Norges Bank-nettverk: Venter økt produksjonsvekst

Den viktige temperaturmåleren signaliserer at veksten i norsk økonomi vil øke. Veksten er nå den sterkeste på nesten tre år, men det er fortsatt nedgang for oljeleverandørene.

TEMPERATURMÅLER: Norges Banks regionale nettverk måler stemningen i næringslivet.
  • Asgeir Aga Nilsen
  • Eirik Amb Nysveen
Publisert:

De spurte bedriftene i Norges Banks regionale nettverk, en viktig temperaturmåler i norsk økonomi, melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene.

Kontaktene venter at produksjonsveksten vil fortsette å øke noe det neste halve året.

Siden høsten har veksten tiltatt noe, og også vært litt sterkere enn bedriftene ventet i november.

Veksten er den sterkeste siden våren 2014, ifølge rapporten.

– Norsk økonomi i riktig retning

Sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andresen mener at rapporten er i tråd med forventningene fra Norges Bank.

− Det viser at norsk økonomi beveger seg i riktig retning, men det går ikke veldig raskt, sier hun til E24.

− Vi tror at Norges Bank konkluderer med at det henter seg litt opp i norsk økonomi, omtrent i tråd med deres forventninger eller noe sterkere, sier hun.

Due-Andresen peker på at det er oppgang i både registrert produksjonsrate og forventningene fremover, men anslagene for lønningsposene i 2017 er lavere enn antatt.

Les også

Økonomer varsler reallønnsvekst i ny Norges Bank-undersøkelse

– Forventningene til lønnsvekst for i år er lavere enn Norges Bank har lagt til grunn. Også lønnsvekstforventningene for i år blant partene i arbeidslivet, oppgitt i forventningsundersøkelsen, er lavere enn Norges Bank har lagt til grunn, sier Due-Andresen.

− Det som avviker mest er inflasjonsbildet, lønn- og prisvekst er svakere enn det Norges Bank har lagt til grunn, sier hun.

Etter at Norges Bank la til faktoren om finansiell stabilitet i rentebeslutningen i desember har sjeføkonomen vært sikker på at renten vil holde seg flat, og dagens rapport endrer ikke noe på den oppfatningen.

− Vårt anslag er at renten holder seg flat på 0,5 prosent, og jeg tror ikke de ønsker å sette ned renten selv om inflasjonen er lavere enn ventet, sier Due-Andresen.

− Finansiell stabilitet bidrar til å holde renten oppe selv om man har lønns og prisvekst som trekker ned, sier hun.

– Skikkelig bra

Positiv er også Swedbanks sjeføkonom Harald Magnus Andreassen.

− Dette var skikkelig bra, det var ventet bedring, men ikke så bratt som nettverket nå melder, sier han.

− Bedriftene melder nå om en BNP-vekst på 2 prosent, noe som er bedre enn hva Norges Bank har lagt til grunn, og bedre enn mange fryktet.

Ifølge sjeføkonomen er nå alle muligheter for rentekutt i år fjernet, og han vil ikke se bort ifra at det heller kan gå andre veien.

− Det er ikke så utenkelig at det kan komme en renteheving i løpet av året, sier han.

Les også

Olsen om regjeringens oljepengebruk: – De har fyrt godt

Andreassen peker på at det ikke bare er i Norge at det er vekst.

− Det er en bred bedring, ikke bare i Norge, men også i utlandet, det er vekst flere steder i Europa, og i USA – og i Sverige tenner de på alle plugger, så verden vokser.

Han er ikke bekymret for den estimerte lønnsveksten på 2,5 prosent, og tror at vi vil oppleve reallønnsvekst i 2017.

− Norges Bank må nedjustere sitt estimat, men de har ligget høyere enn mange andre så det er ingen dramatikk i det.

Det offentlige trekker opp veksten

Bedringen forklares først og fremst med økt offentlig etterspørsel, men veksten har tiltatt i alle næringer med unntak av eksportindustrien.

Høyest vekst blir det meldt om i husholdningsrettet tjenesteyting, mens den har økt mest i næringsrettet tjenesteyting.

Det er imidlertid fortsatt svake tider for leverandørene til oljenæringen. Oljeleverandørene melder om produksjonsfall, men nedgangen har blitt mindre siden den forrige runden i fjerde kvartal.

Les også

Industriproduksjonen steg i januar

De venter en moderat nedgang i aktiviteten det neste halve året, men flere sier at økningen i oljeprisen bidrar til å løfte utsiktene noe.

Den tradisjonelle eksportindustrien sier produksjonsveksten har vært moderat, og den har avtatt litt. Fremover venter eksportbedriftene noe bedring igjen, delvis på grunn av forventninger til vekst i fiskeri- og havbruksnæringen utover våren.

Bedriftene i hjemmeindustrien melder fortsatt om økende etterspørsel fra blant annet bygg og anlegg. Der meldes det om vekst i boligbyggingen, mens det sterkeste vekstbidraget kommer fra offentlige bygg- og anleggsprosjekter.

Veksten i offentlige investeringer vil drive produksjonsveksten også fremover, melder bedriftene.

Samtidig har omsetningen økt moderat i varehandelen og tjenesteytende næringer sier det har vært moderat vekst.

Fremover er det utsikter til at den samlede veksten vil øke litt det neste halve året. Det innebærer en liten oppjustering siden november.

Spesielt er det økt offentlig etterspørsel som ventes å bidra til oppgangen.

Les også

Regjeringen varsler 23,7 milliarder til ytterligere tre samferdselsprosjekter

Melder om økende sysselsetting

Samtidig har andelen av bedriftene som melder om kapasitetsbegrensninger økt litt, men de sier fortsatt at det er god tilgang på arbeidskraft.

Mens 23 prosent meldte om full utnytting av kapasiteten sist har dette tallet steget til 26 prosent.

Litt vekst er det også i sysselsettingen, en vekst er ventet å øke litt de neste tre månedene.

Mest øker sysselsettingen i bygg og anlegg og kommune- og sykehussektoren, mens oljeleverandørene fortsatt sier det er markert nedgang i sysselsettingen.

Regionalt nettverk er en måling av stemningen i norsk næringsliv.

Undersøkelsen gjennomføres hvert kvartal av Norges Bank, som velger ut et representativt utvalg av kontaktbedrifter. Det skal gi et bilde av hvordan utviklingen den siste tiden, samt gi en pekepinn på hva bedriftene venter i tiden fremover.

Deen gangen har 327 kontaktbedrifter har blitt intervjuet, for det meste i februar.

Les også

Oljefondet har passert 7.600 milliarder

Les også

Svakeste verdiøkning i Oljefondet på 15 år

Les også

Vaktbikkjer vil ha slutt på hemmelige rentemøter i Norges Bank

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Regionalt nettverk
  2. Norges Bank

Flere artikler

  1. Venter boligbrems og oljevekst

  2. – Alt klart for renteøkning

  3. Økonom om Norges Banks regionale nettverk:– Nærmer seg tre prosent vekst

  4. Regionalt nettverk: Bedriftene venter fortsatt moderat produksjonsvekst

  5. Norske bedrifter venter svakere vekst på kort sikt, bedring til våren