OLJEFONDET: Oljefondet kaster ut israelske selskaper

Finansdepartementet kaster ut to israelske selskaper fra oljefondets portefølje.

- GROVT UETISK: Finansminister Sigbjørn Johnsen vraker tre selskaper.
Publisert:

Finansminister Sigbjørn Johnsen kaster de to israelske selskapene Africa Israel Investments og Danya Cebus ut av Oljefondet. Årsaken er, ifølge Johnsen, at selskapene bidrar til oppføring av israelske bosettinger på okkuperte områder.

I en pressemelding fra Finansdepartementet går det fram at selskapene kastes ut etter en tilrådning fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Tilrådningen fra Etikkrådet kom allerede i november i fjor.

- Beslutningen om å utelukke disse selskapene er basert på Etikkrådets vurdering om at de bidrar til eller selv er ansvarlige for grovt uetisk aktivitet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i pressemeldingen.

Vestbredden

Africa Israel driver med eiendomsutvikling, infrastruktur og energi. Selskapet er også majoritetsaksjonær i Danya Cebus - et entreprenørselskap som er involvert i oppføringer av bosettinger på okkupert palestinsk område.

- Etikkrådet baserer sin tilråding på at det internasjonale samfunn er samlet i sitt syn på at området øst for 1967-linjen er okkupert territorium og av denne årsak omfattes av IV Genève-konvensjon. Flere resolusjoner i FNs sikkerhetsråd og en rådgivende uttalelse fra Folkerettsdomstolen i Haag har konkludert med at oppføringen av israelske bosettinger på okkupert palestinsk territorium er ulovlig etter denne konvensjonen, sier Johnsen og fortsetter:

- Jeg har derfor besluttet å følge Etikkrådets tilråding og utelukker Africa Israel Investments og Danya Cebus fra fondets portefølje, sier Johnsen.

Første gang

I et brev til Finansdepartementet skriver Etikkrådet at Oljefondet risikerer å bidra til alvorlige krangeleser av menneskerettighetene.

- Fondet løper en uakseptabel risiko for å medvirke til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner ved å være investert i disse selskapene, skriver rådet.

Dette er første gang Etikkrådet tilrår at et selskap stenges ute på dette grunnlaget.

I tilrådningen skriver Etikkrådet at ikke enhver økonomisk aktivitet i tilknytning til bosettingene nødvendigvis kan sies å utgjøre uakseptabel medvirkning til brudd på fondets etiske retningslinjer, men at det må legges en vesentlighetsbetraktning av selskapenes bidrag til grunn.

Flere selskaper?

Siden Finansdepartementet mottok tilrådningen fra Etikkrådet i november i fjor har departementet stilt en rekke spørsmål til rådet i forhold til hvilke konsekvenser tilrådningen får. Et av spørsmålene var om andre selskaper som driver entreprenørvirksomhet knyttet til bygging av bosettinger også bør utelukkes fra Oljefondet.

I et brev til Finansdepartementet svarer Etikkrådet at rådet også vil gjelde for andre selskaper med tilsvarende virksomhet.

Etikkrådet vil i sin vesentlighetsvurdering av selskapers medvirkning ta utgangspunkt i hva selskapene faktisk foretar seg: En underleveranse til et byggeprosjekt vil kunne anses som mindre vesentlig enn totalentreprisen for prosjektet, skriver rådet.

Skogselskap

I tillegg til de to israelske selskapene utelukker Johnsen også det malaysiske selskapet Samling Global fra porteføljen til Oljefondet.

Selskapet er et skogselskap som produserer tømmer, kryssfinér, finér og palmeolje. Ifølge tilrådningen fra Etikkrådet drives selskapet med omfattende og gjentatte brudd på konsesjonsvilkår, forskrifter og andre reguleringer i selskapets skogsdrift i Sarawak, Malaysia og i Guyana.

Rådet baserer sin tilråding på feltundersøkelser og analyser av satellittbilder og vurderinger av tilgjengelig offentlig informasjon.

Etikkrådet skal i sin vurdering ha lagt spesiell vekt på omfanget av ulovlig hogst.

Flere nyheter på E24

Publisert: