Fersk Nav-prognose: – Ledigheten vil fortsette å gå ned

Etaten forventer positiv utvikling i arbeidsmarkedet. Men er samtidig bekymret for økning i langtidsarbeidsledighet, svak vekst i sysselsettingen samt fall i yrkesdeltagelsen.

NY PROGNOSE: Nav forventer bedring i arbeidsmarkedet.
Publisert: Publisert:

– Vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå ned som en følge av at norsk økonomi går bedre, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i Nav til E24.

Samtidig understreker han at utviklingen i norsk økonomi er todelt.

– I oljebransjen forventer vi at det skal gå mindre dårlig. I andre deler går det ganske bra.

Arbeidsmarkedseksperten er en av dem som har skrevet den nye analysen som onsdag morgen ble lagt frem av Nav.

Forventer bedring i arbeidsmarkedet

– Nå begynner det å se bedre ut, sier Sørbø.

Han viser til at mange indikatorer peker i riktig retning.

Dette er Navs forventninger i den nye arbeidsmarkedsprognosen:

* Fallende ledighet

Antallet helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten) forventes å falle fra i gjennomsnitt 91.250 i år til 86.250 neste år.

– Bruttoledigheten er det viktigste av Navs mål, og er en god indikator på utviklingen i arbeidsmarkedet. Og denne indikatoren tyder på bedring i arbeidsmarkedet, sier Sørbø.

EKSPERT PÅ ARBEIDSMARKEDET: Seniorrådgiver Johannes Sørbø i Nav.

Bruttoledigheten holdt seg stabil gjennom 2016 og falt fra 101.400 ved utgangen av november til 95.700 ved utgangen av mai, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

– Ledigheten har falt seks måneder på rad og har gått mer ned enn vi trodde i forrige prognose, sier Sørbø.

Ved utgangen av mai var bruttoledigheten 3,3 prosent av arbeidsstyrken mot 3,6 prosent ett år tidligere.

Nav forventer at bruttoledigheten vil falle fra et gjennomsnitt på 3,3 prosent i år til 3,1 prosent i 2018.

Nav anslår at antallet helt ledige vil gå ned fra et gjennomsnitt på 84.000 i fjor til 76.000 i år, noe som tilsvarer en ledighet på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

I 2018 venter Nav at antallet helt ledige vil falle til 71.000 i gjennomsnitt, som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Så langt i år har ledigheten falt i hele landet, og mest i Agder og på Vestlandet, ifølge Nav.

* Fortsatt utfordringer i oljefylkene

Ledigheten er fortsatt høyest i Rogaland, som har vært hardest rammet av den oljedrevne nedgangskonjunkturen vi har hatt de siste årene.

I Rogaland ble bruttoledigheten mer enn doblet fra sommeren 2014 til sommeren 2016, og fylket gikk fra å ha nest lavest ledighet til å ha den høyeste ledigheten i landet.

Sørbø peker på at også Agder-fylkene, Hordaland og Møre og Romsdal fortsatt har høy ledighet i et historisk perspektiv.

– Arbeidsledigheten går mest ned for ingeniører og industriarbeidere, sier Sørbø.

De siste månedene har bruttoledigheten falt innen ingeniør- og ikt-fag. Ved utgangen av mai var det 1.200 færre registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak med denne yrkesbakgrunnen enn i desember i fjor.

* Markert nedgang i varsler om oppsigelser og permitteringer

Nav har fått inn langt færre varsler. Så langt i år har Nav mottatt 8.100 varsler om oppsigelser og permitteringer, mot 20.400 i tilsvarende periode i fjor.

– Det viser at ting begynner å gå bedre, sier Sørbø.

Sørbø peker på at samtidig som det kommer færre varsler, er det en vridning til at det er en større andel permitteringer og en mindre andel oppsigelser.

* Økning i antallet ledige stillinger

NAVs statistikk viser en økning i antallet ledige stillinger. Samtidig viser SSBs statistikk over ledige stillinger en økning på fem prosent det siste året.

Les også

Dette må du vite om dagpenger

* Sysselsettingen er på vei opp, men veksten er lav

Nasjonalregnskapet viser en svak økning i sysselsettingen. Det er nå 13.700 flere personer som er jobb nå enn for ett år siden, ifølge kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR).

Men arbeidsmarkedseksperten mener at dette er en lav vekst, når befolkningen vokser samtidig.

– For at vi skal kunne friskmelde arbeidsmarkedet, bør vi se en mer positiv utvikling i sysselsettingen, sier Sørbø.

Målt ved SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU) er sysselsettingsutviklingen enda svakere.

Nav konkluderer i rapporten at enten man legger AKU eller KNR til grunn, har likevel sysselsettingsveksten vært svakere enn befolkningsveksten de siste årene.

I 2018 venter Nav at sysselsettingen vokser litt raskere enn i år.

* Yrkesdeltagelsen har falt

Yrkesdeltagelsen, eller andelen personer mellom 15 og 74 år som er med i arbeidsstyrken, var historisk høy før finanskrisen.

Siden 1. kvartal 2008 har yrkesdeltagelsen falt med fire prosentpoeng fra 73,6 prosent til 69,6 prosent i første kvartal i år.

– Noe skyldes at det er blitt flere eldre, men det er ikke hele forklaringen, sier Sørbø.

Han viser til at yrkesdeltagelsen har falt også blant de yngre, og at nedgangskonjunkturen forklarer noe. Og noe kan forklares med at noen studerer lenger.

– Men noen faller utenfor og er hverken i jobb eller studier, og det gir grunn til bekymring, sier Sørbø.

Les også

Én av fem lever på penger fra Nav

* Økning i langtidsledighet

Samtidig som det blir færre arbeidsledige, er det blitt flere langtidsarbeidsledige, ifølge Nav.

– Særlig i Rogaland er det mange flere som har gått ledig lenge, over ett år, sier Sørbø.

At oljebremsen etterlater seg flere langtidsledige bekymrer også arbeidsminister Anniken Hauglie.

– Jeg er bekymret for denne gruppen og vi har hatt dem på radaren vår en stund, sa arbeidsminister Hauglie nylig.

Dette viser andre økonomiske rapporter

Tirsdag la Norges Bank frem årets andre utgave av temperaturmåleren Regionalt nettverk, som viser den sterkeste veksten siden 2013.

Statistisk sentralbyrå (SSB) ser ikke for seg at veksten i norsk økonomi vil være sterk nok til at vi vil få en stor nedgang i arbeidsledigheten. Det fremkommer statistikkbyråets økonomiske prognoser frem mot 2020, som ble fremlagt torsdag i forrige uke.

Les også

Registrert arbeidsledighet faller markant

Les også

– Industrien har gått fra å være i motvind til å være i medvind

Les også

Oljeinvesteringene øker for første gang siden 2013: – Ingen tvil om at veksten er på vei oppover

Publisert:

Her kan du lese mer om