Venter nullrente og «hva som trengs» fra Norges Bank

Norges Bank kommer til å kutte renten til null, og forsikre om at den vil gjøre det som trengs for å sikre økonomien gjennom coronakrisen, sier Nordea Markets.

Sentralbanksjef Øystein Olsen varslet fredag rentekutt fra 1,5 prosent til 1,0 prosent. Nordea Markets tror Olsen vil kutte renten til null denne uken.
Publisert:

Tidspunktet for det neste kuttet er vanskelig å fastslå, og rentekomiteen i Norges Bank kan møtes på kort varsel.

Det skriver Nordea Markets i et notat av Kjetil Olsen, Dane Cekov, Lars Mouland og Joachim Bernhardsen.

De påpeker at aktiviteten i norsk økonomi vil bremse helt ned grunnet tiltakene for å stanse coronaviruset, og tror at Norges Bank og regjeringen nå vil sette alt inn på å sikre at folk har jobber å komme tilbake til når restriksjonene etter hvert fjernes.

– For å støtte opp under økonomien tror vi Norges Bank vil bli tvunget til å kutte renten til null. Timingen er vanskelig, men trolig vil det skje denne uken, skriver de.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank1-gruppen tror at Norges Bank vil kutte renten til 0,25 prosent allerede mandag.

– Norges Bank har tidligere stoppet på 0,5 prosent som en nedre grense. Vi tror de i likhet med sentralbanken i USA vil holde renten over 0 prosent av hensyn til bankene, og at de derfor vil stoppe på 0,25 prosent. I Norge er bankene fortsatt den viktigste kredittkilden til små og mellomstore bedrifter, skriver Holvik i et notat.

– Negative renter tror jeg Norges Bank også helt utelukker etter de negative erfaringene den svenske sentralbanken hadde, og i og med at sentralbanken i USA utelukker det. I likhet med sentralbanken i USA vil trolig Norges Bank heller velge å tilføre bankene og markedet ubegrenset likviditet, skriver hun.

Også DNB Markets skriver i et notat mandag at de venter et kutt fra 1,0 prosent til 0,25 prosent fra Norges Bank med det aller første.

Les også

Federal Reserve kutter renten til null prosent

«Hva som trengs»

Norges Bank ble endret fra nyttår slik at det nå er en rentekomité som setter renten, og ikke hovedstyret slik som tidligere. Hovedstyret skal nå konsentrere seg om sentralbankens øvrige virksomhet, inkludert forvaltningen av Oljefondet.

– Vi tror at Norges Bank vil følge etter regjeringen og si at de er villige til å gjøre «det som trengs» for å redde den norske økonomien i disse ekstraordinære tidene, skriver Nordea Markets.

– For den norske sentralbanken betyr dette å tilby den nødvendige likviditeten (gjennom lange F-lån) og kutte rentene til null, skriver de.

Da Erna Solberg søndag la frem en pakke med 50 milliarder i lånegarantier til små og mellomstore bedrifter og 50 milliarder som skal lånes ut til bedrifter gjennom obligasjonsmarkedet, sa hun at hun ville gjøre «det som trengs» og bruke de pengene som er nødvendig «for å sikre norsk næringsliv».

Uttrykket er også kjent fra Den europeiske sentralbanksjefen Mario Draghis tale 26. juli 2012, da han lovet å gjøre alt det som trengs for å redde euroen. Den gang var dette nok til å berolige investorer som fryktet å tape pengene sine, og markedet roet seg noe.

Les også

Monsterkutt fra Fed: – Alle mann til pumpene

– Vil falle som en sten

Nordea påpeker at de strenge tiltakene med nedstengninger av skoler, barnehager og andre virksomheter for å bekjempe covid-19 blir tydeligere for hver time.

– Antallet meldinger om permitteringer har skutt i været gjennom helgen og vil fortsette å øke. Økonomien er i praksis nedstengt. De fleste ikke-kritiske institusjoner og virksomheter er stengt, og bare de mest sentrale funksjonene drives som normalt, skriver de.

– Økonomien vil falle som en sten, legger de til.

Fredag kuttet Norges Bank renten med et halvt prosentpoeng til 1,0 prosent, etter at Federal Reserve og flere andre sentralbanker hadde gjort et markant rentekutt noen dager tidligere.

Etter dette har regjeringen innført strengere tiltak for å begrense folks bevegelser, og Nordea påpeker at de negative effektene for norsk økonomi vil være mye sterkere enn det rentekomitéen antok da de gjorde sitt vedtak sist torsdag.

– Ingen vet hvor lenge tiltakene vil være på plass, men erfaringer fra Kina og Italia antyder at det kan bli en god stund, skriver Nordea Markets.

Publisert: