Regjeringen lover tidenes rekordsatsing på samferdsel

Nasjonal transportplan 2022–2033 får en totalramme på 1.200 milliarder kroner. Bompenger står for 123 milliarder kroner av rammen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide og regjeringen la fram stortingsmeldingen om ny nasjonal transportplan (NTP) fredag.
  • NTB-Jonas Berge
Publisert:

De øvrige 1.076 milliardene kommer fra statlige midler.

– Det kommer over 80 nye prosjekter i første periode. Vi bygger nytt fra nord til sør, sier statsminister Erna Solberg (H).

Midlene skal brukes på å utvikle og ta vare på gode og framtidsrettede transportløsninger i hele landet, skriver regjeringen i rapporten.

– I Norge bor og lever vi i hele det langstrakte landet vårt, og store deler av verdiskapningen skjer i distriktene. Samferdselssatsingen må derfor også være en distriktssatsing. Det sikrer vi i den transportplanen regjeringen nå legger fram, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Satser tungt på tog

Nasjonal transportplan er en plan for transport og samferdselsprosjekter i Norge, som regjeringen legger fram. Stortinget skal senere ta stilling til den.

I planen er det satt av 393 milliarder kroner til jernbaneformål. Pengene skal forhåpentligvis fjerne en av togpassasjerens største frustrasjoner, nemlig signalfeilene.

– Vårt ønske er at «signalfeil» skal gå ut av det norske språk. Det er vår ambisjon med denne satsingen, sier Hareide.

Prioriterer InterCity til tre steder

I transportplanen prioriteres InterCity-prosjektene til Hamar, Tønsberg og Moss. Moderniseringen av toglinjer til Halden, Lillehammer og Porsgrunn/Skien skyves til perioden 2028–2033, skriver Aftenposten.

– Vi må ta ned noe av jernbanesatsingen i Østlandsområdet fordi de prosjektene har blitt ganske dyre, sier Solberg til NTB.

– Jeg tror at når folk ser sånne store overskridelser som vi har hatt på en del jernbaneprosjekter, så skjønner man at man må ta en liten runde. Det har aldri vært brukt så mye penger på jernbane. Vi investerer voldsomt, men hver jernbane har også blitt dyrere, fortsetter hun.

Flere byvekstavtaler

Byvekstavtalene for Oslo-området, Bergen-området, Trondheim-området og Nord-Jæren blir forlenget.

– Vi legger også til rette for fem nye byvekstavtaler, i Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø, sier samferdselsministeren.

I tillegg vil regjeringen bidra i byggingen av ny Majorstuen stasjon i Oslo og at Åsane i Bergen får bybane.

Gardermoen ikke med

En tredje rullebane på Gardermoen er ikke prioritert i ny nasjonal transportplan (NTP). Nesten hele lufthavnpotten på 5 milliarder kroner går til Bodø og Mo i Rana.

Videre vil regjeringen sette av 33 milliarder kroner til sjøtransporten. Blant annet ønskes det å utbedre innseilingene til Røst, Værøy, Andenes, Årviksand, Kjøllefjord og Vardø.

I 2017 lanserte regjeringen en Nasjonal transportplan til 1.064 milliarder kroner. Omregnet til 2020-kroner er dagens plan enda mer omfangsrik.

Bompengekritikk fra Rødt og Frp

Bompenger står for 123 milliarder kroner av NTP-rammen. Frp stiller seg kritisk til beløpet, og Rødt frykter et nytt bompengeopprør.

– Med 123 milliarder i bompengefinansiering legger regjeringen opp til et nytt bompengeopprør langs kysten, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes

Frps Bård Hoksrud er også skeptisk.

– Regjeringen vil bygge mindre vei, men at bilistene skal betale mer i bompenger for å finansiere flere byvekstavtaler. Det betyr at bilister rundt i hele landet skal betale for kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier i byene, sier Hoksrud.

Slik fordeles rammen

De statlige midlene på 1.076 milliarder kroner fordeler seg slik:

* Riksveier: 510 milliarder kroner.

* Tilskudd til fylkesveier: 52 milliarder kroner.

* Jernbaneformål: 393 milliarder kroner.

* Kystforvaltningen: 33 milliarder kroner.

* Tiltak i byområdene: 80 milliarder kroner.

* Lufthavner: 5 milliarder kroner.

* Øvrige områder: 3 milliarder kroner.

Publisert:
Gå til e24.no