FNI-indeksen viser videre vekst etter godt første kvartal

Medieomtale av oljesektoren, oppstartsbedrifter og IT-bransjen gir grunn til å forvente at den norske økonomien gikk godt i april, skal man stole på FNI-indeksen.  

HØYFREKVENT INDEKS: Hilde Bjørnland forteller at FNI-indeksen måler tilstanden i norsk økonomi basert på hvor intensivt forskjellige økonomiske relevante tema dekkes av media. Her sammen med Espen Viskjer, norgessjef i Retriever.

Foto: Thomas Brun / NTB scanpix
Publisert:

I fjor ble Financial News Index (FNI) lansert. Den måler tilstanden i norsk økonomi med utgangspunkt i daglige nyhetsartikler. Tanken bak indeksen er at medieomtale sier noe om viktigheten for et tema – som igjen sier noe om utviklingen av økonomien fremover.

Fredag kom ferske tall for april, og det er ifølge FNI grunn til å forvente at veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) er over gjennomsnittet sterk så langt i år.

For første kvartal lå snittet på indeksen på 0,5, mens det for april endte på 0,6. Det vil ut ifra FNI-indeksen si at den økonomiske veksten i april var bedre enn snittet.

Særlig positivt bidrar nyheter om startups denne måneden.

– Omtale av oppstartsbedrifter, petroleumsbransjen, resultater og statistikk drar indeksen opp. Og nytt for måneden er at IT og teknologi gjør det samme. Disse temaene står til sammen for omtrent 70 prosent av utslaget i indeksen denne måneden, sier professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI til E24.

Det er fjerde måned på rad at nyheter om olje trekker i positiv retning. Før det gikk hele tre år der omtale av landets mest innbringende sektor bidro med negativt fortegn.

– Olje trakk en periode voldsomt ned, kanskje mer enn man har sett i nasjonalregnskapstall fra SSB, med den har nå dratt seg oppover igjen – i tråd med mengden nyhetssaker om at bransjen investerer og ansetter, sier Bjørnland, som leder Camp-senteret på BI som har utviklet indeksen i samarbeid med Retriever.

Ønsket flere konjunkturindikatorer

På motsatt side av indeksen finner man varehandel-nyheter. Bjørnland forteller at dette er en bransje som ifølge FNI kan ha trukket veksten i Norges BNP nedover i ett års tid. Men overordnet er det altså grunn til å forvente over gjennomsnittet sterk BNP-vekst inn i andre kvartal.

– Ingenting tyder på at veksten er avtagende fra FNI sin side. Vi er ikke helt på høyde med 2006- og 2007-nivåer, men oppgangen er den sterkeste vi har hatt siden finanskrisen. Det er en bra oppgang, forklarer Bjørnland.

Les også

Temperaturen stiger i norsk industri

BI-professoren forklarer at metoden bak modellen er utviklet av Leif Anders Thorsrud og Vegard Larsen, to forskere ved Camp-senteret ved BI som nå jobber i Norges Bank.

Motivasjonen var basert på et ønske om å få flere hyppige konjunkturindikatorer for norsk økonomi.

– Norge har svært få månedlige konjunkturindikatorer. Du har PMI (innkjøpssjefenes indeks) og Norges Banks regionale nettverk, men denne kommer kun kvartalsvis. Med FNI-indeksen måles tilstanden i norsk økonomi daglig. Dermed kan den fange opp tendenser tidlig, mener hun.

Måler mengde og innhold

Modellen blir fôret med masse tekstdata fra en rekke aviser, fortrinnsvis næringslivsaviser, som E24, for å danne et bredt grunnlag. Den måler så både mengde og tone i artiklene og knytter dette opp mot BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks.

– Dersom det skjer mange nyetableringer, at boligmarkedet endrer seg plutselig eller oljeprisen faller brått, kan det ta lang tid før dette slår ut i BNP. FNI-indeksen vil imidlertid raskt kunne gi en pekepinn fordi mediene umiddelbart skriver artikler om at folk blir sagt opp eller at bedriftene kutter investeringene, forteller Bjørnland.

Her kan du lese mer om