– Ikke noe tre vokser inn i himmelen

Ingen er overrasket over onsdagens renteheving, men ekspertene strides om utviklingen i årene som kommer. DNB venter hyppigere hevinger, mens Skagen åpner for nye nullrenter.

VENTER FLERE RENTEGREP: Sjefsøkonom Øystein Dørum i DNB Markets.

Thomas Winje Øijord NTB scanpix
  • Anders Park Framstad
  • John Thomas Aarø
Publisert: Publisert:

– Det er noe som skurrer, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets til E24.

Onsdag ble det klart at Federal Reserve øker renten for første gang på nesten ti år, og i den forbindelse ble det også sluppet en rekke anslag for amerikansk økonomi.

Her fremgår det at sentralbanken ser for seg en ledighetsrate på 4,7 prosent neste år og flat utvikling de to påfølgende årene. Med dette som utgangspunkt indikeres ytterligere fire hevinger neste år til et mediananslag på rundt 1,4 prosent, mens anslagene for årene etter tas noe ned.

Les også

Dette betyr amerikansk renteøkning for Norge

HEVER RENTEN: Federal Reserve-sjef Janet Yellen .

Jonathan Ernst Reuters

Dørum mener imidlertid at dette er urealistisk.

– Det er helt usannsynlig at ledigheten vil ligge og skrape gulvet tre år på rad, sier han.

DNB Markets venter at den amerikanske økonomien vil vokse rundt 2,5 prosent i året de neste årene. Dette vil igjen være positivt for sysselsettingen, og peker mot lavere ledighet og et strammere arbeidsmarked.

En slik utvikling tilsier at lønnsveksten vil ta seg opp, og etter hvert gi utslag i høyere inflasjon. Dermed kan Federal Reserve måtte heve rentene fortere enn det markedet i dag ser for seg.

Venter resesjon

Dørum og kollegene ser for seg at sentralbanken hever renten med et kvart prosentpoeng hvert annet møte neste år og inn i 2017, før takten muligens tar seg opp. Totalt venter de fire hevinger i 2016 og seks i 2017.

Deretter tror DNB at den amerikanske økonomien kan gå inn i en ny, mild resesjon rundt 2018.

– Vi kan konstatere at arbeidsledigheten nå er nær de laveste nivåene i nyere tid, og at den faller nesten en prosentenhet i året. Om veksten fortsetter i samme tempo vil amerikansk økonomi om ett, eller to eller tre år slippe opp for ressurser og bli overopphetet, sier Dørum.

– Skissemessig skjer dette en gang i 2018. På et par års sikt tror vi økonomien vil stoppe å vokse eller vokse i et mye lavere tempo.

Han minner om at den lengste oppgangskonjunkturen i etterkrigstiden, under Bill Clintons presidentskap, varte i ganske nøyaktig ti år. Dersom Dørum og DNB får rett, vil den nåværende ha vart i ni år og således bli den nest lengste i nyere historie.

– Alle oppgangskonjunkturer har en ende. Ikke noe tre vokser inn i himmelen, sier Dørum.

Les også

WSJ: – Kongressledere enige om å fjerne eksportforbudet på olje

– Utfordring fra 2018 og ut

Øystein Børsum, seniorøkonom i Swedbank, tror også at manglende kapasitet kan bli et tema innen ikke så alt for lang tid. Han viser til at yrkesdeltagelsen har falt siden finanskrisen, og at dette ser ut til å ikke være forbigående.

SER TØFFERE VEKSTUTSIKTER: Seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank.

– Da vil lønningene begynne å stige, sier han.

En nesten forsvinnende svak lønnsvekst har blitt pekt på som en av de store motargumentene for å heve renten i USA. Etter hvert som arbeidsmarkedet strammes til, skal dette ifølge læreboken bety at lønningene vil stige. Høyere lønnsvekst vil igjen bety at prisveksten, som har vært den store tannpinen for Federal Reserve, for fullt er i ferd med å ta seg opp.

– Det vil kreve en mer normal rente, noe som vil gjøre at lenger ut så vil vekstpotensialet være mer begrenset enn mange kanskje tror, sier Børsum.

– Amerikansk økonomi skal godt klare en vekst på to prosent i neste år og i 2017. Men vekstutfordringene starter i 2018 og lenger ut, legger han til.

Ser mulig reversering

Skagens makroekspert, Torgeir Høien, er imidlertid ikke så sikker på at inflasjonen i USA kommer til å skyte i været.

– Jeg tror at sentralbanken kan ha gjort en feil ved å holde rentene nær null så lenge. At nullrenter over så lang tid ikke lenger virker ekspansivt, men kontraktivt. Et eksempel er hva Japan har gjort i mer enn ti år, og også hva man har sett i Sveits. Det er nok slik at lav rente kan være positivt i det korte løp, men at det i det lange løp kan virke motsatt, sier han.

Høien ser ikke bort fra at inflasjonen dermed kan bli lavere enn sentralbanken har sett for seg.

Dette kan igjen føre til at videre renteheving blir avblåst, og at man eventuelt får en reversering tilbake til det tidligere intervallet på 0-0,25 prosent i løpet av neste år.

– All tradisjonell teori og tekning sier at med økonomisk ekspansjon, lav ledighet og økt sysselsetting så vil inflasjonen etter hvert komme opp, og da skal renten også opp. Men vi har to gode moteksempler i Japan og Sveits, og også England, sier Høien.

– Jeg tror at Fed vil være svært forsiktige, og at inflasjonen kan overraske på nedsiden. Da kan vi få passivitet igjen neste år, og muligens en reversering.

Les også

– En historisk begivenhet

Les også

Dette betyr amerikansk renteøkning for Norge

Les også

Børsfest i Asia før Fed-beslutning

Publisert:

Flere artikler

  1. – En historisk begivenhet

  2. Tror Fed gasser på i 2017: - Kan bli mer enn tre renteøkninger

  3. – Skal ikke ha rekordlav rente

  4. Renteoppgangen som aldri kom: Derfor makter ikke USAs sentralbank å heve renten

  5. Sjeføkonom binder renten: – Forvent renteoppgang neste sommer