt man kan gå som blir viktige elementer, sier Banoun.

– Går ikke etter de rike

Skatteendringene sørger for at det blir litt lettere for de som tjener minst og litt tyngre for resten, mener skatteadvokat Daniel Herde, partner i Deloitte.

– Regjeringen går ikke etter de rike, men foreslår regler som treffer middelklassen hardest, sier han.

Skatteadvokat og partner Daniel Herde i Deloitte.

Å innføre skatteregler som er skreddersydd til å treffe de aller rikeste, er ikke så enkelt, ifølge skatteadvokaten. Dermed ender man opp med relativt brede skatteskjerpelser.

– Og brede skatter treffer ofte ikke de som har mye, spesielt hardt. De som trenger pengene sine til forbruk, vil kjenne dette på kroppen i langt større grad enn de som allerede har mye.

Med skjerpingen av formues- og utbytteskatt tror Herde like fullt at formuende nordmenn kan komme til å akselerere eventuelle flytteplaner.

– Jeg tror at lysten til å flytte kan øke som følge av at formuesskatten skjerpes. Det gjør i alle fall ikke iveren mindre.

Publisert:
Gå til e24.no