SSB: Så mye mørkere ville norsk økonomi vært med «normal» krone

SSB har undersøkt hvordan norsk økonomi hadde taklet oljebremsen uten den kraftige kronesvekkelsen.

VIKTIG SVEKKELSE: Forsker ved Statistisk sentralbyrå, Torbjørn Eika, har analysert hvor viktig effektene av en svakere krone er. Her er han avbildet under en presentasjon i fjor.
  • John Thomas Aarø
Publisert: Publisert:

Betydelig høyere arbeidsledighet og svakere vekst.

Det er SSBs dom over norsk økonomi – dersom kronekursen ikke hadde svekket seg i fjor høst.

– Denne analysen peker på at norsk økonomi hadde sett vesentlig dårligere ut med en sterk kronekurs, med klart høyere arbeidsledighet og en god del lavere vekst i Fastlands-BNP, sier forsker Torbjørn Eika i SSB til E24.

I den ferske rapporten «Økonomiske analyser», presentert torsdag, har Eika foretatt en kontrafaktisk analyse av hvordan en norsk økonomi i kraftig oljebrems ville sett ut dersom kronen ikke hadde svekket seg så kraftig som den har gjort det siste året (se faktaboks).

Les også

SSB tror vi (nesten) har nådd ledighetstoppen

5,5 prosent ledighet

En «normal» kronekurs ville gitt en betydelig høyere arbeidsledighet. SSB uttalte til E24 torsdag at det er en fare for at ledigheten stiger over fem prosent. Uten kronesvekkelsen, hadde ledigheten steget langt over fem prosent.

Analysen viser at ledigheten (AKU) ville vært på 5,5 prosent neste år, 0,9 prosentpoeng høyere enn statistikkbyrået tegner i sine faktiske prognoser.

Nye AKU-tall viste at ledighetsraten er på 4,5 prosent nå, men mange eksperter har understreket at det er mye støy i tallene, og at raten kan komme til å avta noe.

SSB skriver at den «betydelige kronesvekkelsen vi har opplevd de siste kvartalene påvirker norsk økonomi i betydelig grad. Når våre prognoser nå viser bare en beskjeden økning i ledigheten fremover i forhold til det vi kan observere så langt i 2015, skyldes dette at vi mener effekten fremover av den svake kronen er betydelig».

Og kronen vil spille en nøkkelrolle i ledighetsutviklingen også fremover, mener statistikkbyrået.

«En mye raskere styrking av kronen enn det vi har lagt til grunn i vår prognosebane vil altså føre til en større økning i arbeidsledigheten enn vi ser for oss», skriver SSB.

Dempet vekst

Ifølge analysen ville vi hatt en Fastlands-BNP de neste årene som er betydelig lavere enn det SSB sitter inne med:

** 2016: SSBs prognose: 1,8 prosent. Uten kronesvekkelsen: 1,6 prosent

** 2017: SSBs prognose: 2,9 prosent. Uten kronesvekkelsen: 2,7 prosent

Analysen viser videre at industrien ville slitt kraftig, med fem prosent svakere vekst neste år og året etter.

Videre ville en sterkere krone blant annet slått ut kraftig hos eksportbedriftene, som ikke ville fått like mye igjen for varene som sendes ut, samt at de sannsynligvis ville eksportert færre varer. Analysen viser at eksportnivået ville blitt redusert med 3,8 prosent i år, 5,5 prosent neste år og 5,4 prosent i 2017.

Eika understreker at kronekursen trolig ikke hadde «fått lov» til å ligge på «normale» nivåer. Trolig hadde Norges Bank kuttet renten mer enn den har gjort det siste året, noe som isolert sett svekker valutaen.

Les også

SSB: Tror på lavere oljeinvesteringer – lenger

Eurosone-prisvekst

En svakere krone har også bidratt til at norske importbedrifter må betale mer for sine innkjøp.

E24 har tidligere vært i kontakt med flere importører som har sett seg nødt til å skru opp prisene som følge av kronesvekkelsen.

Økte priser for importørene bidrar til at prisnivået øker, og SSB skriver at det generelle prisnivået i 2018 ville vært «6 prosent høyere enn uten kronesvekkelsen.»

Dette får også effekter på makronivå:

«Prisveksten i Norge ville altså vært lavere enn i vår prognosebane dersom valutakursen hadde holdt seg på nivået i andre kvartal 2014. I 2015 og 2016 ville prisveksten ha vært nær null, som er på linje med det man nå observerer i eurosonen, for så å stige til vel 1 prosent i 2017 og 2018», skriver Eika.

Det ville vært milevis unna Norges Banks noe fleksible inflasjonsmål på 2,5 prosent.

Les også

SSB: Fare for at ledigheten stiger over fem prosent

Positive effekter

Eika peker på at en sterk krone ikke bare hadde hatt negative følger.

– På den positive siden hadde konsumet i husholdningen vært høyere fordi reallønnen hadde vært høyere, sier Eika.

Det er imidlertid god grunn til å være takknemlig for en svekket kronekurs i disse oljebremsende tider, selv om utenlandsferien er blitt dyrere.

– Analysen er gjort for å illustrere noen viktige mekanismer i norsk økonomi. Det er heller ikke tilfeldig at kronekursen svekkes når oljeprisen faller. Vi har vært klar over at kronekursen henger nøye sammen med oljeprisen, og vi har sett at kronekursen stadig vekk svinger når oljeprisen gjør sprell på seg, sier Eika, og legger til:

– Dette er en mekanisme vi skal være glad for, fordi det bidrar til en automatisk stabilisering av økonomien.

Les også

Nordea mener DU kan dempe norsk nedtur

Les også

Nordea-skepsis til ledighetstall

Les også

SSB tror vi (nesten) har nådd ledighetstoppen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Oljebransjen

Flere artikler

  1. Dersom denne grafen fortsetter å falle, kan det bli Norges Banks største problem

  2. Mener denne grafen oppsummerer dagens rentedom

  3. Kraftig kronesvekkelse: – Vanskelig å forklare

  4. Så sterk skal kronen være

  5. Sentralbanksjefen etter kraftig kronesvekkelse: – Vi følger nøye med