Boligprisene

SV ber finansministeren «få kontroll» på boligprisene

Sist gang boligmarkedet gikk så varmt, innførte Solberg-regjeringen en maksgrense for boliglån. Nå bør finansminister Jan Tore Sanner kjøle ned markedet med nye grep, mener SVs finanspolitiske talsperson.

BER OM GREP: SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.
 • Karl Wig
Publisert: Publisert:

– Jeg har bedt finansministeren komme til Stortinget i onsdag i neste uke for å svare på hvordan regjeringen følger situasjonen, og hvilke tiltak de vil iverksette for å få kontroll på boligmarkedet og ta ned prisveksten, sier Kari Elisabeth Kaski til E24.

– Dette er nå viktig både for å forhindre en veldig risikabel gjeldsoppbygging, og at folk utestenges fra markedet i pressområdene, sier Kaski, som er SVs finanspolitiske talsperson.

Finansministeren vil ikke svare på E24s spørsmål om hvorvidt han er åpen for å ta boligpris-grep, og hvilke tiltak som i så fall er aktuelle. Det opplyser Sanners departement.

– Vi har fått spørsmål fra Stortinget om dette og vil svare til Stortinget før vi svarer mediene, skriver seniorrådgiver Kenneth Hætta i en e-post.

Les også

Vurderer lovendring for å få flere inn i boligmarkedet

Frykter gjelds-smell

Boligprisene i Norge har steget 8,6 prosent på ett år etter sterke januar-tall.

I Oslo har boligene blitt 13 prosent dyrere. Her oppnår også de aller minste objektene salgssummer utenfor budsjettet til en del førstegangskjøpere.

SV-profilen ser to store trusler hun mener finansministeren må adressere.

Den ene er risikoen for at boliggjelds-tyngede nordmenn utløser en økonomisk smell.

Tall fra Finanstilsynet viser at boligkjøperes gjeld øker. 27 prosent av boliglånene gis nå til låntagere som har en gjeldsgrad på over 450 prosent, ifølge tilsynets siste boliglånsundersøkelse.

Tilsynet har selv kalt det «bekymringsfullt da disse låntagerne kan være særlig sårbare ved bortfall av inntekt, økt rente eller fall i boligpriser».

Kaski påpeker at Norges Bank har fremskyndet hevingen av dagens rekordlave nullrente, slik at folk med høye boliglån omsider vil måtte punge ut mer.

– Jeg er nå bekymret for at store finansielle ubalanser kan ha gått under radaren. Bankenes kapitalkrav har også blitt redusert de siste årene, påpeker Kaski.

Les også

Sanner avviser utbytteforbud

– Kommunene har begrensede virkemidler

Den andre store risikoen hun mener må adresseres, er at boligmarkedet blir «en driver for ulikhet» i Norge:

– Det skjer ved at flere stenges ute fra markedet, samtidig som de som allerede har bolig nyter godt av gunstige skattefordeler. I Oslo ser vi at folk med vanlige lønninger ikke har råd til å kjøpe bolig. Det er ikke bra for byen.

– Ditt parti er med på å styre Oslo, som har landets sterkeste boligprispress. SV kaster fort stein i glasshus her?

– Nei, jeg synes ikke det. Lokalt gjør vi det vi kan i Oslo, og er i gang med flere sosiale boligtiltak. Men realiteten er at slik lovverket er i dag, har kommunene begrensede virkemidler. Vi må selvsagt bygge mer, men boligprispresset i Oslo er ikke bare drevet av boligmangel. Snakker du med økonomer, får du høre at det er mer sammensatt. Coronakrisen har også vært en viktig driver.

– Krisen har utløst nullrente, som ifølge økonomene er blant de viktigste forklaringene til prispresset. Men du vil vel ikke at Sanner skal instruere Norges Bank om renteheving?

– Nei, men han bør se på flere andre mulige virkemidler, sier Kaski.

SKAL SVARE STORTINGET OM BOLIGGREP: Finansminister Jan Tore Sanner.

Strammet inn etter bonanza-år

Hun viser til at regjeringen ikke har vært fremmed for tiltak som kjøler ned boligmarkedet:

– Forrige gang vi hadde sterk boligprisvekst i 2016, fikk regjeringen på plass en begrensning av låneopptak i boliglånsforskriften. Jeg synes ikke det er ideelt, siden det stenger ute flere førstegangskjøpere. Men nå håper jeg Finansdepartementet ser på hele verktøykassen de har til disposisjon.

Finanstilsynet kom i fjor med en klar anbefaling om å stramme inn boliglånsreglene ytterligere, men Sanner og regjeringen trosset tilsynets råd. Fra 1. januar 2021 ble boliglånsforskriften i stedet videreført.

– Jeg mener det var riktig, sier Kaski.

– Men Sanner bør likevel vurdere strengere boliglånskrav nå?

– Regjeringen må gjøre det de kan for å forhindre for høye låneopptak. Da må de jobbe med både kortsiktige og langsiktige tiltak, og endringer i boliglånsforskriften er en del av det bildet.

– Regjeringen bør vurdere en innstramming?

– De bør se på hele verktøykassen.

Mener boligskatten må øke

Kaski understreker at det ikke finnes én «quick fix». Men på lengre sikt bør løsningen inkludere hardere boligbeskatning, mener SV.

– Økt boligskatt er helt klart et av de viktigste virkemidlene for å bremse boligprisveksten. På grunn av rentefradraget og de store subsidiene, er det jo de som står utenfor boligmarkedet som finansierer de som allerede har en bolig. Det er dobbelt urettferdig, sier Kaski.

SV går selv inn for å både fordelsbeskatte eiendom, og innføre høyere formuesskatt på de dyreste boligene.

Sistnevnte grep var også planlagt av Solberg-regjeringen – men Frp sørget under de siste budsjettforhandlingene for vraking av den såkalte luksusboligskatten, som skulle gjelde for boliger verdt over 15 millioner kroner.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Boligprisene
 2. Boligmarkedet
 3. Boliglån
 4. Finanstilsynet
 5. Kari Elisabeth Kaski
 6. Solberg-regjeringen
 7. Jan Tore Sanner

Flere artikler

 1. Sanners løsning på boligprisveksten: – Det må bygges flere boliger

 2. Økonomer ber regjeringen revurdere boliglånsforskriften: – Nesten definisjonen på en boble

 3. Advarer mot boliglån-løsning: – Viktig at vi beskytter nettopp de unge

 4. Boligprisene har steget 66 prosent – men flere unge kjøper alene

 5. 6 av 10 vil ha statlig boligpris-brems