Johansen tilbakeviser boligkritikk: – Det henger ikke på greip

Byrådslederen er ikke enig i at kommunen jobber for lite med å bygge ut infrastrukturen rundt Oslo-gryta. 

UENIG: Byrådsleder Raymond Johansen tilbakeviser kritikken fra boliganalytiker, og sier et taktskifte for boligbyggingen i Oslo er i gang.
Publisert: Publisert:

– Dette resonnementet er ikke bare faktafeil, det henger faktisk ikke på greip. Oslo kommune er særlig opptatt av areal- og transportutfordringene i regionen, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Kommentaren kommer som svar på en uttalelse gitt av boliganalytiker Mari O. Mamres i et intervju med E24 i forrige uke.

Da sa Mamre at man har sett en Oslo-effekt ved at mange som tilhører arbeidsmarkedet i Oslo kan ha blitt fristet til å flytte lenger ut av byen for å bo større og bedre.

Hun mener en utbygging av tog- og veinett kan avlaste boligpresset i Oslo mye.

– Her synes jeg riktignok at Oslo-politikerne har vært noe bakstreverske. Det er vel og bra med bilfritt sentrum og andre miljøtiltak, men jeg savner mer fokus på de store infrastrukturprosjektene. Her vil jeg si at politikerne i nabokommunene til Oslo har vært flinkere, sa Mamre.

Johansen er uenig i at oslopolitikerne ikke gjør nok for å bedre kollektivtrafikken til regioner rundt hovedstaden.

Svimlende prisvekst

Tidligere denne måneden ble det klart at Oslo hadde en svimlende boligprisvekst på 23,3 prosent i 2016. Men hele tolv områder i pendleravstand til Oslo hadde også en tosifret tolvmånedersvekst i november.

Men byrådsleder Raymond Johansen presiserer at kommunen bidrar sterkt til utbygging av infrastrukturen rundt hovedstaden.

– Oslo jobber for et godt kollektivtilbud både i og rundt Oslo, for nettopp å løse våre lokale og regionale utfordringer.

Johansen nevner blant annet at kommunen er tunge pådrivere for tog og t-banetuneller gjennom byen for å oppnå hyppige avganger både i Oslo og til Osloregionen.

– Andre viktige og store samferdselsprosjekter er blant annet dobbeltspor på Follobanen, som bygges nå, og planlegging av både Fornebubanen og Ahus-banen på lengre sikt, sier byrådslederen.

Les også

16 kvadratmeter i Oslo i 2017: 2,8 millioner!

– Regjeringen sitter med mange av virkemidlene

Også OBOS-sjefen mante til handling forrige uke, etter at desembertallene avslørte en prisvekst på OBOS-tilknyttede boliger på 29,5 prosent i 2016.

– I Oslo forventer vi nå at byrådet følger opp innstillingen fra boligvekstutvalget med konkrete tiltak som setter fart i boligbyggingen, uttalte Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding.

Johansen er enig i at takten i boligbyggingen skal skal økes.

– Staten må bruke de verktøyene de sitter med, og kommunen gjør det vi kan gjøre. Noe av det første vi gjorde var å sette ned Boligvekstutvalget i 2016. Nå har utvalget levert sine forslag, som vi jobber med å følge opp politisk.

– Det er viktig å minne om at det er regjeringen som sitter med mange av de viktigste virkemidlene, for eksempel rente, rentefradrag og helhetlig beskatning. Det må bli mindre attraktivt å kjøpe og selge boliger, og mer attraktivt å investere i arbeidsplasser, sier Johansen til E24.

BOLIGUTBYGGING: Byggevirksomhet av nye boliger på Hasle i Oslo, juli 2016.

Bygge høyere og tettere

Myndighetene er flere ganger blitt kritisert for å ikke få nok fortgang i boligbyggingen. E24 spør Johansen om det også kan handle om at utbyggingen som gjøres ikke treffer forbrukerne godt nok.

– Bør politikerne derfor styre utbyggingen i retning av at det bygges mindre og billigere - og høyere - sentralt i Oslo?

– Vi skal fortsette å holde trykket oppe for å øke takten i boligbyggingen i Oslo, slik at byen vår kan tilby boliger til folk i forskjellige livssituasjoner og med ulik tykkelse på lommeboka, sier Johansen.

– Byen vi nå bygger skal bli stående i veldig mange år, og derfor er det også viktig å bygge med god kvalitet. Vi vil ha varierte leilighetstyper, slik at vi får gode bomiljø. Samtidig er Oslo kommune opptatt av å bygge høyere og tettere spesielt rundt de stasjonsnære områdene i Oslo.

Johansen påpeker også at nåværende byråd har arvet et etterslep fra det forrige styret i Oslo, som har mener ikke hadde planlagt godt nok for veksten i Oslo.

– De siste 15 årene har det blitt bygget halvparten så mange boliger som skal til for å møte befolkningsveksten. Resultatet er at mange unge mister fullstendig motet når de ser budrundene, eller opplever at leiligheter blir solgt før visning, sier byrådslederen.

Han kan skilte med at antall boenheter som har fått igangsettelsestillatelse per 30. november 2016 er 4.746, som er nesten 1.500 flere enn det totale tallet for 2015.

– Et taktskifte i boligbyggingen er en av våre viktigste oppgaver. Taktskiftet er i gang.

Les også

– Må være forberedt på et prisfall på 30 prosent

Les også

Grått nytt år

Les også

Meglere frykter sterk boligprisvekst i Oslo

Publisert:
Gå til e24.no