Kraftig veksthopp i USA

Den amerikanske økonomien henter seg inn etter svak vinter.

GODT ARBEIDSMARKED: De siste rapportene tilsier en bedring i det amerikanske arbeidsmarkedet.
Publisert:

USA hadde en økonomisk vekst på hele 4,0 prosent i andre kvartal.

Det viser de første offisielle anslagene for utviklingen i verdiskapningen i den amerikanske økonomien som ble offentliggjort onsdag ettermiddag.

Det var på forhånd ventet en solid vekst fordi første kvartals svært dårlige veksttall ble forklart med en uvanlig hard vinter i USA.

Da viste verdiskapningen i amerikansk økonomi en nedgang på 2,1 prosent, ifølge den siste revideringen som ble offentliggjort samtidig med de første anslagene for veksten i andre kvartal. Revideringen innebar en forbedring på 0,8 prosentpoeng i forhold til det forrige anslaget.

Før onsdagens tall var det ventet en oppgang på 3,1 prosent, ifølge Bloomberg. Men estimatene sprikte fra 2,3 prosent til 4,0 prosent.

Etter at veksttallene ble offentliggjort klokken 14.30 styrket den amerikanske dollaren seg umiddelbart både i forhold til norske kroner og euro.

I rentemarkedene trakk rentene noe opp og rente på treårige amerikanske statslån steg over en prosent for første gang siden 2011, Ifølge Marketwatch.

- Sterke tall

- Det er virkelig ikke annet å si enn at dette er veldig sterke tall, er den første reaksjonen til sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets til E24.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea påpeker også at tallene var langt bedre enn ventet, og trekker frem både BNP-veksten i andre kvartal og oppjusteringen av det første. Han tror nå at flere må jekke opp sine anslag for det inneværende året.

- Bildet av amerikansk økonomi i første halvår er mye mer positivt enn forventningene tilsa, sier han til E24.

- Offentlig sektor holder igjen

Bruce beskriver forbruksveksten som «grei» og den private investeringsveksten som «veldig god».

- Det ser ut som om den offentlige sektoren holder litt igjen, men dette understreker poenget om at de svakhetstegnene vi så i vinter var midlertidige. Mange indikatorer har trukket i den retningen, og dette underbygger at det var riktig tolkning.

Sjefanalytikeren mener imidlertid at dagens tall neppe vil gi utslag i rentesettingen.

- Jeg tror markedet vil tolke dette positivt, men for rentene i USA trenger det ikke ha stor betydning så lenge det ikke betyr at presset på arbeidsmarkedet øker, sier han.

Heller ikke Dørum tror at sentralbanken vil reagere på bakgrunn av tallene.

- Når man ser på hvordan Fed har uttalt seg, har de hele tiden avskrevet de svake tallene for første kvartal som en midlertidighet. De har vært mer opptatt av at arbeidsmarkedet går godt, sier han.

Med de gode veksttallene for andre kvartal er den amerikanske økonomien langt på vei friskmeldt.

Nå viste imidlertid sysselsettingsrapporten fra den private organisasjonen ADP tidligere onsdag at sysselsettingen i privat sektor økte noe mindre enn ventet.

Sentralbank-beskjed i kveld

Fredag kommer den offisielle sysselsettingsstatistikken som er ventet å vise en sysselsettingsvekst på 233.000 uten om landbruket og en arbeidsledighet på 6,1 prosent.

Men allerede onsdag kveld norsk tid kommer beslutningen fra det siste rentemøtet i den amerikanske sentralbanken. Det er ventet at styringsrentene holder seg nær null og en ytterligere nedtrapping av sentralbankens månedlige obligasjonskjøp.

Markedets fokus vil imidlertid være rettet mot eventuelle signaler om når den amerikanske sentralbanken begynner å øke rentene sine.

Les også:

Amerikanske bedrifter ansatte litt færre nye folkBoligprisveksten i USA bremser kraftig oppAmerikanerne øker bestilling av varige konsumvarerAmerikansk prisvekst avtar

Publisert: