AMERIKANSKE DELSTATER I AKUTT KRISE: - Stor fare for dobbeldipp i høst

Den økonomiske tilstanden for mange av USAs delstater er så dårlig at det er stor risiko for ny nedgang, mener svensk økonom.

HØSTEN BLIR AVGJØRENDE: Dersom det offentlige i USA fortsetter å si opp ansatte, kan følgen bli en ny økonomisk tilbakegang, tror Handelsbanken.
Publisert:

- Vi er inne i en høyrisikoperiode for amerikansk økonomi. Det er stor fare for at vi kan få en dobbeldipp i høst, sier Peter Lundvik, makroøkonom i Handelsbanken i Stockholm til E24.

"Dobbeldipp" indikerer at den pågående veksten etter resesjonen i 2008-2009 blir tilsidesatt av en ny periode med nedgang i økonomien.

Årsaken, ifølge Lundvik og kollegene, er de svake finansene i mange amerikanske delstater. Delstatene trenger store overføringer fra føderalt hold for at veksten ikke skal stoppe opp.

- Risikoen for dobbeldipp øker betraktelig dersom delstatene ikke får mer støtte umiddelbart, sier Lundvik.

LES OGSÅ: Knalltøft for USAs økonomi

Trenger mye mer

Finanskrisen i 2008 og den påfølgende resesjonen førte til lavere skatteinntekter for delstatene. Ettersom statene ikke har lov til å gå med underskudd, ble følgen omfattende oppsigelser av offentlig ansatte.

Selv etter at veksten kom tilbake, har delstatene fortsatt å sparke folk. 200.000 jobber er borte i løpet av det siste året.

Denne måneden vedtok Kongressen en støttepakke til statene på 26 milliarder dollar (162 milliarder kroner). Ifølge Handelsbanken er det langt fra nok.

- Dette er mye mindre enn det som skal til for å eliminere risikoen for dobbel dipp, skriver banken i en rapport.

- Negativ spiral

Det amerikanske bruttonasjonalproduktet (BNP) vokste 2,4 prosent i forrige kvartal, en betydelig nedgang siden siste kvartal av 2009, da veksten annualisert utgjorde 5,0 prosent.

- Den lave veksten gjør at næringslivet er forsiktig med å ansette, og dersom kommunene sier opp enda flere, kommer kjøpekraften i det amerikanske samfunnet til å falle. Da er det fare for at man havner i en negativ spiral, sier Lundvik.

Han mener de føderale myndighetene er svært observant på problematikken, men at politiske diskusjoner utsetter livsnødvendige vedtak.

- Det er blitt en ideologisk debatt, preget av at vi nærmer oss valg. Obama og demokratene ønsker å gi mer støtte til statene, men republikanerne står imot, sier Lundvik.

- Dobbeldipper sjeldne

Handelsbankens hovedscenario er likevel at USA unngår en ny resesjon.

- Vi tror aller mest på at vi får svak vekst i andre halvår, men ingen ny tilbakegang. Det avhenger imidlertid av at selskapene fortsetter å investere, og at det offentlige ikke sier opp flere ansatte, sier Lundvik.

Også DNB Nor Markets makroøkonomer er bekymret for muligheten for en ny nedgang i amerikansk økonomi, og påpeker i sine ferske "Økonomiske utsikter" at myndighetene har lite å gå på i budsjettpolitikken.

Kongressens budsjettkontor la i går frem et anslag som viste at underskuddet på statsbudsjettet i år vil nå 1.342 milliarder kroner, omtrent 9 prosent av BNP.

Sjeføkonom Øystein Dørum tror imidlertid at dobbeldippen unngås, også fordi det historisk sett ikke forekommer spesielt hyppig.

- Vi trøster oss med at dobbeldipper er sjeldne, sier Dørum.

LES OGSÅ: Overraskende ledighetsøkning i USA

Til forsiden.

Publisert: