Kraftbransjen etter statsbudsjettet: - Løser ikke det grunnleggende problemet

Blandede reaksjoner er kommet fra den norske vannkraftbransjen etter skatteforslag fra regjeringen i neste års statsbudsjett.

Publisert:

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 at kraftselskapene skal få skrive av investeringskostnadene umiddelbart, i stedet for over tid slik dagens regler krever.

Endringen fra regjeringen skal gi bedre likviditet til kraftbedriftene og stimulere til en større utnyttelse av vannkraft i Norge.

«Det foreslås å legge om grunnrenteskatten til en kontantstrømskatt», heter det i budsjettforslaget.

– Det er gledelig at regjeringen nå går inn for å endre innretningen på grunnrentebeskatningen. Vannkraften er ryggraden i kraftsystemet, sier Niklas Kalvø Tessem i en pressemelding onsdag.

Han er daglig leder i interesseorganisasjonen Kraftfylka.

De mener at produsentene har slitt med å investere i å utvide og ruste opp dagens kraftverk fordi den såkalte skjermingsrenten fra grunnrenteskatt har vært «veldig lav». Dermed har denne skatteregningen kommet på toppen av kostnadene som nye investeringer krever.

– Løser ikke grunnleggende problem

Energi Norge har krevd en skatteomlegging for de som driver og skal utvikle norsk vannkraft. Dette er NHOs bransjeorganisasjon for fornybarnæringen, der medlemsbedriftene står for over 95 prosent av norsk kraftproduksjon.

Les også

Statsbudsjettet på 1–2–3

Etter onsdagens beskjed fra Solberg-regjeringen savner de fortsatt et ordentlig krafttak for næringen.

– Vannkraften vil fortsatt være Norges tyngst beskattede næring, hvor enkelte kraftverk betaler mer enn hele overskuddet i skatt. Det svekker selskapenes evne til å finansiere nye prosjekter, mener administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

E24 Direkte: Statsbudsjettet 2021

Organisasjonen vil at skjermingsfradraget i grunnrenteskatten økes, slik at den normale avkastningen skjermes.

– Regjeringens forslag løser ikke det grunnleggende problemet, nemlig at ordinære overskudd fra de eksisterende kraftverkene belastes med ekstraordinært høy grunnrenteskatt, skriver Energi Norge.

Les også

Oljeselskapene fikk skattelettelse. Nå vil kraftselskapene ha det samme.

Vann over vind

Regjeringen vil ikke øke skjermingsfradraget fordi de mener at dette kan vri investeringer mot samfunnsøkonomisk svake prosjekter.

Kroepelien er likevel fornøyd med deler av budsjettforslaget.

– Det er bra at regjeringen nå erkjenner at skattesystemet hindrer investeringer i vannkraften. Forslaget om kontantstrømskatt for nye prosjekter vil gjøre det mer lønnsomt å modernisere og utvide eldre kraftverk, sier han.

Kraftfylka-sjefen mener Norge bør prioritere å utnytte vannkraften vi ennå ikke har benyttet oss av.

– Det er stor debatt om ny kraftproduksjon, som for eksempel vindkraft, og det er derfor viktig å ta ut potensialet der det er gjort naturinngrep fra før og konfliktnivået er lavere, uttaler Tessem.

Les også

Alternativene til vindkraft: Dette kan det koste

Kostet nær 7 milliarder på ett år

Selskapene som driver med vannkraft betaler en rekke spesielle skatter: konsesjonsavgifter til staten og kommuner, naturressursskatt til kommuner og fylkeskommuner og grunnrenteskatt til staten.

I tillegg blir konsesjonskraft avstått til kommuner og fylkeskommuner til priser som vanligvis er lavere enn markedsprisen.

Som annet næringsliv betaler de ordinær skatt på overskudd og eiendomsskatt til kommunen.

For 2017 betalte vannkraftproduksjon rundt 14 milliarder kroner i skatt. Grunnrenteskatten utgjorde nesten halvparten.

Les også

Frykter stans i vindkraften til 2028: Slik kan staten sukre pillen

Publisert:
Gå til e24.no