Finansdepartementet: Kommunene kan tape 8,7 milliarder dersom alle gjør som Bø

Bø i Nordland har kuttet formuesskatten til et minimum. Det har tiltrukket flere kapitalsterke nordmenn, og Arbeiderpartiet mener det kun er disse som tjener på ordningen.

KRITISK: Hadia Tajik er kritisk til ordningen som gir kommuner mulighet til å senke formuesskatten fra 0,7 til 0,2 prosent.
Publisert:

Fra 1. januar 2021 kutter nordlandskommunen Bø den kommunale formuesskatten fra 0,7 til 0,2 prosent.

Det medfører at formuesskatten blir lavere i Bø enn ellers i landet, og flere kapitalsterke nordmenn har i den anledning funnet seg en bolig i kommunen.

– Hvis vi lykkes og noen i ettertid sier at vi er Norges svar på Monaco, så lever jeg godt med det, uttalte ordfører Sture Pedersen (H) da E24 omtalte det radikale skattegrepet før jul i fjor.

Så langt har blant annet skikongen Bjørn Dæhlie, finansmannen Einar Sissner, barnehage- og sykehjems-entreprenøren Benn Eidissen og milliardær Kristian Adolfsen meldt flytting til Bø.

Til sammen hadde de i 2018 en formue på nesten 1,5 milliarder kroner, ifølge NRK.

Kan koste kommunene nesten 9 milliarder kroner

I et skriftlig spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner spør Hadia Tajik (Ap) hva provenyeffekten vil være dersom den kommunale formuesskatten settes til 0,2 prosent i hele landet.

Hun peker på at en ulempe ved at Bø kutter formuesskatten til et minimum er at kommuner som da blir fraflyttet taper penger.

Tajik mener at denne kostnaden på sikt vil bli større ved at flere, og i ytterste konsekvens alle, kommuner melder seg på konkurransen om å kjøre formuesskatten til bunn.

«Det vil i så fall ikkje føre til så mykje anna enn mindre skatt til fellesskapet, og dermed mindre velferd,» skriver hun i sin begrunnelse for spørsmålet.

Onsdag svarer finansministeren at departement anslår at den samlede provenytapet for kommunene dersom alle reduser formuesskatten til 0,2 prosent, vil være 8,67 milliarder kroner.

Han skriver videre at en lavere skattesats i én kommune vil få konsekvenser for inntektsutjevningen og fordelingen av skatteinntekter mellom kommuner.

Finansminister Sanner skriver også at det i dag kun er Bø kommune som har benyttet seg av å redusere den maksimale skattesatsen fra 0,7 til 0,2 prosent.

VIL STØTTE DISTRIKTENE: Tajik sier at Ap foreslår å styrke kommuneøkonomien ved å ta i bruk en aktiv næringspolitikk som løfter distriktsnæringene.

– Kun de rike tjener på ordningen

Hadia Tajik sier til E24 at det er kun de rikeste som tjener på denne ordningen slik den er i dag. Hun viser til at ordningen ikke gir noen som helst garanti for investeringer eller arbeidsplasser i kommunene som senker formuesskatten.

– Resultatet for alle andre er mindre velferd og økte økonomiske forskjeller, sier hun.

Hun hevder videre at å gi fra seg inntekter lokalt på denne måten er et sjansespill.

– Kanskje går kommunen i null, men så lenge flere kaster seg på står vi alle igjen med et stort hull i statskassen, sier hun og legger til:

– Får høyresiden gjennomslag for at formuesskatten skal kuttes, så vil det skyve ansvaret for å finansiere velferden over på arbeidstagerne. Arbeiderpartiet nekter å bli med på det.

SKEPTISK: Høyres Soleim lurer på om Tajik ønsker å fjerne kommunenes råderett over egen andel av formuesskatten, eller om det kun er retorikk hun farer med.

Kommunene må selv bære ansvaret

Høyre skriver i en e-post til E24 at kommunene som kutter formuesskatten må bære risikoen selv.

– Jeg mener at denne risikoen er det kommunestyrene og lokalpolitikerne selv som er nærmest å vurdere, sier Vetle Wang Soleim, ansvarlig for skatt og avgift i Høyres finansfraksjon.

Solheim mener at Arbeiderpartiet ikke lytter til sine egne lokalpolitikere i Bø, som, ifølge Solheim, har forstått at det å ta ned skattenivået faktisk har en stor betydning for investering i privat næringsliv ute i distriktet.

– Jeg vil råde Tajik til å lytte til sine egne lokalpolitikere som støttet dette vedtaket i Bø, sier han.

Les også

Mangemillionærer på flyttefot til liten nordlandskommune

Publisert: