SORIA MORIA II: Skattelette til fagorganiserte

Skattenivået skal ikke økes i neste stortingsperiode. Men fagorganiserte får skattelette.

SORIA MORIA II: Idyllen herska i fjor haust, da regjeringa vart skipa.
Publisert:

Fradraget for fagforeningskontingent skal økes i denne stortingsperioden, lover regjeringen i Soria Moria-erklæringen som ble presentert onsdag ettermiddag.

Det innebærer at andre skatter må øke. De tre regjeringspartiene lover nemlig et uendret skattenivå, totalt sett, fra 2009-2013.

Dette kan blant annet være avgifter knyttet til klimautslipp. Her lover regjeringen større skatter.

Last ned hele dokumentet her.

Handlingsregelen

Regjeringen slår utvetydig fast at handlingsregelen for finanspolitikken skal holdes. Denne sier at staten skal bruke 4 prosent av oljefondet hvert år.

I år bruker regjeringen langt mer, på grunn av tiltakene mot finanskrisen. Hvis staten holder seg på dagens utgiftsnivå, vil den bruke mer enn 4 prosent av fondet helt til 2016, ifølge de sist publiserte beregningene fra Finansdepartementet.

Rommet for økte offentlige utgifter de neste fire årene blir dermed begrenset av den økonomiske veksten.

"Hvor langt vi kommer i å gjennomføre våre målsettinger avhenger av den økonomiske situasjonen," skriver regjeringen i innledningen.

Oljefondet

Oljefondet har fått mye kritikk for å ha tatt for stor risiko etter de store tapene i fjor, og mange har tatt til orde for at fondet burde fratas noen mulighetene til aktive investeringsvalg.

Fondet selv, og Norges Bank hvor fondet er underlagt, mener at den aktive forvaltningen bør fortsette.

Regjeringen skal fatte beslutning om dette i løpet av neste år.

Formueskatt

Regjeringen åpner også for en viss lettelse i formuesskatten på såkalt arbeidende kapital.

"Regjeringen vil opprettholde formuesskatten, men arbeide med endringer som bidrar til mer rettferdig fordeling og gode rammebetingelser for norske bedrifter," som den skriver i erklæringen.

Olje utsettes

Arbeiderpartiet vant frem i striden om oljeutvinning ved Lofoten og Vesterålen. Partiet mente at det ikke skal endelig bestemmes før mer kunnskap er innhentet, mens de to små partiene ville stenge området for godt.

"Regjeringen vil ta stilling til hvorvidt det skal gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i forbindelse med revideringen av Forvaltningsplanen i 2010," heter det i erklæringen torsdag.

Næringspolitikk

Avsnittet om næringspolitikk preges av få konkrete tiltak, men støtten til rederiene videreføres.

Det fastslås ikke overraskende at staten ikke skal selge seg ut av noen av de store selskapene. Statkraft, Statnett og Statskog skal være helstatlige, mens staten skal beholde aksjene i DnB Nor

OSE

DNBNOR

Telenor

OSE

TEL

, Statoil

OSE

STL

og Hydro

OSE

NHY

. Staten har store eierposter også i andre børsnoterte selskaper som Yara

OSE

YAR

, Kongsberg Gruppen

OSE

KOG

, Cermaq

OSE

CEQ

og ikke minst Aker Solutions

OSE

AKSO

. Disse postene nevnes imidlertid ikke.

Flere nyheter på E24.

Publisert: